Grupe i grupni uticaj Pojam grupe Mehanizmi psihosocijalne

  • Slides: 27
Download presentation

Grupe i grupni uticaj Pojam grupe Mehanizmi psihosocijalne interakcije u grupnom ponašanju (Konformizam)

Grupe i grupni uticaj Pojam grupe Mehanizmi psihosocijalne interakcije u grupnom ponašanju (Konformizam)

Čovek je socijalno biće = on je član. . . n n Velikih društvenih

Čovek je socijalno biće = on je član. . . n n Velikih društvenih grupa (klase, rase, nacije, države) Malih grupa (porodica, vršnjaci, klubovi, radne grupe, političke grupe)

Uključenost u grupe zadovoljava dve vrste potreba: n potrebe za očuvanjem egzistencije n potrebe

Uključenost u grupe zadovoljava dve vrste potreba: n potrebe za očuvanjem egzistencije n potrebe za društvom

Pojam grupe Zvonarević: Različiti skupovi ljudi mogu se analizirati na osnovu tri bitna kriterijuma:

Pojam grupe Zvonarević: Različiti skupovi ljudi mogu se analizirati na osnovu tri bitna kriterijuma: n n n Kriterijum prostorne blizine (Agregat) Kriterijum sličnosti (Kategorija ili klasa) Kriterijum “psihološke blizine”

Agregat n n n Fizička blizina –na određenom prostoru nalazi se veći broj pojedinaca

Agregat n n n Fizička blizina –na određenom prostoru nalazi se veći broj pojedinaca Među njima ne (mora da) postoji sličnost Među njima (pod normalnim okolnostima) ne postoji nikakva interakcija

Kategorija ili klasa n n Skup ljudi koji imaju jednu ili više zajedničkih osobina

Kategorija ili klasa n n Skup ljudi koji imaju jednu ili više zajedničkih osobina Ne postoji interakcija niti fizička blizina već samo sličnost

Razlika između agregata, kategorija i grupa n n Agregati i kategorije = određeni oblici

Razlika između agregata, kategorija i grupa n n Agregati i kategorije = određeni oblici ljudskih skupina koji pod određenim uslovima mogu postati grupe, ali nisu grupe po sebi Šiber: Za razliku od agregata i kategorija – grupe karakteriše organizovani napor - nije samo puka skupina pojedinaca

Šta podrazumevamo pod grupom? (kriterijum psihološke blizine) n n n n pojedinci se nalaze

Šta podrazumevamo pod grupom? (kriterijum psihološke blizine) n n n n pojedinci se nalaze u neposrednoj ili posrednoj interakciji, stabilizovanost odnosa (struktura) svest o pripadništvu zajedničke norme važnost ostalih za pojedinca, zajednički interesi i vrednosti određena identifikacija sa skupinom, skupina je funkcionalna za pojedinca (osnova za identitet i instrumentalna za zadovoljenje ciljeva)

Pojam grupe (kriterijum psihološke blizine) n Neki autori pri određivanju pojma grupe više naglašavaju

Pojam grupe (kriterijum psihološke blizine) n Neki autori pri određivanju pojma grupe više naglašavaju interakciju, a drugi funkcionalnost

Tri razloga psihološkog proučavanja grupa: n n n Da bi se bolje shvatili problemi

Tri razloga psihološkog proučavanja grupa: n n n Da bi se bolje shvatili problemi i aktivnosti grupa kojima se bave i druge društvene nauke Pripadnost grupama utiče ne samo na trenutno ponašanje već i na razvoj pojedinca i njegovih karakteristika U toku funkcionisanja grupa javljaju se važni psihološki fenomeni koje ne nalazimo proučavajući pojedinačne jedinke

interakcije (uopšte) “Svi psihološki i psihosocijalni načini na koji članovi iste grupe ljudi vrše

interakcije (uopšte) “Svi psihološki i psihosocijalni načini na koji članovi iste grupe ljudi vrše uticaj jedni na druge, ili grupa na svoje članove, ili jedna grupa na drugu grupu” Međusobno delovanje ljudi koji su članovi iste grupe može biti zasnovano: n Na prostornoj blizini n Na psihološkoj blizini

Posredna ili neposredna interakcija Grupa je skupina pojedinaca među kojima postoji određena interakcija zbog

Posredna ili neposredna interakcija Grupa je skupina pojedinaca među kojima postoji određena interakcija zbog koje se ponašanje i aktivnost svakog pojedinačnog člana menja zbog prisustva ostalih pripadnika grupe Ta prisutnost ne mora uvek da bude fizička, već može biti samo psihološka (svest o pripadnosti)

Osnovni mehanizmi psihosocijalne interakcije n n n n Imitacija Sugestija Simpatija i antipatija Identifikacija

Osnovni mehanizmi psihosocijalne interakcije n n n n Imitacija Sugestija Simpatija i antipatija Identifikacija Socijalna podrška Socijalna facilitacija i inhibicija Socijalni pritisak (konformizam)

Grupe i grupni uticaj Pojam grupe Mehanizmi psihosocijalne interakcije u grupnom ponašanju (Konformizam)

Grupe i grupni uticaj Pojam grupe Mehanizmi psihosocijalne interakcije u grupnom ponašanju (Konformizam)

Čovek je socijalno biće = on je član. . . n n Velikih društvenih

Čovek je socijalno biće = on je član. . . n n Velikih društvenih grupa (klase, rase, nacije, države) Malih grupa (porodica, vršnjaci, klubovi, radne grupe, političke grupe)

Uključenost u grupe zadovoljava dve vrste potreba: n potrebe za očuvanjem egzistencije n potrebe

Uključenost u grupe zadovoljava dve vrste potreba: n potrebe za očuvanjem egzistencije n potrebe za društvom

Pojam grupe Zvonarević: Različiti skupovi ljudi mogu se analizirati na osnovu tri bitna kriterijuma:

Pojam grupe Zvonarević: Različiti skupovi ljudi mogu se analizirati na osnovu tri bitna kriterijuma: n n n Kriterijum prostorne blizine (Agregat) Kriterijum sličnosti (Kategorija ili klasa) Kriterijum “psihološke blizine” (Grupa)

Agregat n n n Fizička blizina –na određenom prostoru nalazi se veći broj pojedinaca

Agregat n n n Fizička blizina –na određenom prostoru nalazi se veći broj pojedinaca Među njima ne (mora da) postoji sličnost Među njima (pod normalnim okolnostima) ne postoji nikakva interakcija

Kategorija ili klasa n n Skup ljudi koji imaju jednu ili više zajedničkih osobina

Kategorija ili klasa n n Skup ljudi koji imaju jednu ili više zajedničkih osobina Ne postoji interakcija niti fizička blizina već samo sličnost

Razlika između agregata, kategorija i grupa n n Agregati i kategorije = određeni oblici

Razlika između agregata, kategorija i grupa n n Agregati i kategorije = određeni oblici ljudskih skupina koji pod određenim uslovima mogu postati grupe, ali nisu grupe po sebi Šiber: Za razliku od agregata i kategorija – grupe karakteriše organizovani napor - nije samo puka skupina pojedinaca

Šta podrazumevamo pod grupom? (kriterijum psihološke blizine) n n n n pojedinci se nalaze

Šta podrazumevamo pod grupom? (kriterijum psihološke blizine) n n n n pojedinci se nalaze u neposrednoj ili posrednoj interakciji, stabilizovanost odnosa (struktura) svest o pripadništvu zajedničke norme važnost ostalih za pojedinca, zajednički interesi i vrednosti određena identifikacija sa skupinom, skupina je funkcionalna za pojedinca (osnova za identitet i instrumentalna za zadovoljenje ciljeva)

Pojam grupe (kriterijum psihološke blizine) n Neki autori pri određivanju pojma grupe više naglašavaju

Pojam grupe (kriterijum psihološke blizine) n Neki autori pri određivanju pojma grupe više naglašavaju interakciju, a drugi funkcionalnost

Tri razloga psihološkog proučavanja grupa: n n n Da bi se bolje shvatili problemi

Tri razloga psihološkog proučavanja grupa: n n n Da bi se bolje shvatili problemi i aktivnosti grupa kojima se bave i druge društvene nauke Pripadnost grupama utiče ne samo na trenutno ponašanje već i na razvoj pojedinca i njegovih karakteristika U toku funkcionisanja grupa javljaju se važni psihološki fenomeni koje ne nalazimo proučavajući pojedinačne jedinke

interakcije (uopšte) “Svi psihološki i psihosocijalni načini na koji članovi iste grupe ljudi vrše

interakcije (uopšte) “Svi psihološki i psihosocijalni načini na koji članovi iste grupe ljudi vrše uticaj jedni na druge, ili grupa na svoje članove, ili jedna grupa na drugu grupu” Međusobno delovanje ljudi koji su članovi iste grupe može biti zasnovano: n Na prostornoj blizini n Na psihološkoj blizini

Posredna ili neposredna interakcija Grupa je skupina pojedinaca među kojima postoji određena interakcija zbog

Posredna ili neposredna interakcija Grupa je skupina pojedinaca među kojima postoji određena interakcija zbog koje se ponašanje i aktivnost svakog pojedinačnog člana menja zbog prisustva ostalih pripadnika grupe Ta prisutnost ne mora uvek da bude fizička, već može biti samo psihološka (svest o pripadnosti)

Osnovni mehanizmi psihosocijalne interakcije n n n n Imitacija Sugestija Simpatija i antipatija Identifikacija

Osnovni mehanizmi psihosocijalne interakcije n n n n Imitacija Sugestija Simpatija i antipatija Identifikacija Socijalna podrška Socijalna facilitacija i inhibicija Socijalni pritisak (konformizam)