Gio vin Trn Th Thun kim tra bi

  • Slides: 17
Download presentation
 Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ ThuËn

Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ ThuËn

kiÓm tra bµi cò Nêu những lỗi cần tránh khi tạo bài trình chiếu?

kiÓm tra bµi cò Nêu những lỗi cần tránh khi tạo bài trình chiếu? - Các lỗi chính tả; - Cỡ chữ quá nhỏ; - Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu; - Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

CHỦ ĐỀ: HIỆU ỨNG ĐỘNG Tiết 1, 2: Tạo các hiệu ứng động Tiết

CHỦ ĐỀ: HIỆU ỨNG ĐỘNG Tiết 1, 2: Tạo các hiệu ứng động Tiết 3, 4: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

Bài thực hành 9: HoµN THIÖN BµI TRÌNH CHIÕU VíI HIÖU øng ®éng (T

Bài thực hành 9: HoµN THIÖN BµI TRÌNH CHIÕU VíI HIÖU øng ®éng (T 1) - Tạo được hiệu ứng động cho trang chiếu. Bài tập 1: Thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu Bài tập vận dụng: Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giới thiệu về quê hương em. Bài tập 2: Tạo bộ sưu tập ảnh

Bài tập 1: Thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu 1. Mở bài

Bài tập 1: Thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu 1. Mở bài trình chiếu Ha Noi đã lưu trong Bài thực hành 8. Chọn một vài trang chiếu và tạo các hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu đã chọn, trình chiếu và quan sát các kết quả nhận được. 2. Chọn và áp dụng một hiệu ứng chuyển khác cho tất cả các trang chiếu của bài trình chiếu. Hãy thay đổi một vài hiệu ứng với các tốc độ xuất hiện khác nhau, trình chiếu và quan sát các kết quả nhận được. Cuối cùng, chọn một hiệu ứng thích hợp theo ý em (chẳng hạn, chọn hiệu ứng Blind vertical với tốc độ Slow) và áp dụng cho mọi trang chiếu.

? 1: Nêu các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu? 1.

? 1: Nêu các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu? 1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. 2. Slide ShowSlide Transition. 3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

? 2: Nêu các bước tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối

? 2: Nêu các bước tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu? 1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn. 2. Slide Show Animation Schemes. 3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

3. Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ. Sử dụng lệnh Slide Show Animation

3. Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ. Sử dụng lệnh Slide Show Animation Schemes và chọn một số hiệu ứng khác nhau để áp dụng cho các đối tượng trên các trang chiếu đã chọn. Trình chiếu và quan sát các kết quả nhận được. 4. Cuối cùng, chọn một hiệu ứng thích hợp theo ý em (chẳng hạn, chọn hiệu ứng Faded zoom) và áp dụng hiệu ứng duy nhất đó cho mọi trang chiếu. Trình chiếu, quan sát các kết quả nhận được và lưu kết quả.

Câu 1 Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn lệnh nào trong

Câu 1 Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây? A Chọn lệnh Slide Show Slide Transition B Chọn lệnh Slide Show Animation Schemes. C Chọn lệnh Slide Show Custom Shows D Cả A và C đều đúng 0 1 2 3 4 5

Câu 2 Em hãy sắp xếp theo thứ tự phù hợp để tạo chuyển

Câu 2 Em hãy sắp xếp theo thứ tự phù hợp để tạo chuyển tiếp giữa các trang trình chiếu. A Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng B Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn xuất hiện sau đó, ở bên phải cửa sổ C Mở bảng Slide Show Slide Transition Sắp xếp là: A C B 0 1 2 3 4 5

Câu 3 Khi tạo hiệu ứng động cho trang chiếu em có thể áp

Câu 3 Khi tạo hiệu ứng động cho trang chiếu em có thể áp dụng cho: A Một trang chiếu. B Tất cả các trang chiếu. C Cả A và B sai. D Cả A và B đúng. 0 1 2 3 4 5

Liên hệ thực tế: Tạo các hiệu ứng động, chèn hình ảnh minh họa

Liên hệ thực tế: Tạo các hiệu ứng động, chèn hình ảnh minh họa cho bài trình chiếu giới thiệu về quê hương em (khoảng 3 – 5 slide)

- Thực hành lại bài thực hành trên máy (nếu có). - Sưu tầm

- Thực hành lại bài thực hành trên máy (nếu có). - Sưu tầm bộ ảnh về các loài hoa để tiết sau thực hành (bài 2: Tạo bộ sưu tập ảnh)

- Xã Vũ Thắng trước đây có tên là làng Đông Nhuế. - Là

- Xã Vũ Thắng trước đây có tên là làng Đông Nhuế. - Là một phần của huyện Vũ Thư - Từ 1969 xã Vũ Thắng thuộc huyện Kiến Xương. - Xã Vũ Thắng vinh dự hai lần được đón nhận danh hiệu anh hùng lao động.

- Trường THCS Vũ Thắng thành lập 1974. - Từ ngày thành lập đến

- Trường THCS Vũ Thắng thành lập 1974. - Từ ngày thành lập đến nay, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực hết mình trong công tác dạy và học. - Trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÃ VŨ THẮNG Tượng đài Liệt sĩ Trạm y tế

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÃ VŨ THẮNG Tượng đài Liệt sĩ Trạm y tế Trường Mầm non Quỹ tín dụng