GLOBLN PROBLMY LIDSTVA Sociln problmy Problm en epidemi

  • Slides: 31
Download presentation
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ,

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

OSNOVA • Klíčové pojmy 1. ZDRAVÍ • Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost •

OSNOVA • Klíčové pojmy 1. ZDRAVÍ • Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost • Faktory ovlivňující zdraví populace • Zdravotní stav světové populace • Světová zdravotnická organizace 2. HIV/AIDS • Základní informace • Průběh onemocnění • Situace ve světě • Boj s HIV/AIDS • Léčba HIV/AIDS

3. DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMIÁLNÍHO CHARAKTERU • Malárie • Tuberkulóza 4. DROGOVÝ PROBLÉM • Základní

3. DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMIÁLNÍHO CHARAKTERU • Malárie • Tuberkulóza 4. DROGOVÝ PROBLÉM • Základní informace • Výrova drog • Spotřeba drog • Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

Klíčové pojmy • • • AIDS drogy HIV Malárie tuberkulóza http: //top-10 -list. org/wp-content/uploads/2009/09/HIV-AIDS.

Klíčové pojmy • • • AIDS drogy HIV Malárie tuberkulóza http: //top-10 -list. org/wp-content/uploads/2009/09/HIV-AIDS. jpg

1. ZDRAVÍ http: //www. shrm. org/Advocacy/Issues/Publishing. Images/Health%20 Care%202. jpg

1. ZDRAVÍ http: //www. shrm. org/Advocacy/Issues/Publishing. Images/Health%20 Care%202. jpg

Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost • klíčový předpoklad pro příznivý sociální, kulturní a

Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost • klíčový předpoklad pro příznivý sociální, kulturní a ekonomický vývoj populace • nemocná populace → malé nebo nulové pracovní výkony • zdraví populace - hnací motor ekonomického růstu • ukazatel úrovně hygieny a zdravotní péče státu – kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do jednoho roku věku na 1000 živě narozených

Kojenecká úmrtnost ve světě v letech 2005 - 2009 http: //data. worldbank. org/indicator/SP. DYN.

Kojenecká úmrtnost ve světě v letech 2005 - 2009 http: //data. worldbank. org/indicator/SP. DYN. IMRT. IN/countries/1 W? display=map

Faktory ovlivňující zdraví populace • biologické faktory - genetická výbava jedince • životní styl

Faktory ovlivňující zdraví populace • biologické faktory - genetická výbava jedince • životní styl populace - stravovací návyky, pohybová aktivita, zvládání stresu a vliv kouření, alkoholu a drog na populaci • životní prostředí - znečištění ovzduší, vody, půdy a potravinového řetězce • sociální a ekonomické faktory - výše příjmů obyvatel (chudoba), nezaměstnanost, míra dosaženého vzdělání, kvalita bydlení • úroveň zdravotní péče - kvalita, dostupnost organizace

Zdravotní stav světové populace • Vyspělé země: – – – vysoká naděje dožití stárnutím

Zdravotní stav světové populace • Vyspělé země: – – – vysoká naděje dožití stárnutím populace zvětšujícími se rozdíly ve zdraví mezi jednotlivými skupinami obyvatel – hlavní příčiny úmrtí: tzv. civilizační nemoci - kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, úrazy (autonehody) a otravy (alkohol, drogy) • Rozvojové země: – – nízká naděje dožití vysoká kojenecká úmrtnost hlavní příčiny úmrtí: infekční choroby – tuberkulóza, malárie epidemie HIV/AIDS

Světová zdravotnická organizace • World Health Organization (WHO) • koordinátor zdravotních programů a aktivit

Světová zdravotnická organizace • World Health Organization (WHO) • koordinátor zdravotních programů a aktivit v rizikových oblastech • Cíl: – dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví světové populace http: //www. dinarin. cz/fph/media. nsf/v/866 A 728 FD 3788543 C 12575 D 1002284 F 4/$file/who. jpg

2. HIV/AIDS http: //live. drjays. com/wpcontent/uploads/2010/12/AIDS-Ribbon. jpg

2. HIV/AIDS http: //live. drjays. com/wpcontent/uploads/2010/12/AIDS-Ribbon. jpg

Základní informace • AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndrom získaného selhání imunity

Základní informace • AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndrom získaného selhání imunity (obranyschopnosti) • Původce: http: //vtm. zive. cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big /upload/story_press/2724/virus_hiv_4 b 278 ac 848. jpg – virus HIV = Human Immunodeficiency Virus - virus lidské imunodeficience (ztráty obranyschopnosti organismu) • u HIV pozitivních jedinců se AIDS nemusí projevit nebo se projeví až po velmi dlouhé době (10 – 15 let)

Průběh onemocnění • • • Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách (krvi, spermatu,

Průběh onemocnění • • • Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách (krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce) do organismu proniká tzv. infekční dávka Způsoby přenosu infekce HIV: 1. nechráněný pohlavní styk 2. přenos krví (např. prostřednictvím infikované jehly mezi drogově závislými) 3. z matky na dítě • Postižení umírá na infekci, která ho napadne díky snížené imunitě (tuberkulóza)

Situace ve světě http: //socialmarketing. blogs. com/photos/uncategorized/2007/11/20/hiv_prevalence_rates_un_revision_20. gif • v roce 2009 přes 33

Situace ve světě http: //socialmarketing. blogs. com/photos/uncategorized/2007/11/20/hiv_prevalence_rates_un_revision_20. gif • v roce 2009 přes 33 milionů HIV pozitivních lidí • většina v subsaharské Africe

Situace ve světě II. • v roce 2009 zemřelo na AIDS asi 1, 8

Situace ve světě II. • v roce 2009 zemřelo na AIDS asi 1, 8 milionů osob • každý den se na světě nakazí kolem 6000 lidí • nejhorší stav - Svazijsko a Botswana – téměř 40% nakaženého dospělého obyvatelstva – průměrná naděje dožití mezi 33 – 34 lety v

Podíl HIV pozitivních obyvatel na celkové populaci ve věku od 15 do 49 let

Podíl HIV pozitivních obyvatel na celkové populaci ve věku od 15 do 49 let v Africe http: //data. worldbank. org/indicator/SH. DYN. AIDS. ZS/countries/1 W? display=map

Boj s HIV/AIDS • mezinárodní společenství i vlády postižených států realizují opatření vedoucí ke

Boj s HIV/AIDS • mezinárodní společenství i vlády postižených států realizují opatření vedoucí ke snížení počtu HIV pozitivních • prevence: informovanosti veřejnosti o problematice • katolická církev se staví proti používání bariérové antikoncepce jako prostředku ochrany před přenosem viru • šíření mýtů mezi rizikovým obyvatelstvem → další zvýšení počtu nakažených

Léčba HIV/AIDS • v současnosti není znám lék, který by AIDS zcela vyléčil •

Léčba HIV/AIDS • v současnosti není znám lék, který by AIDS zcela vyléčil • antiretrovirální terapie oddaluje propuknutí nemoci, umožňuje žít delší a plnohodnotný život • léčiva jsou však v rozvojových zemích velmi drahá nebo zcela nedostupná • mezinárodní organizace (WHO a jiné) – projekty, jejichž cílem je poskytnutí větší zdravotní péče a osvěty – snaha o snížení ceny léčiv na trhu

3. DALŠÍ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMICKÉHO CHARAKTERU http: //media. rozhlas. cz/_obrazek/02230497. jpeg? im=1&mand=gt&sc_x= 800&sc_y=533

3. DALŠÍ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMICKÉHO CHARAKTERU http: //media. rozhlas. cz/_obrazek/02230497. jpeg? im=1&mand=gt&sc_x= 800&sc_y=533

Malárie • původce: – parazitický prvok zimnička • přenašeč: – komár rodu Anopheles •

Malárie • původce: – parazitický prvok zimnička • přenašeč: – komár rodu Anopheles • příznaky: – – – http: //www 2. cedarcrest. edu/academic/bio/hale/bio. T_EI D/lectures/malaria-plasmodium-falciparum. jpg horečka dávení křeče • pokud se neléčí, postižený upadá do komatu a umírá http: //www. gasdetection. com/news 2/anopheles_mosquito_4_hnd. jpg

Světový výskyt • • • více než 3 mld. lidí žije v malarických oblastech

Světový výskyt • • • více než 3 mld. lidí žije v malarických oblastech ročně onemocní 350 až 500 mil. lidí ročně více jak 1 mil. lidí umírá 80 % těchto úmrtí - subsaharská Afrika nejvíce ohroženy těhotné ženy, děti ve věku do pěti let a HIV pozitivní • Důvody zvýšení nemocnosti a úmrtnosti: – – nízká úroveň zdravotní péče zvyšující se odolnosti nemoci a jejích přenašečů lidská migrace válečné konflikty v rizikových oblastech • pokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelná

Výskyt malárie ve světě v roce 2005 http: //dc. czechnationalteam. cz/fotky/malarie. jpg

Výskyt malárie ve světě v roce 2005 http: //dc. czechnationalteam. cz/fotky/malarie. jpg

Tuberkulóza • bakteriální onemocnění • původce: – Mycobacterium tuberculosis • šíření: – vzduchem (kapénkovou

Tuberkulóza • bakteriální onemocnění • původce: – Mycobacterium tuberculosis • šíření: – vzduchem (kapénkovou nákazou) • nejčastěji napadá plíce • příznaky: – – http: //i. lidovky. cz/pes/08/022/pgal/DRU 210 a 2 9_0215 zam 1. JPG kašel horečka malátnost hubnutí http: //int-prop. lf 2. cuni. cz/foto/022/pic 00004. jpg

Světový výskyt • v roce 2009 zemřelo asi 1, 7 milionů lidí • přes

Světový výskyt • v roce 2009 zemřelo asi 1, 7 milionů lidí • přes 95 % úmrtí v rozvojových zemích • nejvyšší procento postižených je v subsaharské Africe, • nejvyšší absolutní počet obyvatel s tímto onemocněním je v Asii • TBC je jednou z nejčastějších příčin úmrtní pacientů s AIDS • pokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelná

Výskyt TBC ve světě v roce 2008 upraveno podle http: //gamapserver. who. int/gho/interactive_charts/MDG 6

Výskyt TBC ve světě v roce 2008 upraveno podle http: //gamapserver. who. int/gho/interactive_charts/MDG 6 -TB/atlas. html? indicator=i 1&date=2008

4. DROGY http: //mm. denik. cz/57/ba/drogy 2_ilustracni_foto_denik_clanek_solo. jpg

4. DROGY http: //mm. denik. cz/57/ba/drogy 2_ilustracni_foto_denik_clanek_solo. jpg

Základní informace • Toxikomanie: – patologická závislost na drogách http: //vydelekzreklam. cz/upload/img/perex/279. jpg •

Základní informace • Toxikomanie: – patologická závislost na drogách http: //vydelekzreklam. cz/upload/img/perex/279. jpg • obchod s drogami tvoří přes 8 % obratu světového obchodu • vysoce ziskové odvětví • rychlý růst výroby a spotřeby drog je jedním z největších problémů posledních desetiletí • propojenost s organizovaným zločinem

Výroba drog • Opium: – Afghánistán (asi 92 %) • Kokain: – Jižní Amerika

Výroba drog • Opium: – Afghánistán (asi 92 %) • Kokain: – Jižní Amerika - Kolumbie, Peru, Bolívie • Marihuana: – pěstuje se po celém světě – největší podíl produkce - Severní Amerika (asi 30 %) a Afrika (asi 28 %) • Syntetické drogy: – – – Evropa (asi 78%) výroba vyžaduje minimální množství materiálu příprava je poměrně jednoduchá a bezpečná široký okruh spotřebitelů distribuce zajišťuje vysoké zisky

Spotřeba drog • • Evropa a Asie - opiáty (např. heroin, opium) Afrika -

Spotřeba drog • • Evropa a Asie - opiáty (např. heroin, opium) Afrika - marihuana Jižní Amerika - kokain nejrozšířenější drogy v celosvětovém měřítku: 1. heroin 2. kokain 3. marihuana • v poslední době výrazně roste spotřeba syntetických drog (např. amfetamin, extáze)

Světová spotřeba drog http: //www. unodc. org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010. html

Světová spotřeba drog http: //www. unodc. org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010. html

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu http: //www. nsoistate. net/images/ourpartners /unodc. gif • United

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu http: //www. nsoistate. net/images/ourpartners /unodc. gif • United Nations Drug Control (UNODC) • založen v roce 1997 • zabývá se studiem celosvětové drogové problematiky a bojem proti nezákonnému obchodu s drogami • zahrnuje program pro kontrolu drog a program pro prevenci kriminality