GLOBLN PROBLMY LIDSTVA Sociln problmy Problm globln bezpenosti

  • Slides: 20
Download presentation
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

OSNOVA • Klíčové pojmy 1. CHUDOBA VE SVĚTĚ • Základní informace • Zadluženost •

OSNOVA • Klíčové pojmy 1. CHUDOBA VE SVĚTĚ • Základní informace • Zadluženost • Zaostalost 2. KLASIFIKACE VYSPĚLOSTI STÁTŮ SVĚTA • Hodnocení podle Světové Banky • Hodnocení podle OSN • Nejméně rozvinuté státy světa 3. BOJ S CHUDOBOU A ZAOSTALOSTÍ • Summit tisíciletí

Klíčové pojmy • chudoba • Index lidského rozvoje (HDI) • Least Developed Countries (LLDC´s)

Klíčové pojmy • chudoba • Index lidského rozvoje (HDI) • Least Developed Countries (LLDC´s) • třetí svět • zaostalost • zadluženost http: //images 4. wikia. nocookie. net/__cb 20100728133642/necyklopedie/i mages/4/46/Bezdomovec-chudoba-zobrat. jpg

1. CHUDOBA VE SVĚTĚ http: //devian. cz/wp-content/uploads/2010/07/chudoba. jpg

1. CHUDOBA VE SVĚTĚ http: //devian. cz/wp-content/uploads/2010/07/chudoba. jpg

Základní informace http: //afrika. u 2 online. sk/images/chudoba. png • chudoba = sociální status

Základní informace http: //afrika. u 2 online. sk/images/chudoba. png • chudoba = sociální status člověka, vyznačující se hmotným nedostatkem • nejméně rozvinuté oblasti světa - Afrika, Jižní Asie, Latinská Amerika - třetí svět • vyčleňování nově industrializovaných států - tzv. tygři (Vietnam, Pákistán, Indonésie, Malajsie, apod. ) • pod hranicí bídy žije 1/5 světové populace

Rozložení světa v době studené války (upraveno podle http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: First_second_third_worlds_map. svg)

Rozložení světa v době studené války (upraveno podle http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: First_second_third_worlds_map. svg)

Bohatý Sever a chudý jih http: //school. edturtle. co. uk/images/north-south_800. jpg • prohlubování rozdílů

Bohatý Sever a chudý jih http: //school. edturtle. co. uk/images/north-south_800. jpg • prohlubování rozdílů mezi vyspělým a rozvojovým světem • bohatý Sever x chudý Jih

Zadluženost • minulost: mezinárodní banky půjčovaly rozvojovým zemím velké sumy peněz • současnost neschopnost

Zadluženost • minulost: mezinárodní banky půjčovaly rozvojovým zemím velké sumy peněz • současnost neschopnost splácet (korupce, nehospodárnost vlád rozvojových zemí) http: //www. extrainzerce. eu/galerie/annonce 3327/money. jpg

Nejzadluženější země světa v roce 2010 země Zimbabwe Dluh (% HDP) 241. 60 Japonsko

Nejzadluženější země světa v roce 2010 země Zimbabwe Dluh (% HDP) 241. 60 Japonsko 225. 80 Libanon 150. 70 Řecko 144. 00 Island 123. 80 Jamaica 123. 20 Itálie 118. 10 Singapur 102. 40 Belgie 98. 60 Irsko 94. 20 https: //www. cia. gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2186 rank. html? country. Name=United%20 States&country. Co de=us&region. Code=na&rank=36

Nejzadluženější země světa v roce 2010 upraveno podle http: //buttonwood. economist. com/content/gdc

Nejzadluženější země světa v roce 2010 upraveno podle http: //buttonwood. economist. com/content/gdc

Zaostalost - důvody 1. odlišný mechanismus reprodukce a evoluční zákonitosti zaostalých oblastí světa 2.

Zaostalost - důvody 1. odlišný mechanismus reprodukce a evoluční zákonitosti zaostalých oblastí světa 2. neslučitelnost tradičních východních společností s klasickou tržní ekonomikou 3. vysoké tempo populačního růstu 4. trvající různorodost tamních ekonomik 5. chyby vládnoucích skupin rozvojových státu při výběru a realizaci strategie sociálního a ekonomického rozvoje 6. existence kolonialismu a jeho následky 7. přesun managemantu výroby do hospodářských center vyspělých států s tržní ekonomikou 8. drtivá konkurence na světovém trhu 9. asymetrická závislost rozvojového a vyspělého světa

2. KLASIFIKACE VYSPĚLOSTI STÁTŮ http: //media. novinky. cz/688/166887 -top_foto 1 -xo 95 a. jpg

2. KLASIFIKACE VYSPĚLOSTI STÁTŮ http: //media. novinky. cz/688/166887 -top_foto 1 -xo 95 a. jpg

Hodnocení podle Světové Banky • ukazatel: hranice denních příjmů na osobu • 1, 1

Hodnocení podle Světové Banky • ukazatel: hranice denních příjmů na osobu • 1, 1 mld. populace ve stavu extrémní chudoby - příjmy méně než 1$ na osobu na den (2001) upraveno podle http: //data. worldbank. org/topic/poverty

Hodnocení podle OSN • Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) • ukazatele: –

Hodnocení podle OSN • Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) • ukazatele: – – – střední délka života přístup ke vzdělání příjem (hrubý národní produkt na 1 obyvatele v $) • oba indexy ukazují, že nejvíce chudých lidí je v subsaharské Africe, Jižní a Jihovýchodní Asii

Rozdělení světa dle HDI v roce 2010 (upraveno podle http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: UN_Human_Development_Report_2010_1.

Rozdělení světa dle HDI v roce 2010 (upraveno podle http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: UN_Human_Development_Report_2010_1. PNG)

Nejméně rozvinuté státy světa • • Least Developed Countries (LLDC´s) seznam nejméně rozvinutých zemí

Nejméně rozvinuté státy světa • • Least Developed Countries (LLDC´s) seznam nejméně rozvinutých zemí světa vytvořila OSN kritéria: – nízké příjmy na osobu – nedostatečné lidské zdroje – ekonomická zranitelnost • země na seznamu musí splňovat všechna 3 kritéria

Nejméně rozvinuté státy světa II. • celkem 49 zemí: – – – 33 v

Nejméně rozvinuté státy světa II. • celkem 49 zemí: – – – 33 v Africe – asi 60% rozlohy kontinentu 14 v Asii 1 v Latinské Americe • charakteristické znaky: – – – velmi nízký HDP zanedbatelný podíl průmyslové výroby velmi nízký počet gramotných obyvatel většina obyvatel LLDC´s žije na venkově (asi 75%) většina obyvatel LLDC´s se živí zemědělstvím (asi 70%)

Rozdělení světa z hlediska ekonomické vyspělosti upraveno podle http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/38/Developed_and_developing_countries. PNG

Rozdělení světa z hlediska ekonomické vyspělosti upraveno podle http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/38/Developed_and_developing_countries. PNG

3. BOJ S CHUDOBOU A ZAOSTALOSTÍ http: //www. longevityghana. com/weblog/uploaded_images/g 8 -mdg-logos-798005. jpg

3. BOJ S CHUDOBOU A ZAOSTALOSTÍ http: //www. longevityghana. com/weblog/uploaded_images/g 8 -mdg-logos-798005. jpg

Summit tisíciletí • • • Millenium Development Goals summit členských států OSN v roce

Summit tisíciletí • • • Millenium Development Goals summit členských států OSN v roce 2000 členské státy se zavázali splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových cílů: upraveno podle http: //ec. europa. eu/europeaid/what/millenium-developmentgoals/images/8 mdg_en. png