Greater Copenhagen Klar til Smart Vkst Baggrund Smart

  • Slides: 8
Download presentation
Greater Copenhagen – Klar til Smart Vækst

Greater Copenhagen – Klar til Smart Vækst

Baggrund

Baggrund

Smart City Cyber Security Lab – DTU, kommuner, IDA, Bane. Danmark - test og

Smart City Cyber Security Lab – DTU, kommuner, IDA, Bane. Danmark - test og demonstration af løsninger på driftssikkerhed, datasikkerheds- og privacy-området i relation til udvikling og drift af Smartcity-løsninger i kommuner. Initiativer der bygges på Klar til Smart Vækst - 17 RH kommuner (23 i alt) - fortsat behov for værktøjer, facilitering af netværk, ekskursioner og erfaringsbaseret læring på området. Den Regionale Datahub – 18 RH kommuner – behov for erfaring med at anvende data på tværs af kommuner og andre aktører med fokus på løsninger inden for mobilitet og klima.

Om Projektet (vægtning) • Mobilitets- og klimaudfordringer • Anvendelse af data på tværs i

Om Projektet (vægtning) • Mobilitets- og klimaudfordringer • Anvendelse af data på tværs i konkrete løsninger / projekter • Læring gennem samarbejde om projekter med data • Fokus på sikkerhed og privacy

 • Testning af konkrete sikkerheds- og privacy udfordringer i de kommunale testcases Sandkasse

• Testning af konkrete sikkerheds- og privacy udfordringer i de kommunale testcases Sandkasse • Fælles teknisk løsning – her og nu platform i 2 år • Device management på platform • Løbende sensor indkøb og opkobling • Radioplanlægning af yderligere antenner • Samling af kommuner på tværs • Identifikation af usecases • Kobling til OS 2 / kobling til datahub teknisk løsning • Bidrager til en national smart city platform fx via OS 2 Io. T. Privacy og sikkerhed • Økonomistyring • Afrapportering • Styregr. mv. • Revision • Kom. ekspertise • Kom. materiale • Værktøjskassehjælp • Deling af specialistkompetencer • Formidlingskoncepter til udvalg o. lign • Vidensmøder på tværs • Erfaringsopsamling • Kobling til nationale initiativer Io. T infrastruktur Overblik, koordinering, værktøjer Arbejdspakker og underaktiviteter • Udvikling af koncept for sandkasse • BI platform til behandling og visualiering af data (fx. Power BI Pro fra MS eller et Open Source værktøj) • Kompetenceudvikling til databehandling og visualisering • Facilitering inkl. bidrag med dataekspert(er) • Indhentning og koordinering af udfordringer på tværs af kommuner • Udbredelse af usecases • Casebearbejdelse (det reelle arbejde med dataløsninger) • Afprøvning i samarbejde med borgere og virksomheder

Processen fremadrettet ser således ud: Projektansøgningen er sendt til RH 30. oktober: Oplægget drøftes

Processen fremadrettet ser således ud: Projektansøgningen er sendt til RH 30. oktober: Oplægget drøftes på politisk udvalgsmøde i RH. 1. november: RH vender tilbage med henblik på mulige justeringer. Gate 21 vender tilbage med en interessetilkendegivelse, der skal underskrives af alle interesserede kommuner. Bevillingen besluttes (forhåbentlig) 20 november. Bevillingsaftale udarbejdes og underskrives - Før jul. Der afholdes et samlende partnermøde i projektet, helst før jul.

Egedal Lyngby-Taarbæk Glostrup Helsingør (afventer) Gladsaxe Interesserede kommuner Ballerup Vallensbæk Albertslund Hj. Taastrup Ishøj

Egedal Lyngby-Taarbæk Glostrup Helsingør (afventer) Gladsaxe Interesserede kommuner Ballerup Vallensbæk Albertslund Hj. Taastrup Ishøj Roskilde Gentofte Frederiksberg Hillerød Herlev

Evaluering

Evaluering