GMINA MALBORK Wodarze Przewodniczcy Rady Gminy Malbork Micha

  • Slides: 14
Download presentation
GMINA MALBORK

GMINA MALBORK

Włodarze Przewodniczący Rady Gminy Malbork Michał Błachut Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski

Włodarze Przewodniczący Rady Gminy Malbork Michał Błachut Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski

Położenie Gmina Malbork

Położenie Gmina Malbork

GMINA MALBORK Gmina Malbork Kontakt: Urząd Gminy Malbork ul. Ceglana 7 82 -200 Malbork

GMINA MALBORK Gmina Malbork Kontakt: Urząd Gminy Malbork ul. Ceglana 7 82 -200 Malbork tel. +48 55 647 -28 -07 fax. +48 55 647 -28 -07 w. 10 e-mail: [email protected] malbork. pl http: //www. gmina. malbork. pl Z-ca Wójta Gminy - Wojciech Łukasiewicz tel. +48 600 -401 -854

GMINA MALBORK Gmina Malbork

GMINA MALBORK Gmina Malbork

Informacje ogólne • Gmina Malbork jest jedną z 15 gmin wchodzących w skład Żuław

Informacje ogólne • Gmina Malbork jest jedną z 15 gmin wchodzących w skład Żuław Wiślanych i jedną z 5 powiatu malborskiego. • Gmina Malbork to leżące w delcie Wisły urodzajne, rolnicze tereny otaczające miasto Malbork. • Przez Gminę wiodą szlaki komunikacyjne prowadzące nad Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. • W skład Gminy wchodzi 18 sołectw. • Obszar Gminy – 10. 056 ha (100, 56 km 2). • Gminę zamieszkuje ok. 4. 500 osób, w tym 52% stanowią kobiety, 48% mężczyźni. • Gęstość zaludnienia – ok. 45 osób na 1 km 2 • 68% mieszkańców – jest w wieku produkcyjnym, z czego 76, 7% to osoby czynne zawodowo.

Odległości • • • Gdańsk Elbląg Olsztyn Toruń Warszawa Kaliningrad - 60 km -

Odległości • • • Gdańsk Elbląg Olsztyn Toruń Warszawa Kaliningrad - 60 km - 30 km - 145 km - 140 km - 300 km - 100 km

Potencjał gospodarczy Na potencjał gospodarczy gminy składają się następujące elementy: • potencjał byłych państwowych

Potencjał gospodarczy Na potencjał gospodarczy gminy składają się następujące elementy: • potencjał byłych państwowych ośrodków produkcji rolnej • potencjał wynikający z rezerw powierzchni w istniejących budynkach gospodarczych rolników indywidualnych • potencjał tworzony przez różne formy działalności gospodarczej • potencjał wynikający z rezerw terenowych na rozwój przemysłu i różne formy usług

Mieszkalnictwo W obrębie gminy dominują trzy formy zamieszkania: • w byłych ośrodkach państwowych gospodarstw

Mieszkalnictwo W obrębie gminy dominują trzy formy zamieszkania: • w byłych ośrodkach państwowych gospodarstw rolnych - zabudowa wielorodzinna, • przy części usług, w niektórych ośrodkach byłych PGR oraz dla napływowej ludności z miasta zabudowa jednorodzinna. • przy gospodarstwach indywidualnych - zabudowa. mieszkaniowa w obrębie zagród,

Potencjał turystyczny Szczególnym walorem gminy jest położenie przy Malborku /wokół miasta/, który jest ośrodkiem

Potencjał turystyczny Szczególnym walorem gminy jest położenie przy Malborku /wokół miasta/, który jest ośrodkiem krajoznawczym o randze europejskiej /największy w europie zamek krzyżacki/.

Potencjał turystyczny Kolejnym szczególnym walorem turystycznym jest rzeka Nogat i cały obszar międzywala oraz

Potencjał turystyczny Kolejnym szczególnym walorem turystycznym jest rzeka Nogat i cały obszar międzywala oraz wały przeciwpowodziowe. Rzeka jest atrakcyjnym szlakiem wodnym, a korony wałów atrakcyjną trasą dla wędrówek pieszych i rowerowych. Całość atrakcji krajoznawczych gminy dopełniają żuławskie domy podcieniowe i zagrody holenderskie.

Położenie w sąsiedztwie miasta Bliskość miasta Malborka jest bardzo silnym atutem rozwoju gminy. Miasto

Położenie w sąsiedztwie miasta Bliskość miasta Malborka jest bardzo silnym atutem rozwoju gminy. Miasto zabezpiecza mieszkańcom dostęp do usług, takich jak: oświata, służba zdrowia i kultura. Jednocześnie z miastem powiązane jest zaopatrzenie przyległych wsi w wodę.

Położenie komunikacyjne Gmina położona jest bardzo korzystnie do układu dróg krajowych: Ø kierunek wschód

Położenie komunikacyjne Gmina położona jest bardzo korzystnie do układu dróg krajowych: Ø kierunek wschód - zachód: droga Nr 22 Elbląg - Starogard Gdański Ø kierunek północ - południe: droga Nr 55 Grudziądz - Nowy Dwór Gdański Oprócz korzystnego układu drogowego funkcjonuje węzeł kolejowy Malborka, poprzez który przebiega linia Warszawa - Gdańsk oraz wychodzą linie w kierunku Grudziądza i Elbląga.

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę