Gr tanke til handling VIA University College DEFFelearning

  • Slides: 16
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College DEFFelearning Paneldebat – 9. november 2016 19.

Gør tanke til handling VIA University College DEFFelearning Paneldebat – 9. november 2016 19. oktober 2021 1

19. oktober 2021 2

19. oktober 2021 2

19. oktober 2021 3

19. oktober 2021 3

19. oktober 2021 4

19. oktober 2021 4

19. oktober 2021 5

19. oktober 2021 5

19. oktober 2021 6

19. oktober 2021 6

Fremtidens PB-uddannelser – – Uddannelse som samskabelse – mange aktører Udvikling af en videnbaseret

Fremtidens PB-uddannelser – – Uddannelse som samskabelse – mange aktører Udvikling af en videnbaseret professionel dømmekraft Uendelige mængder af viden er tilgængelig Læring sker i nye rum og relationer – Det 3. læringsrum som metafor 19. oktober 2021 7

AFTRYK VIA 2015 -17 Aftryk VIA nye læringsformer Initiativ 1. Aftryk VIA øget fokus

AFTRYK VIA 2015 -17 Aftryk VIA nye læringsformer Initiativ 1. Aftryk VIA øget fokus på det private erhvervsliv AFTRYK VIA nye læringsformer Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement Aftryk VIA en mere smidig organisation 19. oktober 2021 9

VIA Pædagogik & Samfund De studerende og undervisere indgår i nye roller og relationer

VIA Pædagogik & Samfund De studerende og undervisere indgår i nye roller og relationer indbyrdes og i forhold til aftagere, professioner og andre samarbejdspartnere Pædagogik og Samfund Mette Lyager Maj 2016 19. oktober 2021 10

Aftryk VIA nye læringsformer Forskel: VIA som et fyrtårn for nytænkning og udvikling af

Aftryk VIA nye læringsformer Forskel: VIA som et fyrtårn for nytænkning og udvikling af professionsdidaktikken 19. oktober 2021 11

Aftryk VIA nye læringsformer Udfordringen: Bedre og mere effektiv professionsudøvelse Uddannelse af så mange

Aftryk VIA nye læringsformer Udfordringen: Bedre og mere effektiv professionsudøvelse Uddannelse af så mange unge som muligt Globalisering og konkurrence Digitalisering Pædagogik og Samfund Mette Lyager Maj 2016 19. oktober 2021 12

Aftryk VIA nye læringsformer Retning: Uddannelser af høj kvalitet Baseret på forskning og praksis

Aftryk VIA nye læringsformer Retning: Uddannelser af høj kvalitet Baseret på forskning og praksis Nye konstruktioner af læring – nye roller og relationer Udvikling af professionsdidaktik – kompetence og dannelse Studerendes trivsel og studieglæde. 19. oktober 2021 13

Forudsætning Integration af (det virtuelle) bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer § E-læringsobjekter § Læringsaktiviteter 19.

Forudsætning Integration af (det virtuelle) bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer § E-læringsobjekter § Læringsaktiviteter 19. oktober 2021 14

Gevinster § Understøtter fremtidens PBuddannelser § Bidrager til digital dannelse § Adgang til kvalificeret

Gevinster § Understøtter fremtidens PBuddannelser § Bidrager til digital dannelse § Adgang til kvalificeret information og viden § Faglig og kildekritisk tilgang til information og viden § Brugbar e-didaktisk model 19. oktober 2021 15

Opmærksomhedspunkter Fokuseret indsats tilpasset uddannelsernes formål, indhold og målgrupper (skyd ikke med spredehagl) Digitale

Opmærksomhedspunkter Fokuseret indsats tilpasset uddannelsernes formål, indhold og målgrupper (skyd ikke med spredehagl) Digitale løsninger skal fremstå professionelle og brugervenlige 19. oktober 2021 16