GV Nguyn Th Thc Oanh GV Nguyn Th

  • Slides: 30
Download presentation
GV: Nguyễn Thị Thục Oanh

GV: Nguyễn Thị Thục Oanh

GV: Nguyễn Thị Thục Oanh

GV: Nguyễn Thị Thục Oanh

I. Giới thiệu chung • Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lịch sử

I. Giới thiệu chung • Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lịch sử - Truyền thuyết phản ánh lịch sử qua hình tượng nghệ thuật đặc sắc nhuốm màu sắc thần kì mà vẫn thấm đẫm cảm xúc đời thường. • Cách cảm và hiểu truyền thuyết - Đặt vào môi trường lịch sử văn hóa mà nó sinh thành, lưu truyền, biến đổi. • Giới thiệu cụm di tích lịch sử thành Cổ Loa

I. Giới thiệu chung • Tóm tắt truyện

I. Giới thiệu chung • Tóm tắt truyện

1. Vua ADV xây thành ở đất Việt Thường, hễ đắp tới đâu lại

1. Vua ADV xây thành ở đất Việt Thường, hễ đắp tới đâu lại lở tới đấy. 2. Vua lập đàn cầu đảo, Rùa Vàng tới giúp vua xây Loa Thành. 3. Triệu Đà cử binh xâm lược, vua lấy nỏ thần ra bắn làm quân Đà thua chạy. 4. ADV nhận lời giảng hoà, gả con gái là Mị Châu cho Trọng Thuỷ, con trai Triệu Đà và cho TT ở rể trong Loa Thành. 5. Trọng Thuỷ lừa Mị Châu, đánh cắp lẫy thần về nước 6. Đà được lẫy, tiến đánh u Lạc. ADV thua trận, cùng Mị Châu chạy ra biển. 7. Rùa Vàng kết tội MC là giặc, ADV chém MC rồi đi xuống biển. 8. Máu MC chảy xuống biển, trai sò ăn được đều biến thành ngọc châu, xác nàng biến thành ngọc thạch. 9. Thương tiếc MC, TT đã lao đầu xuống giếng mà chết. 10. Ngọc trai được rửa bằng nước giếng thì trong sáng hơn.

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công cuộc xây thành, chế nỏ và bảo vệ đất nước • Xây thành - Đắp -> Lở Khó khăn - Lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần Quyết tâm, không nản chí - Được cụ già mách + sứ Thanh Giang giúp -> Xây xong Được sự đồng lòng của nhân dân và thần thánh

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công cuộc xây thành, chế nỏ và bảo vệ đất nước • Chế nỏ - ADV xin Rùa Vàng một lời khuyên giữ nước - Rùa Vàng cho móng vuốt làm lẫy nỏ Sự cảnh giác Ý thức trách nhiệm Kì ảo hóa bí mật vũ khí Ngợi ca việc làm của ADV - Nhờ nỏ thần -> ADV chiến thắng Triệu Đà, chấm dứt cảnh binh đao

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương a. Công cuộc xây thành, chế nỏ và bảo vệ đất nước Bài học: Cảnh giác giữ nước Thái độ của nhân dân: Ngợi ca ADV

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi kịch mất nước • Nguyên nhân: Nhận lời cầu hòa - Mất cảnh giác Gả con gái Cho xem nỏ - Chủ quan, khinh địch Mơ hồ về bản chất kẻ thù Không lo phòng thủ Ỷ vào vũ khí

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi kịch mất nước • Kết cục: - Loa Thành thất thủ - Mị Châu bị Rùa Vàng kết tội là giặc - ADV tự tay chém đầu Mị Châu - ADV theo Rùa Vàng xuống biển Sự nghiệp: Tiêu vong u Lạc: diệt vong

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi

II. Đọc – hiểu chi tiết 1. Nhân vật An Dương Vương b. Bi kịch mất nước Mối quan hệ cá nhân – công dân Bài học Thái độ mất cảnh giác với kẻ thù

Câu hỏi thảo luận Tại sao tác giả dân gian không để ADV chết

Câu hỏi thảo luận Tại sao tác giả dân gian không để ADV chết trong tay Triệu Đà mà để ADV theo Rùa Vàng về thủy phủ? So với hình ảnh Thánh Gióng bay về trời, em thấy như thế nào?

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước a. Nhân vật Mị Châu - Sai lầm: + Cả tin, ngây thơ, cho Trọng Thủy xem nỏ thần + Đánh dấu đường cho Trọng Thủy lần theo

Câu hỏi thảo luận Nói về hành động cho xem nỏ thần của Mị

Câu hỏi thảo luận Nói về hành động cho xem nỏ thần của Mị Châu, có 2 ý kiến được đưa ra như sau: 1. Mị Châu nặng về tình cảm mà bỏ quên nghĩa vụ đối với đất nước. 2. Mị Châu làm theo ý chồng là hợp lẽ tự nhiên. 3. Em thấy ý kiến nào là hợp lí? Tại sao?

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước a. Nhân vật Mị Châu - Cái chết: + Lời thề trước khi chết -> trong trắng, bị lợi dụng + Chấp nhận chết, không xin tha thứ -> Ý thức được tội lỗi Máu chảy -> Trai ăn -> Ngọc trai + Sự hóa thân: Thân xác -> Ngọc thạch

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước b. Nhân vật Trọng Thủy • Mục đích đến u Lạc: Chiếm nỏ thần • Quá trình chung sống với Mị Châu: Nảy sinh tình cảm -> Nảy sinh mâu thuẫn: Chiếm được u Lạc >< Trọn tình với người đẹp -> Không thể dung hòa -> Tự vẫn Bi kịch tình yêu có nguyên nhân sâu xa từ âm mưu xâm lược -> Ý nghĩa tố cáo chiến tranh.

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước b. Nhân vật Trọng Thủy Đáng trách: gây nên thảm cảnh nước mất nhà tan Trọng Thủy là kẻ Đáng thương: quân cờ phục vụ âm mưu xâm lược

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước c. Tích ngọc trai – giếng nước • Gồm 3 chi tiết hợp thành: - Chi tiết ngọc trai được sáng tạo trong tương quan với lời Mị Châu khấn trước khi chết -> Chiêu tuyết cho danh dự của nàng. - Chi tiết giếng nước có hồn Trọng Thủy hòa cùng nỗi hối hận vô hạn chứng thực cho mong muốn hóa giải tội lỗi. - Ngọc trai rửa trong nước giếng thì sáng đẹp: mối oan tình được hóa giải

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy

II. Đọc – hiểu chi tiết 2. Mối tình Mị Châu – Trọng Thủy và tích ngọc trai – giếng nước c. Tích ngọc trai – giếng nước Hình tượng nghệ thuật đẹp thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc, vừa nhân ái của nhân dân.

Giếng Ngọc trước đền An Dương Vương

Giếng Ngọc trước đền An Dương Vương

II. Đọc – hiểu chi tiết 3. Cốt lõi của truyền thuyết lịch sử

II. Đọc – hiểu chi tiết 3. Cốt lõi của truyền thuyết lịch sử - An Dương Vương xây thành, chế nỏ - An Dương Vương để mất nước Nhân dân đã thần kì hóa, gửi vào đó tình cảm, tư tưởng, thái độ của mình.

III. Tổng kết 1. Nội dung - Truyện An Dương Vương và Mị Châu

III. Tổng kết 1. Nội dung - Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước u Lạc. Bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù, xử lí đúng đắn mối quan hệ riêng - chung. 2. Nghệ thuật - Kết cấu truyện chặt chẽ - Xây dựng được những nhân vật chứa đầy mâu thuẫn - Xây dựng được những chi tiết nghệ thuật cô đọng, hàm súc, đa nghĩa