Gio vin Th Thu Hin Trng THCS L

  • Slides: 13
Download presentation
Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trường THCS Lê Quý Đôn

Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trường THCS Lê Quý Đôn

KIỂM TRA BÀI CŨ Trong các tứ giác sau đây: a. Tứ giác nào

KIỂM TRA BÀI CŨ Trong các tứ giác sau đây: a. Tứ giác nào là hình thoi ? Vì sao ? b. Tứ giác nào là hình chữ nhật? Vì sao ? c. Tứ giác nào là vừa là hình thoi, vừa là hình chữ nhật?

Tứ giác ABCD có gì đặc biệt ? Hình vuông là tứ giác có

Tứ giác ABCD có gì đặc biệt ? Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau. Tứ giác ABCD <= > là hình vuông

Trong thực tế, em gặp hình ảnh hình vuông ở đâu? Một số hình

Trong thực tế, em gặp hình ảnh hình vuông ở đâu? Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế

Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng. bằng nhau - Hình vuông

Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng. bằng nhau - Hình vuông là hình chữ nhật. có. . bốn. . cạnh. ……………. . - Hình vuông là hình thoi. có. . . bốn. . . góc. . vuông. Vậy: Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi. Vậy có khẳng định gì về tính chất của hình vuông ?

Hình T/C Cạnh Góc Hình chư nhật - Các cạnh đối song - Các

Hình T/C Cạnh Góc Hình chư nhật - Các cạnh đối song - Các cạnh đối bằng nhau xøng - Các cạnh đối song - Các cạnh bằng nhau Các góc bằng nhau (=900) Các góc đối bằng nhau - Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đường chéo - Hai đường chéo bằng nhau. T©m ®èi Hình thoi Giao ®iÓm hai ® êng chÐo. Trôc ®èi Hai ® êng th¼ng nèi trung xøng ®iÓm hai c¹nh ®èi HI NH VUÔNG - Các cạnh đối song. - Các cạnh bằng nhau. - Các góc bằng nhau và bằng 90 o. - Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc - Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. - Hai đường chéo vuông góc với nhau. - Hai đường chéo bằng nhau - Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc Giao ®iÓm hai ® êng chÐo. - Hai đường chéo vuông góc Hai ® êng chÐo. Hai ® êng th¼ng nèi trung ®iÓm hai c¹nh ®èi vµ hai ® êng chÐo.

NHÓM 1, 3 NHÓM 2, 4 Hãy bổ sung thêm điều kiện hoặc về

NHÓM 1, 3 NHÓM 2, 4 Hãy bổ sung thêm điều kiện hoặc về góc, hoặc về đường chéo để hình thoi trở thành hình vuông Hãy bổ sung thêm điều kiện hoặc về cạnh, hoặc về đường chéo để hình chữ nhật trở thành hình vuông

? 2 Tìm ca c hình vuông trong ca c hình ve sau: B

? 2 Tìm ca c hình vuông trong ca c hình ve sau: B Dấu hiệu nhận biết hình vuông: 1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. 2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông. A O a) 3. Hình chữ nhật có mét đường chéo là ® êngphân giác của một góc là hình vuông. 4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông. F C E I b) D N M O 5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông c) H R P U S d) Q G T

1. Cho : A là tập hợp các hình chữ nhật. B là tập

1. Cho : A là tập hợp các hình chữ nhật. B là tập hợp các hình thoi. C là tập hợp các hình vuông. Tìm mối quan hệ giữa A; B; C bằng cách điền kí hiệu ( , , , =) thích hợp vào chỗ trống: C. . . A; C … B; A. . . B … C Giải C . . . A; Hình chữ nhật. C … B; B… = C A… Hình vuông * Tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông. Hình thoi

2. Cho ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Gọi M, N theo

2. Cho ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Gọi M, N theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ D đến AB, AC (hình vẽ) a. Tứ giác AMDN là hình gì ? Vì sao ? b. Cho MD = a. Tính AD B GT KL ABC vuông tại A. DM AB (M AB); DN AC (N AC). MD = a; a) Tứ giác AMDN là hình gì? Vì sao? b) AD = ? M D A N C

Tứ giác ABCD là hình vuông hĩa Có các tính chất của hình chữ

Tứ giác ABCD là hình vuông hĩa Có các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi 2

Ba i vư a ho c: Ho c thuô c đi nh nghi a,

Ba i vư a ho c: Ho c thuô c đi nh nghi a, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông. Làm bài tập: BT 79 b, 82, 84 SGK Tr 108; BT 150, 152, 154 SBT. Thực hành: Lấy một tờ giấy mỏng gấp làm 4. Làm thế nào chỉ cắt một nhát, được hình vuông ? Chuẩn bị ba i sau: LUYỆN TẬP VỀ HÌNH VUÔNG HD: BT 82 (SGK – 108) Cho hình vẽ, trong đó ABCD là hình vuông. Chứng minh tứ giác EFGH là hình vuông. E A 1 2 H 3 B Tứ giác EFGH là hình vuông Tứ giác EFGH là hình thoi HE = EF = FG = GH 1 F FCG = GDH = HAE = EBF D G C