Gr tanke til handling VIA University College Nyuddannede

  • Slides: 17
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Nyuddannede læreres muligheder for at finde fodfæste

Gør tanke til handling VIA University College Nyuddannede læreres muligheder for at finde fodfæste - Set i perspektiv af kompetence- og karriereudvikling Vejledning til en livslang professional karriere som folkeskolelærer Dorthe B. Mølgaard, studie- og karrierevejleder, lektor Karen A. Paaske, ph. d. , lektor VIA Profession og Uddannelse Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring 1

Forskning Hvem er vi ? Uddannelse Kurser Lisbeth Lunde Frederiksen, Fo. U leder, Ph.

Forskning Hvem er vi ? Uddannelse Kurser Lisbeth Lunde Frederiksen, Fo. U leder, Ph. d. Karen Paaske Programleder, Ph. d. Bente Bro Andersen, Lektor Frede Krøjgaard, Lektor Dorthe Busk Mølgaard, Lektor Kirsten Rosholm, Lektor Inge Raun Jensen, Adjunkt Elisabeth Halse, Adjunkt Kim Nielsen lærerstuderende i talentforløb Fagdidaktisk ( Michael Birkelund Jensen-Johansen baggrund Konsulent /leder af metodecenter) Program Vejledning og mentoring, Center for profession og uddannelse Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, Konsulent Udviklingsarbejder Praksis Almen didaktisk baggrund Psykologisk baggrund 2

Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb Forskningsspørgsmålene er: 1. Hvordan og i hvilket

Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb Forskningsspørgsmålene er: 1. Hvordan og i hvilket omfang støttes nyuddannede lærere i Danmark de første tre år i deres professionelle virke? 2. Hvad ved vi fra national og international forskning om betydningen af lærerstartsordninger? Herunder hvilke muligheder er for at finde fodfæste og for kompetence- og karriereudvikling? 3. Hvordan praktiserer andre lande som Norge, New Zealand, Holland, Finland, Ontario, Japan og Schweiz lærerstartsordninger? 4. a) Hvordan kan en lærerstartsordning designes og implementeres i en dansk kontekst? og b) hvor ligger mulighederne og udfordringerne for skolen og de nye lærere? Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 3

Design based research Samarbejde med Herning Kommune Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program

Design based research Samarbejde med Herning Kommune Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 4

Forskningsspørgsmål til delprojekt (review) Hvilke elementer kan en lærerstartsordning bestå af? Hvilken betydning har

Forskningsspørgsmål til delprojekt (review) Hvilke elementer kan en lærerstartsordning bestå af? Hvilken betydning har elementerne i forhold til at støtte nyuddannede og nyansatte læreres professionelle, sociale og personlige udvikling samt fastholdelse? Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 5

Lærerstartsordninger som karriereudvikling Antagelser: I vores forskning er lærerstartsordninger noget, som er en tidlig

Lærerstartsordninger som karriereudvikling Antagelser: I vores forskning er lærerstartsordninger noget, som er en tidlig fase i en livslang karriereudvikling. Her skabes mulighederne for at hjælpe nyuddannede lærere til en optimal start på en livslang karriere i lærerprofessionen. Det er en periode i den nyuddannede lærers professionelle karriere, som er karakteriseret ved tilegnelse af forskellige praktiske færdigheder og holdninger. Det er her den nyuddannede lærer starter sin orienting i professionen. Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 6

Lærerstartsordninger skal opfylde den enkelte lærers krav, udfordringer og behov for støtte. er en

Lærerstartsordninger skal opfylde den enkelte lærers krav, udfordringer og behov for støtte. er en social konstruktion skal understøtte nyuddannede lærere, så elevers læring forbedres ”Dobbeltfokus” henviser ikke til et enkelt fænomen, men indeholder variationer afhængigt af placering, program, kontekst osv. socialiserer til lærergerningens mindset og skolens standarder Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 7

Review design • Review of reviews (reviews, metaanalyser, metasynteser og overviews) • Peer reviewed

Review design • Review of reviews (reviews, metaanalyser, metasynteser og overviews) • Peer reviewed artikler fra 2006 til 2016 • Søgestreng (notat) • Syv inkluderede artikler (notat) • Tematisk analyse identificerer fire tematikker: • Elementer i lærerstartsordninger • Skolekultur og kontekst • Mentor • Fodfæste som lærer Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 8

Elementer i lærerstartsordninger Lærerstartsordninger er mere end mentoring ! Elementer: • Samarbejde og planlægning

Elementer i lærerstartsordninger Lærerstartsordninger er mere end mentoring ! Elementer: • Samarbejde og planlægning med kolleger, peers og mentorer • Samarbejde og netværkskonstellationer med andre nyuddannede lærere • Gensidige undervisningsobservationer og diskussioner • Ledelsesstøtte • Workshops, kurser og seminar Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 9

Elementer i lærerstartsordninger • Lærerstartsordninger af mere end to års varighed kan have en

Elementer i lærerstartsordninger • Lærerstartsordninger af mere end to års varighed kan have en effekt • Særlige lønforhold og reducering af tid er ikke fastholdelsesfaktorer • Lærerstartsordningernes mål kan variere fra at blive dygtig til at undervise til at fixe et problem med fastholdelse af nyuddannede lærere • Karrierevejledningssamtaler fremfor samtaler om overlevelse i professionen Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 10

Skolekultur og kontekst Effekten af lærerstartsordningen afhænger af den sociale, kulturelle og organisatoriske kontekst.

Skolekultur og kontekst Effekten af lærerstartsordningen afhænger af den sociale, kulturelle og organisatoriske kontekst. • En samarbejdende skolekultur og samarbejde lærerne imellem • Problemløsning i et kollegialt samarbejde • Fælles refleksioner over undervisning og gensidig erfaringsudveksling • Understøttende ledelse og administration • Mentoring – en del af en samarbejdende skolekultur En skolekultur, der opmuntrer til samarbejde, kan være et vigtigt element for fastholdelse af nyuddannede lærere. Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 11

Mentoring • Det mest hyppigste lærerstartsordningsstrategi • Understøtter fastholdelse af nyuddannede lærere • Uddannede

Mentoring • Det mest hyppigste lærerstartsordningsstrategi • Understøtter fastholdelse af nyuddannede lærere • Uddannede mentorer Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 12

At finde fodfæste som lærer • Alsidige lærerstartsordninger • Mentoring og andre støtteformer •

At finde fodfæste som lærer • Alsidige lærerstartsordninger • Mentoring og andre støtteformer • Kontekstuelle faktorer som et understøttende professionelt landskab med en kultur for samarbejde, gensidige observationer og erfaringsudvekslinger, anerkendelse af nyuddannede læreres kompetencer og mulighederne for udvikling og karriere • Nyuddannede læreres motivation og positionering ( tilhørsforhold, involvering i et professionelt landskab, self-efficacy) Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 13

Udfordringer ved at finde fodfæste • Kontekstuelle faktorer (mangel på professionelle fællesskaber, skoler i

Udfordringer ved at finde fodfæste • Kontekstuelle faktorer (mangel på professionelle fællesskaber, skoler i lavindkomstområder, skoler med problemadfærd, dårlige arbejdsforhold, dårlig ledelse) • Udfordringer omkring kvindelige nyuddannede lærere • Lærerstartsordninger er mere end fastholdelse. Det er start på en livslang karriereudvikling • Nyuddannede læreres udvikling af deres undervisning må være livslang læring Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 14

Diskussion af metoden Styrke: Sammenfatning af en omfattende viden om lærerstartsordning Kritik: Inkluderede studier

Diskussion af metoden Styrke: Sammenfatning af en omfattende viden om lærerstartsordning Kritik: Inkluderede studier er fra før 2011 Primært studier fra USA, Canada og Storbritannien Næste skridt: Gennemføre en ny litteratursøgning af seneste empiriske forskning med fokus på faglig udvikling. Professionel udvikling skal forstås som noget mere end lærerens evne til at undervise ud fra centralt definerede metoder, principper og standarder. Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 15

Konklusion Lærerstartsordninger består af forskellige elementer, som er tilpasset konteksten, og har en positiv

Konklusion Lærerstartsordninger består af forskellige elementer, som er tilpasset konteksten, og har en positiv effekt på nyuddannede læreres faglige, sociale og personlige udvikling Lærerstartsordninger faciliterer nyuddannede læreres fortsatte faglige udvikling Lærerstartsordninger kan bidrage til • effektivitet • at motivere og opmuntre den nyuddannede lærer • at styrke elevers præstation • at styrke lærerens trivsel og mulighed for at få fodfæste i professionen. Lærerstartsordninger modvirker udbrændthed og forbedrer lærernes resiliens, selvværd og selvtillid Dorthe Mølgaard & Karen Paaske - Program Vejledning og mentoring, 16

Tid til korte spørgsmål DMOL@via. dk KPA@via. dk

Tid til korte spørgsmål DMOL@via. dk KPA@via. dk