GLASO VI JEZIK Jezik je sustav jezinih jedinica

  • Slides: 16
Download presentation
GLASO VI

GLASO VI

JEZIK Jezik je sustav jezičnih jedinica Jezične jedinice Glas rečenica slog riječ tekst sintagma

JEZIK Jezik je sustav jezičnih jedinica Jezične jedinice Glas rečenica slog riječ tekst sintagma

Glas Od koliko se glasova sastoji riječ: • A • Snaga • Starocrkvenoslavenski Znaš

Glas Od koliko se glasova sastoji riječ: • A • Snaga • Starocrkvenoslavenski Znaš li koja je najduža riječ u hrvatskom jeziku? Prijestolonasljednikovičičino – posvojni pridjev od prijestolonasljednikovičica Ili u dativu množine prijestolonasljednikovičičinima Znaš li ti neku jako dugačku hrvatsku riječ?

Glas je najmanja jezična jedinica koja se može izdvojiti iz izgovorene riječi i ima

Glas je najmanja jezična jedinica koja se može izdvojiti iz izgovorene riječi i ima razlikovnu ulogu.

Razlikovna uloga glasa muka – tuka – ruka kosa – bosa – rosa –

Razlikovna uloga glasa muka – tuka – ruka kosa – bosa – rosa – koza disanje – dizanje Promjenom glasa mijenja se i značenje riječi.

Kako nastaje glas? Glas nastaje prolaskom zračne struje kroz govorne organe.

Kako nastaje glas? Glas nastaje prolaskom zračne struje kroz govorne organe.

Govorni organi POMIČNI • • • grkljan glasnice meko nepce jezik donja čeljust ždrijelne

Govorni organi POMIČNI • • • grkljan glasnice meko nepce jezik donja čeljust ždrijelne stijenke

Govorni organi NEPOMIČNI • gornja čeljust s tvrdim nepcem i zubima ŠUPLJINE • usna

Govorni organi NEPOMIČNI • gornja čeljust s tvrdim nepcem i zubima ŠUPLJINE • usna • nosna • ždrijelna

PODJELA GLASOVA

PODJELA GLASOVA

Podjela prema zapreci • OTVORNICI (vokali, samoglasnici)– zračna struja pri prolasku kroz govorne organe

Podjela prema zapreci • OTVORNICI (vokali, samoglasnici)– zračna struja pri prolasku kroz govorne organe ne nailazi na prepreku: a, e, i, o, u • ZATVORNICI (konsonanti, suglasnici) - zračna struja pri prolasku kroz govorne organe nailazi na prepreku

Podjela prema mjestu tvorbe dvousneni (bilabijalni): p, b, m zubno-usneni (labio-dentalni): f, zubni (dentalni):

Podjela prema mjestu tvorbe dvousneni (bilabijalni): p, b, m zubno-usneni (labio-dentalni): f, zubni (dentalni): d, v t, n, c, z, s prednjonepčani (palatalni): č, zadnjonepčani (velarni): k, ć, dž, đ, j, lj, nj, š, ž g, h

Glasnice titraju Glasnice ne titraju ZVUČNI BEZVUČNI Podjela prema položaju glasnica pt k s

Glasnice titraju Glasnice ne titraju ZVUČNI BEZVUČNI Podjela prema položaju glasnica pt k s š č ćfch bd g z ž dž đ - - -

SLOG Glasovi se u riječima povezuju u slogove. Slog je dio riječi koji se

SLOG Glasovi se u riječima povezuju u slogove. Slog je dio riječi koji se u govoru osjeća kao jedinstvena izgovorna cjelina. U riječi će biti onoliko slogova koliko je slogotvornih glasova.

Slogotvorni glasovi nazivaju se samoglasnici: Samoglasnici su: a, e, i, o, u i slogotvorno

Slogotvorni glasovi nazivaju se samoglasnici: Samoglasnici su: a, e, i, o, u i slogotvorno r. prst, cr-no, cr-ve-no Dvoglasnik ie (u pismu ije/je) se računa kao jedan glas, stoga u rastavljanju riječi na slogove on čini jedan slog.

Dvoglasnik ie (refleks glasa jat) Standardni jezik lije-po Cvijeće – cvije- će Mlijeko –

Dvoglasnik ie (refleks glasa jat) Standardni jezik lije-po Cvijeće – cvije- će Mlijeko – mlije- ko Lijepo – Narječje Li –po, le-po Cvi-će, cve-će Mli-ko, mle- ko

Zaključak Glas je najmanja jezična jedinica, nastaje prolaskom zračne struje kroz govorne organe i

Zaključak Glas je najmanja jezična jedinica, nastaje prolaskom zračne struje kroz govorne organe i ima razlikovnu ulogu. Glasove dijelimo prema položaju govornih organa i načinu kako pojedini glasovi nastaju. Te osobine glasova utječu na to kako ćemo izgovarati riječi. Neki glasovi zbog svojih izgovornih osobina ne mogu stajati jedan uz drugoga što dovodi do glasovnih promjena.