Gr tanke til handling VIA University College Skal

  • Slides: 15
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Skal vi stoppe vores stræben efter ensretning

Gør tanke til handling VIA University College Skal vi stoppe vores stræben efter ensretning og i stedet fejre vores forskelle ? Entreprenørskabsuddannelse i en ingeniørfaglig kontekst Oplæg ved Mette Lindahl Thomassen Midtvejsseminar 17/8 2016 13. september 2021 1

Oplægsholder Mette Lindahl Thomassen Adjunkt ved GBE Forsker i entreprenørskabs undervisning Koordinator for VIA

Oplægsholder Mette Lindahl Thomassen Adjunkt ved GBE Forsker i entreprenørskabs undervisning Koordinator for VIA studentervæksthuse i Horsens 13. september 2021 2

Agenda - Baggrund forskningsprojektet Forskningsspørgsmål Metode Resultater 13. september 2021 3

Agenda - Baggrund forskningsprojektet Forskningsspørgsmål Metode Resultater 13. september 2021 3

Baggrund forskningsprojektet Hvad er entreprenørskab? (Gardner (2007), Saxes (1873) 13. september 2021 4

Baggrund forskningsprojektet Hvad er entreprenørskab? (Gardner (2007), Saxes (1873) 13. september 2021 4

Baggrund for projektet -Bør vi fokuserer på, hvad er effektiv entreprenørskabsuddannelse er, i forskellige

Baggrund for projektet -Bør vi fokuserer på, hvad er effektiv entreprenørskabsuddannelse er, i forskellige faglige kontekster? 13. september 2021 5

Baggrund forskningsprojektet – Hvad er entreprenørskab ”Middeldreven adfærd som relaterer sig til muligheder og

Baggrund forskningsprojektet – Hvad er entreprenørskab ”Middeldreven adfærd som relaterer sig til muligheder og resulterer i værdiskabelse for andre” (Drabbe(2014) Shane& Venkataraman (2000) Sarasvathy (2001) Social- og kulturel enteprenørskab samt skabelsen af virksomheder og intraprenørskab. Individ afhængig (Sarasvathy ”Bird in hand principle”) Uforudsigelig (Sarasvathy ”The Pilot-on-the-plane principle”) 13. september 2021 6

Forskningsspørgsmål – "Hvad er formålet med, udfordringerne ved og mulighederne i entreprenørskabsuddannelse i en

Forskningsspørgsmål – "Hvad er formålet med, udfordringerne ved og mulighederne i entreprenørskabsuddannelse i en ingeniørfaglig kontekst, og hvordan påvirker det den pragmatisk bedste didaktiske metode for effektiv entreprenørskabsuddannelse? " Arbejdsspørgsmål – 1: Hvad karakteriserer ingeniørstuderende; hvad er deres professionelle arv og professionsidentitet? – 2: Hvordan bliver ingeniør studerendes evne til at handle entreprenant påvirket af deres professionelle arv og professionsidentiteten? 13. september 2021 7

Metode – Litterateur review – Empirisk longditudinalt case study – For at begrænse omfang

Metode – Litterateur review – Empirisk longditudinalt case study – For at begrænse omfang og sikre comparabilitet med fremtidige studier er Blenker et. al integrative framework anvendt. (Blenker, Elmholdt, Korsgaard, & Wagner, 2014). – For at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag er der anvendt flere forskellige indsamlingsmetoder hvor efter datatriangulering er anvendt. 13. september 2021 8

Resultater 1: Hvad karakteriserer ingeniørstuderende; Hvad er deres professionelle arv? Hvad er deres professionsidentitet?

Resultater 1: Hvad karakteriserer ingeniørstuderende; Hvad er deres professionelle arv? Hvad er deres professionsidentitet? – Militær oprindelse. Løser konkrete problemer med strategisk relevans (Mitcham, (2009)) – – Civil-ingeniør. Vigtig for staten, sikre infrastruktur (Mitcham (2009), (Wagner (2006)). – – Etisk ansvar ((Mitcham (2009) , (Downey, Lucena, & Mitcham(2007)). – – Naturvidenskabeligt fundament med teknologisk specialisering (Downey, Lucena, & Mitcham, (2007)) Kausal tænkning. Komplementære kompetencer (Abraham, 2005) (Warhuus & Blenker, 2013) Traits: Hårdføre og udholdne i relation til arbejdspres (Godfrey & Parker, (2010)) Abstrakt tænkning+ anvendelsesorientering= balancegang (Fry & Stephanie, (2015)) 13. september 2021 9

Resultater 1: Hvad karakteriserer ingeniørstuderende; Hvad er deres egen opfattelse af professionsidentiteten? 13. september

Resultater 1: Hvad karakteriserer ingeniørstuderende; Hvad er deres egen opfattelse af professionsidentiteten? 13. september 2021 10

Resultater – 2: Hvordan bliver ingeniør studerendes evne til at handle entreprenant påvirket af

Resultater – 2: Hvordan bliver ingeniør studerendes evne til at handle entreprenant påvirket af deres professionelle arv og professionsidentiteten? 13. september 2021 11

13. september 2021 12

13. september 2021 12

Resultater "Hvad er formålet med, udfordringerne ved og mulighederne i entreprenørskabsuddannelse i en ingeniørfaglig

Resultater "Hvad er formålet med, udfordringerne ved og mulighederne i entreprenørskabsuddannelse i en ingeniørfaglig kontekst…” Formål: At øge sandsynligheden for at de studerende i fremtiden vil agere entreprenant. 13. september 2021 13

Resultater ”…og hvordan påvirker det den pragmatisk bedste didaktiske metode for effektiv entreprenørskabsuddannelse? "

Resultater ”…og hvordan påvirker det den pragmatisk bedste didaktiske metode for effektiv entreprenørskabsuddannelse? " Undervisning igennem Entreprenørskab Generic One size fits all (Tese) Disciplin specifik Mass customization (Syntese? ) Individuelt tilpasset (Antitese) 13. september 2021 14

Tak for jeres opmærksomhed melt@via. dk 13. september 2021 15

Tak for jeres opmærksomhed melt@via. dk 13. september 2021 15