Glianeuron interakcik a neuroendokrin hipotalamuszban Igncz Attila MSc

  • Slides: 10
Download presentation
Glia-neuron interakciók a neuroendokrin hipotalamuszban Ignácz Attila MSc II. Clasadonte és Prevot, The special

Glia-neuron interakciók a neuroendokrin hipotalamuszban Ignácz Attila MSc II. Clasadonte és Prevot, The special relationship: glia-neuron interactios in the neuroendocrine hypothalamus. Nat. Rev. Endocrin. , 2017

parvocelluláris szekretoros neuronok n. paraventricularis magnocelluláris szekretoros neuronok preoptikus terület keverten elhelyezkedő oxytocin (piros)

parvocelluláris szekretoros neuronok n. paraventricularis magnocelluláris szekretoros neuronok preoptikus terület keverten elhelyezkedő oxytocin (piros) és vazopresszin (zöld) neuronok n. supraopticus Tobin és mtsai. Front. Physiol. , 2012 III. agykamra chiasma opticum n. arcuatus Le Tissier és mtsai. Nat. Rev. Endocrin. , 2017 Preoptikus terület: Gn. RH n. paraventricularis: TSHRH n. arcuatus: somatostatin, GHRH, dopamin eminentia mediana pajzsmirigy serkentése, növekedés gonád hormonok, ivari érés TSH OXY méhösszehúzódás, laktáció LH FSH elülső lebeny ADH vízvisszaszívás hátsó lebeny

glutamáterg bemenet asztroglia preoptikus terület n. supraopticus GABAerg bemenet Glu és GABA visszavétele a

glutamáterg bemenet asztroglia preoptikus terület n. supraopticus GABAerg bemenet Glu és GABA visszavétele a szinaptikus résből magnocelluláris neuron – alapállapot glia nyúlvány visszahúzódás chiasma opticum igerelhetőség növelése extraszinaptikus NMDA receptorokon keresztül + heteroszinaptikus depresszió a serkentés fokozásához megnövekedett hormonigény során túlingerlés ellen preszinaptikus gátlás, GABA transzmisszió érzékenyítése (szívelégtelenség megelőzése) magnocelluláris neuron – szomjazás, laktáció Glu és GABA kiszabadulás a szinaptikus térből n. par

glutamáterg bemenet asztroglia GABAerg bemenet preoptikus terület n. supraopticus magnocelluláris neuron chiasma opticum glia

glutamáterg bemenet asztroglia GABAerg bemenet preoptikus terület n. supraopticus magnocelluláris neuron chiasma opticum glia transzmisszió D-Szerin – NMDA receptor ko-agonista. A gliasejtek visszahúzódása az extracell. szerin szint csökkentésével (is) ellensúlyozza a magas glutamát szint okozta túlserkentés hatását. Taurin – glicin receptor agonista. A gliasejtek hipozmotikus duzzadása során jut a magnocelluláris neuronokhoz, és csökkenti a tüzelési frekvenciájukat. Így a vízvisszaszívás csökkenésével az ozmotikus viszonyok helyreállhatnak. ATP – purinreceptorokon hatva Ca 2+ beáramlást okoz, ami segíti a glutamát receptorok kihelyeződését. A ghrelin által indukált vazopresszin felszabadulás is serkenti az ATP kibocsátást, ami a GABA-erg terminálison a vazopresszin sejt gátlását segíti elő. n. par

n. paraventricularis TRH szekréció A TRH az eminentia mediana portális keringésén át éri el

n. paraventricularis TRH szekréció A TRH az eminentia mediana portális keringésén át éri el az elülsőTanyciták – az érfalak mentén található, ependymához lebenyt és serkenti a TSH ürítését. hasonlító sejtek, amelyek nyúlványaikkal körülveszik az érfalat és szabályozzák a vérbe történő szekréciót. T 3 DIO 2 III. agykamra n. arcuatus chiasma opticum A vérből felvett T 4 -et dejodidálva, és átadva a TRH sejteknek, negatív visszacsatolást hoz létre T 4 A tanyciták TRH-receptorokkal képesek érzékelni a vér TRH tartalmát, ami GPCR – kalcium szignalingon keresztül a nyúlványok növekedését, és a TRH bontó pyroglutamilpeptidáz enzim kifejeződését serkenti. eminentia mediana

glutamáterg bemenet asztroglia GABAerg bemenet n. preoptikus terület n. supraopticus chiasma opticum prosztaglandin jelátvitel

glutamáterg bemenet asztroglia GABAerg bemenet n. preoptikus terület n. supraopticus chiasma opticum prosztaglandin jelátvitel Az asztrociták által termelt prosztaglandin E 2 jelenléte a preoptikus területen szükséges a vér LH szintjének fenntartásához. A PGE 2 szint növekedéséhez szükséges az ERBB aktiváció, ami különböző útvonalakon keresztül is lehetséges.

n. paraventricularis preoptikus terület n. supraopticus chiasma opticum III. agykamra n. arcuatus eminentia mediana

n. paraventricularis preoptikus terület n. supraopticus chiasma opticum III. agykamra n. arcuatus eminentia mediana tanycita morfológia A SEM 7 A szint az emelkedett progeszteron szinttel korrelál és csökkenti a Gn. RH szekréciót. Az endothél sejtek által termelt SEM 3 A a Gn. RH neuronok axonjait az erek felé nyúlásra serkenti, és a Gn. RH szint emelkedését lehetővé teszi.

n. paraventricularis preoptikus terület Az asztrogliák a morfológiai változásokon keresztül az extracelluláris térfogatát szabályozzák.

n. paraventricularis preoptikus terület Az asztrogliák a morfológiai változásokon keresztül az extracelluláris térfogatát szabályozzák. Így a neuronok saját transzmittereinek diffúzióját befolyásolják. Az asztrogliák gliotranszmittereken keresztül is kommunikálnak a neuronokkal, amik szintén a neuronális működés fontos szabályozói. n. supraopticus III. agykamra chiasma opticum n. arcuatus A tanyciták a szekretált anyagok vérbe jutását szabályozzák azáltal, hogy az erek hozzáférhetőségét befolyásolják. pajzsmirigy serkentése, növekedés gonád hormonok, ivari érés eminentia mediana TSH OXY méhösszehúzódás, laktáció LH FSH elülső lebeny ADH vízvisszaszívás hátsó lebeny

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!