GOSPODARSTVO I NASELJA GORSKE HRVATSKE Marija Cedermas 8

  • Slides: 25
Download presentation
GOSPODARSTVO I NASELJA GORSKE HRVATSKE Marija Cedermas, 8. c, 2011. /2012.

GOSPODARSTVO I NASELJA GORSKE HRVATSKE Marija Cedermas, 8. c, 2011. /2012.

POLJOPRIVREDA l l l Nepovoljni prirodni uvjeti-otežan razvoj poljoprivrede Reljef-gorski, krški Klima-planinska (svježa ljeta,

POLJOPRIVREDA l l l Nepovoljni prirodni uvjeti-otežan razvoj poljoprivrede Reljef-gorski, krški Klima-planinska (svježa ljeta, hladne zime) Slaba kvaliteta tla-pepeljuša, crvenica Male obradive površine (ponikve, udoline, krška polja)

Ponikve, udoline, krška polja

Ponikve, udoline, krška polja

l Med koji proizvode pčele, posebno je vrijedan-livade Like

l Med koji proizvode pčele, posebno je vrijedan-livade Like

POLJOPRIVREDA Gorska Hrvatska-ječam, raž i zob l Lika (Ličko i Gacko polje)-krmno bilje, kukuruz,

POLJOPRIVREDA Gorska Hrvatska-ječam, raž i zob l Lika (Ličko i Gacko polje)-krmno bilje, kukuruz, krumpir i kupus l

VOĆARSTVO l Bolji preduvjeti za razvoj zbog velikih površina pod livadama i pašnjacima l

VOĆARSTVO l Bolji preduvjeti za razvoj zbog velikih površina pod livadama i pašnjacima l Šljive, jabuke, kruške i maline

Stočarstvo Vrlo malo se ulaže l Ovčarstvo-najrazvijenije l Uzgoj koza l Ekstenzivno stočarstvo (uzgoj

Stočarstvo Vrlo malo se ulaže l Ovčarstvo-najrazvijenije l Uzgoj koza l Ekstenzivno stočarstvo (uzgoj na otvorenome) l Proizvodi se mlijeko i ovčji sir l U Gorskom kotaru naglašenije je govedarstvo i svinjogojstvo l

l. U dolini rijeke Gacke izdvaja se slatkovodno ribarstvo-uzgoj pastrve

l. U dolini rijeke Gacke izdvaja se slatkovodno ribarstvo-uzgoj pastrve

Cestovni promet Nakon izgradnja autocesta Gorska Hrvatska ima bolju perspektivu za proizvodnju zdrave, ekološki

Cestovni promet Nakon izgradnja autocesta Gorska Hrvatska ima bolju perspektivu za proizvodnju zdrave, ekološki uzgojene hrane te za razvoj seoskog i gastroturizma l Autoceste-Zagreb-Rijeka i Zagreb. Split l Tuneli-Sv. Rok, Mala Kapela i Tuhobić l

Željeznice l Slaba željeznička infrastruktura otežava promet kroz Gorsku Hrvatsku

Željeznice l Slaba željeznička infrastruktura otežava promet kroz Gorsku Hrvatsku

Šumarstvo i drvna industrija Drvna industrija-glavna industrijska djelatnost u Gorskoj Hrvatskoj l Šume prekrivaju

Šumarstvo i drvna industrija Drvna industrija-glavna industrijska djelatnost u Gorskoj Hrvatskoj l Šume prekrivaju 52% Gorske Hrvatske (bukove i crnogorične šume smreke i jele) l U BDP-u šumarstvo sudjeluje s više od 10% udjela l

Pilane l Ravna Gora, Fužine, Vrbovsko, Ogulin, Delnice, Čabar, Lokva, Otočac i Perušić

Pilane l Ravna Gora, Fužine, Vrbovsko, Ogulin, Delnice, Čabar, Lokva, Otočac i Perušić

Ostale gospodarske mogućnosti Gorske Hrvatske Prehrambene industrije-Otočac i Vrbovsko l Metaloprerađivačke industrije-Lički Osik l

Ostale gospodarske mogućnosti Gorske Hrvatske Prehrambene industrije-Otočac i Vrbovsko l Metaloprerađivačke industrije-Lički Osik l Važna je prometna djelatnost-preko nje prolaze poprečni pravci koji omogućavaju povezivanje Nizinske i Primorske Hrvatske l

Otočac

Otočac

Vrbovsko

Vrbovsko

Lički Osik

Lički Osik

Prometno značenje Gorske Hrvatske Karolina-prva cesta izgrađena 1726. godine-povezivala je Karlovac i Bakar l

Prometno značenje Gorske Hrvatske Karolina-prva cesta izgrađena 1726. godine-povezivala je Karlovac i Bakar l Jozefina-izgrađena između 1780. i 1790. godine-povezivala je Karlovac i Senj l Lujzijana-izgrađena 1809. godinepovezivala je Karlovac i Rijeku l

l Gorska Hrvatska ima veoma važnu prometnu ulogu jer omogućava povezivanje srednje Europe i

l Gorska Hrvatska ima veoma važnu prometnu ulogu jer omogućava povezivanje srednje Europe i sjevernog Jadrana-često je nazivamo Hrvatskim gorskim pragom

Prijevoji l Vratnik-694 metara l Delnička vrata-742 metra l Gornje Jelenje-882 metara l Oštarijska

Prijevoji l Vratnik-694 metara l Delnička vrata-742 metra l Gornje Jelenje-882 metara l Oštarijska vrata-928 metara

Vratnik

Vratnik

Gornje Jelenje

Gornje Jelenje

Oštarijska vrata

Oštarijska vrata

KRAJ l Marija Cedermas 8. c

KRAJ l Marija Cedermas 8. c