Gio vin Nguyn Th Oanh n bi c

  • Slides: 18
Download presentation
Giáo viên : Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên : Nguyễn Thị Oanh

Ôn bài cũ: (Chính tả nhớ-viết) Ê-mi-li, con…

Ôn bài cũ: (Chính tả nhớ-viết) Ê-mi-li, con…

Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm

Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi ươ, ưa. Khi viết các tiếng chứa nguyên âm đôi ươ, ưa. Nếu ươ, ưa không có âm cuối thì dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái đầu ghi âm chính. Nếu có âm cuối thì dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ hai ghi âm chính

Chính tả (Nghe – viết) Dòng kinh quê hương (Sách giáo khoa Tiếng Việt

Chính tả (Nghe – viết) Dòng kinh quê hương (Sách giáo khoa Tiếng Việt 5, tập 1, trang 65)

Con kênh dẫn nước về đồng Du thuyền trên những dòng kênh

Con kênh dẫn nước về đồng Du thuyền trên những dòng kênh

Thu hoạch cói Làm sạch và chẻ cói Dệt chiếu Phơi chiếu

Thu hoạch cói Làm sạch và chẻ cói Dệt chiếu Phơi chiếu

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc…Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên…Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc…Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên…Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc…Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên…Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi

Luyện viết từ khó:

Luyện viết từ khó:

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc…Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên…Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui. Theo Nguyễn Thi

Luyện tập: 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 ô trống

Luyện tập: 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 ô trống đưới đây Chăn trâu đốt lửa trên đồng Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều nh… Mải mê đuổi một con d… diều Củ khoai nương cả buổi chiều ch… thành tro

3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống

3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây: … a) Đông như kiến … b) Gan như cóc tía

 • Luyện tập: • 2. Tìm một vần có thể điền vào cả

• Luyện tập: • 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 ô trống dưới đây Chăn trâu đốt lửa trên đồng Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều Mải mê đuổi một con diều Củ khoai nương cả buổi chiều thành tro 3 - Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ sau đây: a) Đông như kiến b) Gan như cóc tía c) Ngọt như mía lùi

Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm

Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia. Khi viết các tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia. ia Nếu không có âm cuối thì dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái đầu ghi âm chính. Nếu có âm cuối thì dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ hai ghi âm chính.

Dặn dò: • - Viết lại mỗi từ sai 2 dòng. • - Chữa

Dặn dò: • - Viết lại mỗi từ sai 2 dòng. • - Chữa lại bài tập nếu sai. • - Chuẩn bị bài sau: Kì diệu rừng xanh (SGK/76)