get Smart En innfring i spillet Smart Match

  • Slides: 41
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Smart. Match 1 Kids – Regning med sedler

get. Smart En innføring i spillet: Smart. Match 1 Kids – Regning med sedler og mynter Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart. Match 1 Vanskelighetsnivå: 1. trinn og oppover. (Mindre barn kan også delta).

get. Smart. Match 1 Vanskelighetsnivå: 1. trinn og oppover. (Mindre barn kan også delta). Vanskelighetsgrad: To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er litt vanskeligere. Antall spillere: 2 -5 Antall kort: I den enkleste varianten av spillet bruker man kort med beløp opp til og med 110 kr i tillegg til fire spesialkort, mens den andre er litt vanskeligere og innebærer at man bruker alle kortene i kortstokken. Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. Ekstrautstyr: 1 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Kan bestilles på www. getsmart. no.

get. Smart. Match 1 Hver spiller starter med fem kort. I tillegges ett kort

get. Smart. Match 1 Hver spiller starter med fem kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere, brukes flere sider av bordet. De første gangene man spiller Smart. Match, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Denne gjennomgangen viser den enkleste varianten av spillet og alle kort med beløp over 110 kr er derfor tatt ut.

get. Smart. Match 1 Reglene i Smart. Match 1 er som følger: Det er

get. Smart. Match 1 Reglene i Smart. Match 1 er som følger: Det er om å gjøre å bli kvitt kortene sine. Man kan legge på lik farge eller samme beløp som kortet øverst i samlehaugen. Spesielle ”vri-kort” med bilde av en pengesekk oppe i venstre hjørnet kan alltid spilles ut, man bestemmer da hvilken farge som gjelder for neste spiller. Det finnes også fire spesialkort i kortstokken. Disse kortene har bilder av dragen Gecko og innehar spesielle egenskaper. Felles for spesialkortene er at man bestemmer hvilken farge som gjelder for neste spiller. Øvrige regler blir forklart i den videre gjennomgangen av spillet.

get. Smart. Match 1 Spillerne har trukket om hvem som skal begynne, og du

get. Smart. Match 1 Spillerne har trukket om hvem som skal begynne, og du ble den heldige. Du ser at det ligger et blått kort med beløpet 23 kr på bordet. Etter å ha sett litt på dine egne kort, ser du at kortet merket under også viser 23 kr. Du legger derfor på dette kortet. (Du kunne ha valgt å legge på et blått kort i stedet).

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med beløpet 23 kr er lagt ut

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med beløpet 23 kr er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 Motstanderen har verken grønne kort eller kort med 23 kr.

get. Smart. Match 1 Motstanderen har verken grønne kort eller kort med 23 kr. Men, han har et spesialkort med bilde av dragen Gecko. På kortet står det: ”Alle motstandere må trekke to kort”. Han legger på dette kortet og sier: ”Jeg vrir til gul”. Dersom han ikke hadde hatt dette kortet, måtte han ha trukket inntil to kort fra bunken på bordet. Hvis han da fortsatt ikke kunne lagt på, hadde turen gått videre til neste spiller.

get. Smart. Match 1 Et spesialkort med teksten: ”Alle motstandere må trekke to kort”

get. Smart. Match 1 Et spesialkort med teksten: ”Alle motstandere må trekke to kort” ligger på bordet.

get. Smart. Match 1 Du trekker derfor inn to kort fra bunken.

get. Smart. Match 1 Du trekker derfor inn to kort fra bunken.

get. Smart. Match 1 Heldigvis var ett av de to kortene du trakk inn,

get. Smart. Match 1 Heldigvis var ett av de to kortene du trakk inn, gult. Motstanderen vred til gult og derfor kan du legge på det gule kortet ditt.

get. Smart. Match 1 Et gult kort med beløpet 40 kr er lagt ut

get. Smart. Match 1 Et gult kort med beløpet 40 kr er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 Motstanderen sjekker kortene sine og finner ingen med verdien 40

get. Smart. Match 1 Motstanderen sjekker kortene sine og finner ingen med verdien 40 kr. Men han er så heldig å ha et gult kort som han legger på.

get. Smart. Match 1 Et gult kort med beløpet 57 kr er lagt ut

get. Smart. Match 1 Et gult kort med beløpet 57 kr er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 Du har ingen gule kort og heller ingen kort med

get. Smart. Match 1 Du har ingen gule kort og heller ingen kort med 57 kr. Heldigvis har du et ”vrikort”. Du legger på dette kortet og vrir til grønn.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med beløpet 17 kr er spilt ut.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med beløpet 17 kr er spilt ut.

get. Smart. Match 1 Du har vridd til grønt og det viser seg at

get. Smart. Match 1 Du har vridd til grønt og det viser seg at motstanderen ikke har denne fargen. Han har heller ikke et kort med beløpet 17 kr. Derfor må han trekke fra bunken. Han er heldig, og trekker et kort med verdien 17 kr.

get. Smart. Match 1 Derfor legger han på dette kortet.

get. Smart. Match 1 Derfor legger han på dette kortet.

get. Smart. Match 1 Et gult kort med verdien 17 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Et gult kort med verdien 17 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Du har desverre ingen gule kort og heller ikke kort

get. Smart. Match 1 Du har desverre ingen gule kort og heller ikke kort med ”riktig” beløp. Derfor må du trekke fra bunken. Du har flaks, og får du hjelp av Gecko. Spesialkortet har teksten: ”Hopp over neste spiller”.

get. Smart. Match 1 Du legger på dette kortet og vrir til grønn.

get. Smart. Match 1 Du legger på dette kortet og vrir til grønn.

get. Smart. Match 1 Spesialkortet er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 Spesialkortet er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 I og med at dere bare er to spillere, er

get. Smart. Match 1 I og med at dere bare er to spillere, er det din tur igjen og du legger på et av de grønne kortene dine.

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med 85 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med 85 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Motstanderen har ingen grønne kort, men har et rødt kort

get. Smart. Match 1 Motstanderen har ingen grønne kort, men har et rødt kort med 85 kr.

get. Smart. Match 1 Han legger derfor på dette kortet.

get. Smart. Match 1 Han legger derfor på dette kortet.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med 85 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med 85 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Du har ikke ”rød” og finner heller ikke et kort

get. Smart. Match 1 Du har ikke ”rød” og finner heller ikke et kort med 85 kr. Derfor må du trekke fra bunken på bordet. Heldigvis får du et ”vrikort”.

get. Smart. Match 1 Du legger på dette kortet og vrir til blå.

get. Smart. Match 1 Du legger på dette kortet og vrir til blå.

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med 70 kr er lagt ut på

get. Smart. Match 1 Et grønt kort med 70 kr er lagt ut på bordet. Det er vridd til blå.

get. Smart. Match 1 Det viser seg at motstanderen har et blått kort. (Selv

get. Smart. Match 1 Det viser seg at motstanderen har et blått kort. (Selv om man spiller med åpne kort, er det vanlig å skjule kortene når spillet nærmer seg slutten). Han legger derfor på dette kortet og sier: ”Ett kort igjen”. Dersom han glemmer dette og det blir oppdaget av andre spillere, må han trekke inn to kort fra bunken.

get. Smart. Match 1 Det blå kortet med 13 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Det blå kortet med 13 kr er lagt ut.

get. Smart. Match 1 Du har flere blå kort og legger på et av

get. Smart. Match 1 Du har flere blå kort og legger på et av dem.

get. Smart. Match 1 Et blått kort med beløpet 70 kr er lagt ut

get. Smart. Match 1 Et blått kort med beløpet 70 kr er lagt ut på bordet.

get. Smart. Match 1 Motstanderen har kun et rødt kort og kortet hans har

get. Smart. Match 1 Motstanderen har kun et rødt kort og kortet hans har ikke ”riktig” beløp. Han må derfor trekke fra bunken på bordet.

get. Smart. Match 1 Han har flaks og trekker et kort med beløpet 70

get. Smart. Match 1 Han har flaks og trekker et kort med beløpet 70 kr. Motstanderen legger derfor på dette kortet og sier: ”Ett kort igjen”.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med beløpet 70 kr ligger på bordet.

get. Smart. Match 1 Et rødt kort med beløpet 70 kr ligger på bordet.

get. Smart. Match 1 Du har ikke kort med ”riktig” farge eller ”riktig” beløp,

get. Smart. Match 1 Du har ikke kort med ”riktig” farge eller ”riktig” beløp, og må derfor trekke kort.

get. Smart. Match 1 Du trakk et grønt kort med verdien 13 kr. Dessverre

get. Smart. Match 1 Du trakk et grønt kort med verdien 13 kr. Dessverre kan du fortsatt ikke, og trekker derfor igjen.

get. Smart. Match 1 Denne gangen trakk du et blått kort med verdien 17

get. Smart. Match 1 Denne gangen trakk du et blått kort med verdien 17 kr. Du kan fortsatt ikke legge på, dermed er motstanderen sin tur.

get. Smart. Match 1 Motstanderen jubler. Han legger på sitt røde kort og vinner

get. Smart. Match 1 Motstanderen jubler. Han legger på sitt røde kort og vinner spillet.

get. Smart. Match 1 Motstanderens siste kort er lagt ut og spillet fortsetter til

get. Smart. Match 1 Motstanderens siste kort er lagt ut og spillet fortsetter til kun én spiller gjenstår. Mange velger heller å starte spillet på nytt med en gang en vinner er kåret.