get Smart En innfring i spillet Vri tter

  • Slides: 33
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Vri Åtter – Måling: Lengde Power. Point laget

get. Smart En innføring i spillet: Vri Åtter – Måling: Lengde Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Vanskelighetsnivå: 10 år og oppover. Vanskelighetsgrad: To

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Vanskelighetsnivå: 10 år og oppover. Vanskelighetsgrad: To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer muligheten for kombinasjon av to kort. Antall spillere: 2 -4 Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort og man trekker om hvem som skal begynne. Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. Ekstrautstyr: 2 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www. getsmart. no.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hele kortstokken brukes bortsett fra jokerne. Hver

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hele kortstokken brukes bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med sju kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere setter man seg ved siden av hverandre slik at det for eksempel ved fire spillere sitter to på hver side av bordet. De første gangene man spiller Vri Åtter, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Av pedagogiske hensyn har vi i denne presentasjonen valgt å ha kortene i samlehaugen stående. Når man spiller er det bedre at disse kortene er liggende (da kan verdiene sees fra begge sider).

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde På bordet ligger det nå et ruterkort

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde På bordet ligger det nå et ruterkort med verdien 5 dm. Du har nå mulighet til å legge på et kort som har tilsvarende lengde. Alternativt kan du kombinere to kort, enten ved addisjon eller subtraksjon for å få 5 dm. Det er også en mulighet å legge på et ruterkort, i og med at kortet på bordet er ruter. Som vi ser, legger du på et diagramkort der den totale lengden er 15 dm hvorav en av tre deler er markert. Dersom man spiller med åpne kort, bør man late som man ikke ser motstanderens kort. Likevel er det mange som synes det er gøy å gjøre akkurat dette, for å skape vanskeligheter for motstanderen.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort der den markerte lengden tilsvarer

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort der den markerte lengden tilsvarer 5 dm er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen finner ut at han kan få

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen finner ut at han kan få lengden 5 dm ved å kombinere kortene utringet over. Han sier: ”jeg adderer. 0, 45 m pluss 0, 05 m er lik 0, 50 m er det samme som 5 dm”. Det er viktig at spillerne bruker begrepene subtrahere og addere. Dersom man ikke bruker disse begrepene ved kombinasjon av kort, blir straffen å trekke ett kort fra bunken på bordet. Motstanderen spiller ut de to kortene og legger hjerterkortet med verdien 0, 45 m øverst. Man velger altså selv hvilket kort som skal ligge øverst. Her gjelder det å være strategisk, det er jo det øverste kortet på bordet motstanderen må forholde seg til. Dette er spesielt viktig å tenke på mot slutten av spillet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Øverst i samlehaugen ligger det nå et

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Øverst i samlehaugen ligger det nå et hjerterkort med lengden 0, 45 m.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du sjekker kortene dine nøye og forsøker

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du sjekker kortene dine nøye og forsøker å se om det er mulig å få 0, 45 m ved hjelp av to kort. Dette får du ikke til, men du finner et kort med tilsvarende verdi, sparkortet med lengden 450 mm. (I denne kortstokken regner vi lengemål som like selv om nøyaktigheten på målene varierer. 0, 45 m har to gjeldene siffer mens 450 mm har tre gjeldene siffer. Dette er gjort ut fra pedagogiske hensyn. Se volumkortstokken for trening i gjeldende siffer). Du spiller ut sparkortet ditt med lengden 450 mm. Alternativt kunne du ha lagt ut hjerterkortet ditt. Det er som nevnt tillatt å legge på samme ”farge”.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort med verdien 450 mm ligger

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort med verdien 450 mm ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen ser nøye over kortene sine og

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen ser nøye over kortene sine og finner ut at hans eneste mulighet er å legge på spar. Han legger derfor ut kortet utringet over.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort med et diagram der den

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et sparkort med et diagram der den totale lengden er 500 m hvorav ⅖ er markert er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du ser med en gang at kortet

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du ser med en gang at kortet på bordet har verdien 200 m (500 m dividert med 5 og deretter multiplisert med to). Hjerterkortet ditt har lengden 200 m og du legger ut dette kortet. Dersom medspillere er uenige i utregningen, diskuteres det til man blir enige. Derfor er det viktig at gruppesammensetningen er slik at minst én spiller har en viss kontroll på regning med lengdeenheter. Således har han/hun en uformell kontrollfunksjon.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerterkortet med verdien 200 m er lagt

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerterkortet med verdien 200 m er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen får ikke til å kombinere kort,

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen får ikke til å kombinere kort, men finner raskt ut at han har et kort med tilsvarende mål. Han legger derfor ut ruterkortet sitt med lengden 20 000 cm. (Det er 100 cm i en meter og da kan man flytte komma to ganger til venstre når man skal gjøre om fra cm til m).

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Ruterkortet med verdien 20 000 cm er

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Ruterkortet med verdien 20 000 cm er lagt øverst i samlehaugen.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du forsøker å se om du har

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du forsøker å se om du har kort med tilsvarende mål som kortet på bordet. Det har du dessverre ikke , og du får heller ikke 20 000 cm ved å kombinere to kort. Du blir derfor nødt til å trekke kort fra bunken på bordet Hvis man ikke kan (eller vil) spille ut et kort, må man trekke kort fra bunken helt til man legger ut et kort. Det er tillatt å trekke inntil tre kort. Dersom man har trukket tre ganger uten å kunne eller (ville) spille ut kort, er ens tur over, og man sier pass og lar neste spiller fortsette.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du trakk inn et ruterkort med lengden

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du trakk inn et ruterkort med lengden 80 cm. Dette kortet spiller du ut fordi man kan legge ruter på ruter.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Ruterkortet med verdien 80 cm er lagt

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Ruterkortet med verdien 80 cm er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har ikke kort med ”riktig” lengdemål.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har ikke kort med ”riktig” lengdemål. Han får ikke 80 cm ved å kombinere to kort. For å følge farge må han legge på ruter. Det har han ikke, men heldigvis har han en åtter. Kort med den tradisjonelle verdien åtte (spar 8, ruter 8 osv. ) er spesialkort. Disse kortene kan alltid brukes til å vri med. De kan spilles ut helt uavhengig av hvilket kort som ligger øverst i samlehaugen. Idet man spiller ut en åtter, må man spesifisere hvilken farge man vrir til, og neste spiller blir nødt til å spille ut kort av denne fargen (eller legge på kort med tilsvarende verdi). Motstanderen legger ut åtteren sin og sier : ”jeg vrir til kløver”.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerteråtteren med verdien 5 cm er lagt

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerteråtteren med verdien 5 cm er lagt øverst i samlehaugen. Det er vridd til kløver.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Har har ikke kort med ”riktig” lengdemål,

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Har har ikke kort med ”riktig” lengdemål, men heldigvis har du flere kløverkort. Du spiller derfor ut et av disse kortene.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et kløverkort med et diagram som viser

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Et kløverkort med et diagram som viser 20% av en meter er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har ingen kort med ”riktig" mål.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har ingen kort med ”riktig" mål. Muligheten for kombinasjon av to kort er heller ikke tilstede og derfor legger han ut kløverkortet sitt. Han sier: ”ett kort igjen!” Dersom han glemmer å si dette, og en motspiller påpeker det, må han trekke tre kort fra bunken på bordet. Når spillerne har få kort igjen er det vanlig at de gjemmer kortene sine for motstanderne. Dette gjør sluttfasen av spillet mer spennende og har stor betydning for motivasjonen til spillerne.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Kløverkortet med et diagram der den totale

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Kløverkortet med et diagram der den totale lengden er 3900 m hvorav en av tre deler er markert er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du ser med en gang at din

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du ser med en gang at din eneste mulighet denne gangen er å følge farge Du legger derfor ut et av dine sparkort.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Sparkortet med lengden 0, 3 m er

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Sparkortet med lengden 0, 3 m er spilt ut og ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har kun ett kort igjen og

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har kun ett kort igjen og det skraverte området på kortet tilsvarer 1, 5 km (2 km dividert på fire og deretter multiplisert med tre). Han er ikke i nærheten av å ha riktig verdi på kortet sitt og må derfor trekke kort fra bunken på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har flaks og trekker kortet utringet

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen har flaks og trekker kortet utringet over. 30 cm er det samme som 0, 3 m og han legger derfor ut dette kortet. Idet han spiller ut kortet sier han: ”ett kort igjen!”

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerterkortet med verdien 30 cm ligger øverst

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Hjerterkortet med verdien 30 cm ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du har heldigvis et diagramkort som viser

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Du har heldigvis et diagramkort som viser 25 % av 12 dm. Det skraverte området på kortet er 3 dm. Du spiller ut dette kortet fordi 3 dm er det samme som 30 cm. Spenningen øker i det du legger ut kortet og sier: ”ett kort igjen!”

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Sparkortet med lengden 3 dm er lagt

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Sparkortet med lengden 3 dm er lagt ut på bordet.

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen jubler. Han har ”riktig” farge og

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Motstanderen jubler. Han har ”riktig” farge og legger ut sparkortet sitt. Han har vunnet spillet!

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Dersom det er to eller flere spillere

get. Smart Vri Åtter – Måling: Lengde Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. Alternativt kan de som er ferdige med spillet, hjelpe en medspiller inntil det er én spiller igjen.