Gnc hr 15 sayl tam orta mktbin Tarix

  • Slides: 15
Download presentation
Gəncə şəhər 15 sayılı tam orta məktəbin Tarix müəllimi Salmanova Kəmalə Vilayət qızının Gəncə

Gəncə şəhər 15 sayılı tam orta məktəbin Tarix müəllimi Salmanova Kəmalə Vilayət qızının Gəncə Şəhəri 15 sayılı tam orta məktəbin “Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevriolməsi” Tarix müəllimi : Salmanova Kəmalə mövzusunda perspektiv planlaşdırması.

Mövzu Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi

Mövzu Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi

İnteqrasiya: Ana dili Ədəbiyyat Həyat bilgisi Dərsin tipi: İnduktiv

İnteqrasiya: Ana dili Ədəbiyyat Həyat bilgisi Dərsin tipi: İnduktiv

İş formaları: Qruplarla, fərdi Üsullar: Anlayışın çıxarılması, Müzakirə, Esse, Venn diaqramı

İş formaları: Qruplarla, fərdi Üsullar: Anlayışın çıxarılması, Müzakirə, Esse, Venn diaqramı

Dərsin mərhələləri: 1. Motivasiya, problemli vəziyyətin yaradılması-5 dəq. 2. Tədqiqatın aparilması-15 dəq. 3. İnformasiya

Dərsin mərhələləri: 1. Motivasiya, problemli vəziyyətin yaradılması-5 dəq. 2. Tədqiqatın aparilması-15 dəq. 3. İnformasiya mübadiləsi-10 dəq. 4. İnformasiyanın müzakirəsi-4 dəq. 5. Ümumiləşdirmə və nəticə-4 dəq. 6. Ev tapşırığı-3 dəq. 7. Qiymətləndirmə-4 dəq.

Tədqiqat sualı: XIX əsrin sonunda neft Şimali Azərbaycanın həyatında hansı rolu oynadı? 1 -ci

Tədqiqat sualı: XIX əsrin sonunda neft Şimali Azərbaycanın həyatında hansı rolu oynadı? 1 -ci qrup-Azərbaycanın Neft sənayesinə xarici kapital axını haqqında təqdimat hazırlayın 2 -ci qrup- xıx əsrin ortalarından başlayaraq Neft sənayesində baş vermiş Yeniliklər haqqında təqdimat hazırlayın 3 -cü qrup- Neft sənayesinin inkişafında rol oynamış milyonçularımız haqqında təqdimat hazırlayın 4 -cü qurup- Neft sənayesinin inkişafına təsir edən amillər haqqında təqdimat hazırlayın

İş vərəqi Neft sahəsində baş vermiş inhisarlaşma ____________________________________________

İş vərəqi Neft sahəsində baş vermiş inhisarlaşma ____________________________________________

XIX əsr Neft sənayesində baş vemiş əsas yeniliklər ____________________________________________

XIX əsr Neft sənayesində baş vemiş əsas yeniliklər ____________________________________________

İnformasiya mübadiləsi İnformasiyanın müzakirəsi Qruplar əldə etdikləri və təşkil etdikləri Hər qrupdan əldə olunmuş

İnformasiya mübadiləsi İnformasiyanın müzakirəsi Qruplar əldə etdikləri və təşkil etdikləri Hər qrupdan əldə olunmuş informasiya məlumatları digər qruplara təqdim edir. digər qruplarla və müəllim tərəfindən müzakirə edilir.

Ümumiləşdirmə və nəticə Müstəmləkə rejimi şəraitində Şimali Azərbaycanın neft sənayesində baş verən dəyişiklikləri təhlil

Ümumiləşdirmə və nəticə Müstəmləkə rejimi şəraitində Şimali Azərbaycanın neft sənayesində baş verən dəyişiklikləri təhlil edir.

Azərbaycan Xeyriyyəçiləri Haqqında

Azərbaycan Xeyriyyəçiləri Haqqında

Qiymətləndirmə meyarları Quruplar Sadə tədqiqatlar aparma Müstəmləkə rejimində neft sənayesində baş verən dəyiüiklikləri təhlil

Qiymətləndirmə meyarları Quruplar Sadə tədqiqatlar aparma Müstəmləkə rejimində neft sənayesində baş verən dəyiüiklikləri təhlil edir İzah etmə Sərbəst şərh etmə Əməkdaşlıq I qurup III qurup IV qurup