GOGOETAPROZESUAREN NONDI NORAKOAK Helburu orokorra Ikastetxeko hurrengo lau

  • Slides: 8
Download presentation

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Helburu orokorra: Ikastetxeko hurrengo lau urteetarako Hizkuntza Normalkuntza Proiektua (HNP)

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Helburu orokorra: Ikastetxeko hurrengo lau urteetarako Hizkuntza Normalkuntza Proiektua (HNP) diseinatzerakoan, gogoeta-prozesua egitea ikastetxea osatzen dutenen parte hartzearekin.

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Helburu zehatzak: – HNPk ikastetxeko behar eta egoerari erantzutea, egingarria

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Helburu zehatzak: – HNPk ikastetxeko behar eta egoerari erantzutea, egingarria izatea – Gogoeta-prozesuan parte hartuko dugun guztiok ikastea – HNParen baliagarritasunaz jabetzea – Hurrengo lau urteetarako HNParen garapen arrakastatsurako baldintzak sortzea

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Deskribapena: • Prozesu horretan 4 saio egingo lirateke, 2 ordu

GOGOETA-PROZESUAREN NONDI NORAKOAK • Deskribapena: • Prozesu horretan 4 saio egingo lirateke, 2 ordu eta erdikoak, batetik bestera asko jota 15 eguneko tartearekin.

IKASTETXEETAKO GOGOETA-PROZESUA (HNB, Klaustroa, Hezkuntza-komunitatean) 1. SAIOA GAIA HELBURUA 2. SAIOA GAIA HELBURUA Taldea

IKASTETXEETAKO GOGOETA-PROZESUA (HNB, Klaustroa, Hezkuntza-komunitatean) 1. SAIOA GAIA HELBURUA 2. SAIOA GAIA HELBURUA Taldea sortu Elkar ezagutzea Prozesuaren espektatibak eta helburuak lantzea Taldearen balioak adostea Gure ikastetxeko HNP (20062010) Azken proiektuaren balorazioa egitea Euskara eta Ni Esperientziak trukatzea, besteen tokian jartzea Taldekideen euskararekiko bizipenak sozializatzea Ikastetxearen diagnosia Ikastetxeko normalkuntzaren inguruko hausnarketa kolektiboa egitea, Brankaren emaitzak interpretatuta 3. SAIOA GAIA HELBURUA 4. SAIOA GAIA HELBURUA Ikastetxearen diagnosia Ikastetxeko normalkuntzaren hausnarketa kolektiboa egitea, Brankaren emaitzak interpretatuta Aurrera begira jarri Esparrukako jarduera-motak proposatzea Aurrera begira jarri Proiektu berriaren helburu orokorra adostea Esparrukako helburuak zehaztea Prozesua ulertzea Lau saioetan egindakoa ulertzea eta baloratzea Berkokatu Pertsona eta talde moduan euskararen eta HNP berriaren aurrean berkokatzea

IKASTETXEETAN GOGOETA-PROZESUA EGITEKO AUTOGIDA Diagnostikotik diseinurako jauzia egiteko ikastetxeei lagungarri izan dakiekeen autogida da

IKASTETXEETAN GOGOETA-PROZESUA EGITEKO AUTOGIDA Diagnostikotik diseinurako jauzia egiteko ikastetxeei lagungarri izan dakiekeen autogida da honakoa. Autogidan jasotzen da ikastetxean gogoeta-prozesua bideratzeko proposamen metodologikoa. Gogoeta prozesua egin behar da behin ikastetxeak diagnosia eginda eta Brankako datuak eskuartean dituela, Proiektua idatzi eta aplikazioa bete aurretik.

AUTOGIDAREN ANTOLAKETA 1. Sarrera: zer da autogida? , Nola dago antolatua? 2. Gogoeta-prozesuaren deskribapen

AUTOGIDAREN ANTOLAKETA 1. Sarrera: zer da autogida? , Nola dago antolatua? 2. Gogoeta-prozesuaren deskribapen orokorra: Zer da gogoeta-prozesua? Zertarako egin gogoetaprozesua? 3. Alderdi metodologikoa: saioz saio edukiak lantzeko erabilitako tekniken azalpena 1. 2. 3. 4. Saioa

TEKNIKEN AZALPENA • Helburuak: dinamikaren bidez lortu nahi ditugun helburuak zehazten ditugu. • Teknika

TEKNIKEN AZALPENA • Helburuak: dinamikaren bidez lortu nahi ditugun helburuak zehazten ditugu. • Teknika azaltzea: hautatutako teknika garatzeko eman beharreko urratsak azaltzen ditugu. • Shail momentua: zenbait dinamikaren amaieran egitea proposatzen dugun teknika da, egindakoaren inguruko ondorioen gainean hausnartzen lagunduko diguna: nola sentitu gara? Zer hausnartu dugu? Zer ikasi dugu? Zer lotura du egindako teknikak geure lanarekin? • Teknika garatzeko behar ditugun baliabideak eta denbora: teknika bakoitza garatzeko behar dugun materialaren zerrenda jaso dugu atal honetan eta baita teknikak behar duen denbora eta haren banaketa ere.