get Smart En innfring i spillet Smart Match

  • Slides: 26
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Smart. Match 2 Kids – Regning med sedler

get. Smart En innføring i spillet: Smart. Match 2 Kids – Regning med sedler og mynter Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart. Match 2 Vanskelighetsnivå: 3. trinn og oppover. Vanskelighetsgrad: To varianter. Den ene

get. Smart. Match 2 Vanskelighetsnivå: 3. trinn og oppover. Vanskelighetsgrad: To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere. Antall spillere: 2 -5 Antall kort: I den enkleste varianten av spillet bruker man kort med beløp opp til og med 110 kr i tillegg til fire spesialkort, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer at man bruker alle kortene i kortstokken. Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. Ekstrautstyr: 1 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Kan bestilles på www. getsmart. no.

get. Smart. Match 2 Hver spiller starter med sju kort. I tillegges ett kort

get. Smart. Match 2 Hver spiller starter med sju kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere, brukes flere sider av bordet. De første gangene man spiller Smart. Match, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Denne gjennomgangen viser den vanskeligste varianten av spillet, som innebærer at man bruker alle kortene i kortstokken.

get. Smart. Match 2 Reglene i Smart. Match 2 er som følger: Det er

get. Smart. Match 2 Reglene i Smart. Match 2 er som følger: Det er om å gjøre å bli kvitt kortene sine. Man kan legge på lik farge eller samme beløp som kortet øverst i samlehaugen. Det er tillatt å bruke to kort for å få dette beløpet. Man kan bruke regneartene; addisjon og subtraksjon. Spilleren kan legge på begge kortene og velger selv hvilket kort som skal ligge øverst. Spesielle ”vri-kort” med bilde av en pengesekk oppe i venstre hjørnet, kan alltid spilles ut. Det finnes også fire spesialkort i kortstokken. Disse kortene har bilder av dragen Gecko og innehar spesielle egenskaper. Felles for ”vri-kort” og spesialkort, er at man bestemmer hvilken farge som gjelder for neste spiller. Øvrige regler blir forklart i den videre gjennomgangen av spillet.

get. Smart. Match 2 Spillerne har trukket om hvem som skal begynne, og du

get. Smart. Match 2 Spillerne har trukket om hvem som skal begynne, og du ble den heldige. Du ser at det ligger et blått kort med beløpet 500 kr på bordet. Etter å ha sett litt på dine egne kort, ser du at kortet merket under også viser 500 kr. Du legger derfor på dette kortet. (Du kunne ha valgt å legge på et blått kort i stedet).

get. Smart. Match 2 Et blått kort med beløpet 500 kr er lagt ut

get. Smart. Match 2 Et blått kort med beløpet 500 kr er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 2 Motstanderen har ingen blå kort. Men , han har ett

get. Smart. Match 2 Motstanderen har ingen blå kort. Men , han har ett kort med bilde av en 500 -lapp som han har tenkt å legge på. Etter å ha sett litt på kortene sine, ser han at det er mulig å legge på to kort. Han sier: ”Jeg subtraherer, 1000 kr minus 500 kr er lik 500 kr” og legger på begge kortene.

get. Smart. Match 2 Som vi ser, valgte motstanderen å legge kortet med 500

get. Smart. Match 2 Som vi ser, valgte motstanderen å legge kortet med 500 kr øverst.

get. Smart. Match 2 Det er din tur, og du ser at det er

get. Smart. Match 2 Det er din tur, og du ser at det er mulig å få 500 kr ved å kombinere kortene under ved subtraksjon. 750 kr - 250 kr = 500 kr. Du velger å legge det røde kortet øverst.

get. Smart. Match 2 De to kortene er blitt lagt ut og det røde

get. Smart. Match 2 De to kortene er blitt lagt ut og det røde kortet med 750 kr ligger øverst.

get. Smart. Match 2 Motstanderen har ingen kort med 750 kr. Han ser at

get. Smart. Match 2 Motstanderen har ingen kort med 750 kr. Han ser at det ikke er mulig å få dette beløpet ved kombinasjon av kort. Derfor legger han ut et rødt kort.

get. Smart. Match 2 Det røde kortet til motstanderen med 40 kr er lagt

get. Smart. Match 2 Det røde kortet til motstanderen med 40 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Du har faktisk et gult kort med 40 kr. Dette

get. Smart. Match 2 Du har faktisk et gult kort med 40 kr. Dette kortet legges ut.

get. Smart. Match 2 Det gule kortet med beløpet 40 kr er spilt ut.

get. Smart. Match 2 Det gule kortet med beløpet 40 kr er spilt ut.

get. Smart. Match 2 Motstanderen klarer ikke å legge på 40 kr, men legger

get. Smart. Match 2 Motstanderen klarer ikke å legge på 40 kr, men legger i stedet på et gult kort.

get. Smart. Match 2 Et gult kort med verdien 110 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Et gult kort med verdien 110 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Du ser over kortene dine, og finner fort ut at

get. Smart. Match 2 Du ser over kortene dine, og finner fort ut at du har et kort med 110 kr. Du smiler bredt i det du legger på dette kortet. Spillet nærmer seg slutten og du leder!

get. Smart. Match 2 Et rødt kort med 110 kr ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart. Match 2 Et rødt kort med 110 kr ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart. Match 2 Motstanderen får ikke til å legge på 110 kr. Heldigvis

get. Smart. Match 2 Motstanderen får ikke til å legge på 110 kr. Heldigvis har han et spesialkort der dragen Gecko gir beskjed om at spilleretningen snus. Han legger på dette kortet og vrir til gul.

get. Smart. Match 2 Spesialkortet er lagt ut og det er vridd til gul.

get. Smart. Match 2 Spesialkortet er lagt ut og det er vridd til gul. I og med at spilleretningen nå er snudd, er det motstanderens tur igjen.

get. Smart. Match 2 Han legger på det gule kortet sitt og sier: ”Ett

get. Smart. Match 2 Han legger på det gule kortet sitt og sier: ”Ett kort igjen!” Dersom han glemmer å si dette og andre spillere bemerker det, må han trekke tre kort fra bunken.

get. Smart. Match 2 Motstanderens gule kort med verdien 57 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Motstanderens gule kort med verdien 57 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Det er din tur. Du er svært spent på hvilket

get. Smart. Match 2 Det er din tur. Du er svært spent på hvilket kort motstanderen har igjen (de som spiller med åpne kort, skjuler kortene når spillet nærmer seg slutten). Beløpet på bordet er 57 kr og det har du ikke. Du har heller ikke et gult kort. Men, du har et ”vri-kort” som kan legges på. Fordi ditt siste kort er grønt, vrir du til denne fargen. Du sier: ”Ett kort igjen!”. Nå håper du virkelig at motstanderen ikke har denne fargen.

get. Smart. Match 2 Et rødt kort med beløpet 17 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 2 Et rødt kort med beløpet 17 kr er lagt ut. Det er vridd til grønn.

get. Smart. Match 2 Dessverre for deg er det siste kortet til motstanderen grønt.

get. Smart. Match 2 Dessverre for deg er det siste kortet til motstanderen grønt. Han legger på dette kortet og vinner spillet!

get. Smart. Match 2 Motstanderens siste kort er lagt ut og spillet fortsetter til

get. Smart. Match 2 Motstanderens siste kort er lagt ut og spillet fortsetter til kun én spiller gjenstår. Mange velger heller å starte spillet på nytt med en gang en vinner er kåret.