Godsdienst Testament Oude testament Nieuwe testament Evangelie Mattheus

  • Slides: 16
Download presentation
Godsdienst

Godsdienst

Testament Oude testament Nieuwe testament

Testament Oude testament Nieuwe testament

Evangelie • Mattheus • Marcus • Lucas • Johannes Het evangelie is het goede

Evangelie • Mattheus • Marcus • Lucas • Johannes Het evangelie is het goede nieuws dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij leeft!

Handelingen • • • Vertelt over de hemelvaart van Jezus Het uitstorten van de

Handelingen • • • Vertelt over de hemelvaart van Jezus Het uitstorten van de Heilige Geest Het leven van de eerste christenen De bekering van Paulus De reizen van apostelen

Vervolging van Christenen Wat weet jij nog van het vorige verhaal van Paulus?

Vervolging van Christenen Wat weet jij nog van het vorige verhaal van Paulus?

De bekering van S(P)aulus Handelingen 9 vers 17 – 19: ’Ananias vertrok en ging

De bekering van S(P)aulus Handelingen 9 vers 17 – 19: ’Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saulus, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest. ’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Reizen door Paulus heeft zo’n 7000 km te voet gereisd

Reizen door Paulus heeft zo’n 7000 km te voet gereisd

Petrus, een leerling van Jezus

Petrus, een leerling van Jezus

Verloochening van Jezus Ik ken Hem niet …

Verloochening van Jezus Ik ken Hem niet …

De haan kraait 3 keer

De haan kraait 3 keer

Petrus evangeliseert

Petrus evangeliseert

Koning Herodes vervolgde christenen

Koning Herodes vervolgde christenen

Petrus in de gevangenis

Petrus in de gevangenis

Vrienden bidden voor Petrus Helpt bidden volgens jou?

Vrienden bidden voor Petrus Helpt bidden volgens jou?

Petrus wordt bevrijd

Petrus wordt bevrijd