get Smart En innfring i spillet Vri tter

  • Slides: 25
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Vri Åtter – Blå Power. Point laget av

get. Smart En innføring i spillet: Vri Åtter – Blå Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart Vri Åtter – Blå Vanskelighetsnivå: 7. trinn og oppover. Kan brukes på

get. Smart Vri Åtter – Blå Vanskelighetsnivå: 7. trinn og oppover. Kan brukes på lavere trinn hvis promille-kortene tas ut av kortstokken. Vanskelighetsgrad: To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer muligheten for kombinasjon av to kort. Antall spillere: 2 -5 Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort og man trekker om hvem som skal begynne. Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. Ekstrautstyr: 2 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www. getsmart. no. get. Smart gul kan blandes inn i kortstokken for å få flere kombinasjonsmuligheter, og dermed noe økt vanskelighetsgrad.

get. Smart Vri Åtter – Blå Hele kortstokken brukes bortsett fra jokerne. Hver spiller

get. Smart Vri Åtter – Blå Hele kortstokken brukes bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere brukes flere sider av bordet. De første gangene man spiller Vri Åtter med get. Smart blå, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke.

get. Smart Vri Åtter – Blå På bordet ligger det nå et sparkort med

get. Smart Vri Åtter – Blå På bordet ligger det nå et sparkort med verdien 800‰. Du har nå mulighet til å legge på et kort som har denne verdien (80%, 0, 8 eller ⅘). Alternativt kan du kombinere to kort, enten ved addisjon eller subtraksjon for å få 800‰. Det er også en mulighet å legge på et sparkort, i og med at kortet på bordet er spar. For å høyne vanskelighetsgraden ytterligere, kan man også tillate å kombinere to kort ved multiplikasjon og divisjon. Dette er svært utfordrende! Som vi ser, legger du på et hjerterkort med verdien 0, 8. Du lyktes altså ikke i å kombinere to kort og dermed få verdien på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du har lagt ut hjerterkortet med verdien 0,

get. Smart Vri Åtter – Blå Du har lagt ut hjerterkortet med verdien 0, 8. Dersom man spiller med åpne kort, bør man late som man ikke ser motstanderens kort. Likevel er det mange som synes det er gøy å gjøre akkurat dette, for å skape vanskeligheter for motstanderen.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har ikke noen kort med verdi som

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har ikke noen kort med verdi som tilsvarer 0, 8. Han kan heller ikke få denne verdien ved å kombinere to kort og legger derfor på et hjerterkort.

get. Smart Vri Åtter – Blå Et hjerterkort med verdien 0, 75 er lagt

get. Smart Vri Åtter – Blå Et hjerterkort med verdien 0, 75 er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du skal nå forsøke å få verdien 0,

get. Smart Vri Åtter – Blå Du skal nå forsøke å få verdien 0, 75. Ingen av kortene dine har en verdi som tilsvarer 0, 75. Men dersom du adderer verdiene til de to kortene merket under får du 0, 75. 50% er det samme som 0, 5 og 0, 5 + 0, 25 = 0, 75. Du legger altså på disse kortene og sier: ”Jeg adderer, 50% pluss 0, 25 er lik 0, 75”

get. Smart Vri Åtter – Blå Når du la på de to kortene dine

get. Smart Vri Åtter – Blå Når du la på de to kortene dine kunne du velge hvilket kort som skulle ligge øverst. Du har valgt å legge hjerter med verdien 0, 25 øverst. Her gjelder det å være strategisk (dette blir viktigere når spillet nærmer seg slutten).

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen ser nå etter om han har kort

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen ser nå etter om han har kort med verdi som tilsvarer 0, 25. Det har han. 250‰ tilsvarer 0, 25. Men som tidligere nevnt, er det tillatt å legge på to kort, dersom man subtraherer eller adderer verdiene til kortene. Motstanderen ser at det er mulig å subtrahere kortene merket over. Han sier: ”Jeg subtraherer, ¾ minus 500‰ er lik 0, 25. ” Alternativt kunne han kombinert kortene 500‰ og 250‰.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen valgte å legge ruterkortet med verdien ¾

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen valgte å legge ruterkortet med verdien ¾ øverst.

get. Smart Vri Åtter – Blå Det er din tur og du ser rask

get. Smart Vri Åtter – Blå Det er din tur og du ser rask at du ikke har kort med verdien ¾ og du får heller ikke denne verdien ved å kombiner to kort. Derfor legger du på ruter.

get. Smart Vri Åtter – Blå Ruterkortet med verdien ⅗ er lagt ut på

get. Smart Vri Åtter – Blå Ruterkortet med verdien ⅗ er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har ingen kort med en verdi som

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har ingen kort med en verdi som tilsvarer ⅗. Han kan heller ikke få denne verdien ved å kombinere to kort. Derfor legger han på et av ruterkortene sine. NB! Legg merke til at han ikke legger ut ”ruteråtteren” sin i og med at dette kortet kan brukes til å ”vri” med. Det er bedre å spare kortet til en annen runde.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har nå lagt ut ruterkortet med verdien

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen har nå lagt ut ruterkortet med verdien ⅙.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du kan legge på et kort med verdi

get. Smart Vri Åtter – Blå Du kan legge på et kort med verdi tilsvarende ⅙. Ingen av kortene har denne verdien og det er heller ikke mulig å få verdien ⅙ ved å kombinere kort. Du kunne lagt på ruter dersom du hadde hatt det. Altså blir du nødt til å trekke inn kort fra bunken på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du var heldig og trakk en ”åtter”.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du var heldig og trakk en ”åtter”.

get. Smart Vri Åtter – Blå Verdien på kortet er du trakk inn er

get. Smart Vri Åtter – Blå Verdien på kortet er du trakk inn er 0, 15 Du har altså fortsatt ingen verdier som tilvarer ⅙ (heller ikke ved å kombinere to kort). Derfor bruker du ”åtteren” og ”vrir” til spar (du har flest spart ”på hånden”).

get. Smart Vri Åtter – Blå ”Åtteren” er nå lagt ut. Motstanderen kan nå

get. Smart Vri Åtter – Blå ”Åtteren” er nå lagt ut. Motstanderen kan nå legge på spar eller en verdi som tilsvarer 0, 15. NB! Det er altså ikke tillatt å legge på hjerter.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen ser med en gang at han ikke

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen ser med en gang at han ikke har kort med verdi som tilsvarer 0, 15. Men han ser at det er mulig å få denne verdien ved subtraksjon. ⅖ er det samme som 0, 4, og 250‰ er 0, 25. Dermed får vi: 0, 4 - 0, 25 = 0, 15. I det motstanderen legger på kortene sier han: ”Jeg subtraherer osv. . . ” og ”ett kort igjen”. Hvis han ikke hadde sagt i fra om at han kun hadde ett kort igjen, og noen hadde påpekt dette, måtte han ha trukket tre kort fra bunken. Siden han husket å si i fra har han en stor muligheten for å vinne!

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen valgte å legge ruterkortet øverst.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen valgte å legge ruterkortet øverst.

get. Smart Vri Åtter – Blå Du har ingen mulighet til å kombinerer to

get. Smart Vri Åtter – Blå Du har ingen mulighet til å kombinerer to kort for å få verdien ⅖. Men du har et sparkort med verdien 400‰ som du kan legge på.

get. Smart Vri Åtter – Blå Sparkortet med verdien 400‰ er lagt ut på

get. Smart Vri Åtter – Blå Sparkortet med verdien 400‰ er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen han god grunn til å smile. Han

get. Smart Vri Åtter – Blå Motstanderen han god grunn til å smile. Han sitter med en ”åtter” på hånden, og legger ut dette. Dersom det er flere enn to spillere må det selvfølgelig spesifiseres hva man ”vrir” til. I tilfeller med kun to spillere er dette ikke nødvendig da motstanderen nå har vunnet spillet.

get. Smart Vri Åtter – Blå Dersom det er to eller flere spillere igjen,

get. Smart Vri Åtter – Blå Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. (Alternativt kan vinneren av spillet hjelpe en medspiller osv. inntil det er én spiller igjen).