GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM MAKSUD CAHARI OLEHMU

  • Slides: 10
Download presentation
GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM

GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM

MAKSUD CAHARI OLEHMU AKAN SAHABAT YANG BOLEH DIJADIKAN UBAT Rangkap 1: - memilih teman

MAKSUD CAHARI OLEHMU AKAN SAHABAT YANG BOLEH DIJADIKAN UBAT Rangkap 1: - memilih teman yang dapat membantu ketika susah dan senang. Teman yang boleh dijadikan penawar dan ubat apabila menghadapi masalah. CAHARI OLEHMU AKAN GURU YANG BOLEH TAHUKAN SETIAP SETERU Rangkap 2: - berguru dengan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykilan(masalah)

CAHARI OLEHMU AKAN ISTERI YANG BOLEH MENYERAHKAN DIRI Rangkap 3: - Carilah seorang isteri

CAHARI OLEHMU AKAN ISTERI YANG BOLEH MENYERAHKAN DIRI Rangkap 3: - Carilah seorang isteri yang boleh berbakti dan patuh kepada suami. CAHARI OLEHMU AKAN KAWAN PILIH SEGALA SETIAWAN Rangkap 4: - Carilah seorang kawan sejati.

TEMA DAN PERSOALAN Tema - memberikan nasihat bagi memilih orang yang ingin kita dampingi.

TEMA DAN PERSOALAN Tema - memberikan nasihat bagi memilih orang yang ingin kita dampingi. Antara nasihatnya ialah memilih sahabat yang boleh membantu, berguru dengan orang yang benar-benar berilmu, memilih isteri yang patuh pada suami dan mencari teman yang memiliki semangat setiakawan.

PERSOALAN 1) Memilih sahabat yang sentiasa berada disisi kita semasa susah dan senang. 2)

PERSOALAN 1) Memilih sahabat yang sentiasa berada disisi kita semasa susah dan senang. 2) Memilih guru yang berilmu dapat merungkaikan segala kemusykilan. 3) Memilih isteri yang taat pada suami.

GAYA BAHASA • Penggunaan bahasa klasik CAHARI • Sinkope - “Cahari olehmu akan sahabat”

GAYA BAHASA • Penggunaan bahasa klasik CAHARI • Sinkope - “Cahari olehmu akan sahabat” • Bahasa kiasan • Yang boleh menyerahkan diri (mahu menurut kata suami)

NILAI MURNI Kejujuran - Sahabat yang baik akan jujur dalam berkawan. Tanggungjawab - Guru

NILAI MURNI Kejujuran - Sahabat yang baik akan jujur dalam berkawan. Tanggungjawab - Guru mengajar dengan penuh dedikasi. Ketaatan - Isteri akan taat kepada suami.

PENGAJARAN • Kita hendaklah mencari seorang sahabat yang boleh membantu kita. • Kita perlulah

PENGAJARAN • Kita hendaklah mencari seorang sahabat yang boleh membantu kita. • Kita perlulah berguru pada guru yang betul. • Kita hendaklah mencari calon isteri yang baik. • Kita hendaklah mencari kawan yang setiakawan.

Buku Twitter m/s 72 1) Gurindam di atas membawa maksud kita perlu mendapatkan seorang

Buku Twitter m/s 72 1) Gurindam di atas membawa maksud kita perlu mendapatkan seorang guru agar kita dapat mengenal musuh kita dengan lebih mendalam. 2) Sahabat sejati dapat bersama kita sewaktu kita senang dan susah. Seterusnya sahabat sejati akan sentiasa memberikan motivasi ketika kita dalam keadaan kemurungan. Selain itu sahabat yang sejati mendidik kita berfikiran positif terhadap sesuatu musibah yang menimpa. Akhir sekali, sahabat yang sejati memudahkan kita menyerahkan tanggungjawab kerana yakin sahabat kita itu bersifat amanah.

3) Nilai murni daripada gurindam ialah kejujuran, contohnya sahabat yang baik akan jujur dalam

3) Nilai murni daripada gurindam ialah kejujuran, contohnya sahabat yang baik akan jujur dalam berkawan sehinggakan kewujudannya boleh dijadikan penawar. Seterusnya tanggungjawab, contohnya guru mengajar dengan penuh dedikasi sehinggakan murid dapat mengenal musuhnya. Akhir sekali ketaatan, contohnya isteri akan taat kepada suami dan menjalankan amanah yang diberikan.