Gio vin Hunh Th Hu Bi c c

  • Slides: 35
Download presentation
Giáo viên: Huỳnh Thị Hậu

Giáo viên: Huỳnh Thị Hậu

Bài đọc có thể chia làm bao nhiêu đoạn? Đoạn 1: Đoạn 2: Đoạn

Bài đọc có thể chia làm bao nhiêu đoạn? Đoạn 1: Đoạn 2: Đoạn 3: Đoạn 4: Đoạn 5: Đoạn 6: Từ đầu…vùng đất mới. Vượt …Thái Bình Dương…tinh thần. Đoạn đường…mình làm. Những…Tây Ban Nha. Phần còn lại.

Luyện đọc câu dài Thơ i bâ y giơ đê đi tư phương Tây

Luyện đọc câu dài Thơ i bâ y giơ đê đi tư phương Tây sang phương Đông ngươ i ta chi biê t đê n con đươ ng trên bô co n go i la “Con đươ ng tơ lu a”.

1) Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì? Ma-gien-lăng thực hiện

1) Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì? Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

Mụcdung đích cuộc Nội đoạn thám 1 là hiểm gì ? Đoạn 1

Mụcdung đích cuộc Nội đoạn thám 1 là hiểm gì ? Đoạn 1

Đi do c theo bơ biê n Nam My , đoa n tha m

Đi do c theo bơ biê n Nam My , đoa n tha m hiê m pha t hiê n ra điê u gi ? => Đoa n tha m hiê m pha t hiê n ra eo biê n dâ n tơ i mô t đa i dương mênh mông

2. Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường? Thức ăn

2. Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường? Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch. Thuỷ thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. Trong một trận giao tranh với dân đảo Ma-tan, Magien-lăng đã bỏ mình.

Những khóđoạn khăn Nội dung của 3, đoàn 4 làthám gì ? hiểm. Đoạn

Những khóđoạn khăn Nội dung của 3, đoàn 4 làthám gì ? hiểm. Đoạn 3, 4

Đoàn thám hiểm bị thiệt hại như thế nào ?

Đoàn thám hiểm bị thiệt hại như thế nào ?

- 5 chiếc thuyền thì bị mất 4 chiếc lớn - gần 200 người

- 5 chiếc thuyền thì bị mất 4 chiếc lớn - gần 200 người bỏ mạng dọc đường. - Chỉ huy Ma-gien-lăng bỏ mình khi giao chiến với dân đảo Ma-tan. - Cuô i cu ng chỉ còn 1 chiếc thuyền và 18 thủy thủ sống sót trơ vê Tây ban Nha.

CUÔ C HA NH TRI NH CU A HA M ĐÔ I MAGEN-LĂNG BĂC

CUÔ C HA NH TRI NH CU A HA M ĐÔ I MAGEN-LĂNG BĂC CH U U CH U A ĐA I MY THA I T Y BI NH CH U PHI N BI NH ĐÔ DƯƠNGss NAM DƯƠNG MY DƯƠNG

- Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào? a) Châu u

- Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào? a) Châu u – Đại Tây Dương – châu Mĩ - châu u. b) Châu u – Đại Tây Dương –Thái Bình Dương- châu Á- châu u. c) Châu u – Đại Tây Dương – châu Mĩ - Thái Bình Dương - châu Á - Ấn Độ Dương - châu u.

4. Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì? Đoàn thám hiểm đã

4. Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì? Đoàn thám hiểm đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.

Nội đoạn Kết dung quả của đoàn 6 thám là gìhiểm ? Đoạn 6

Nội đoạn Kết dung quả của đoàn 6 thám là gìhiểm ? Đoạn 6

5) Câu chuỵên giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm? Những

5) Câu chuỵên giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm? Những nhà thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử.

Bài văn nói lên nội dung gì? Nội dung: Bài văn ca ngợi Ma-gien-lăng

Bài văn nói lên nội dung gì? Nội dung: Bài văn ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới.

 • GIỌNG KỂ RÕ RÀNG , CHẬM RÃI , CA NGỢI LÒNG DŨNG

• GIỌNG KỂ RÕ RÀNG , CHẬM RÃI , CA NGỢI LÒNG DŨNG CẢM , NHẤN GIỌNG Ở CÁC TỪ NÓI VỀ CHUYẾN ĐI.

Vượt Đại Tây Dương, Ma–gien–lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam

Vượt Đại Tây Dương, Ma–gien–lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. Tới gần mỏm cực nam thì phát hiện một eo biển dẫn tới một đại dương mênh mông. Thấy sóng yên biển lặng, Ma–gien–lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương bát ngát, đi mãi chẳng thấy bờ. Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch. Thuỷ thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. May sao, gặp một hòn đảo nhỏ, được tiếp tế thức ăn và nước ngọt, đoàn thám hiểm ổn định được tinh thần.

Củng cố dặn dò

Củng cố dặn dò