Godsdienst Testament Oude testament Nieuwe testament Saulus Paulus

  • Slides: 11
Download presentation
Godsdienst

Godsdienst

Testament Oude testament Nieuwe testament

Testament Oude testament Nieuwe testament

Saulus - Paulus • Saulus gelooft niet in de opstanding van Jezus. Hij is

Saulus - Paulus • Saulus gelooft niet in de opstanding van Jezus. Hij is opgegroeid door Farizeeërs en kent de Thora heel goed. De volgelingen van Jezus vervolgt hij.

Paulus en de christenvervolging Paulus heette oorspronkelijk Saulus. Hij was een tentenmaker. Paulus werd

Paulus en de christenvervolging Paulus heette oorspronkelijk Saulus. Hij was een tentenmaker. Paulus werd opgevoed als Farizeeër. Paulus werd zeer radicaal en vervolgde de eerste Christenen. In Hand. 7 lezen we van de steniging van Stéfanus, waar Saulus op de kleding past van de mensen die Stéfanus stenigen. Vervolgens lezen we in Hand. 9 : 1 en 2 dat deze Saulus aanbevelingsbrieven vraagt aan de hogepriester om in Damaskus gelovigen in Jezus gevangen te nemen en ze naar Jeruzalem te brengen. Vervolgens reist Saulus af naar Damaskus.

De bekering van Paulus Handelingen 9 vers 17 – 19: ’Ananias vertrok en ging

De bekering van Paulus Handelingen 9 vers 17 – 19: ’Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saulus, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest. ’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Reizen door Paulus heeft zo’n 7000 km te voet gereisd

Reizen door Paulus heeft zo’n 7000 km te voet gereisd

Paulus evangeliseert

Paulus evangeliseert

Wat zou Paulus de mensen verteld hebben? Hoe zouden de mensen hebben gereageerd?

Wat zou Paulus de mensen verteld hebben? Hoe zouden de mensen hebben gereageerd?

Paulus in de gevangenis

Paulus in de gevangenis

Vervolgde Christenen Ook nu nog worden er christenen vervolgd Steniging van Paulus

Vervolgde Christenen Ook nu nog worden er christenen vervolgd Steniging van Paulus