get Smart En innfring i spillet Multi Match

  • Slides: 31
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Multi. Match Kids – Regning med tall Power.

get. Smart En innføring i spillet: Multi. Match Kids – Regning med tall Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart Multi. Match Vanskelighetsnivå: 8 år og oppover. (Spillet forutsetter at man har

get. Smart Multi. Match Vanskelighetsnivå: 8 år og oppover. (Spillet forutsetter at man har begynt å lære om multiplikasjon). Vanskelighetsgrad: Middels. Desto flinkere man er i hoderegning (multiplikasjon) desto oftere ser man at det er mulig å kombinere kort. Antall spillere: 2 -5 Antall kort: Hele kortstokken brukes. Hver spiller starter med seks kort og man trekker om hvem som skal begynne. Meningen med spillet: Ekstrautstyr: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. 2 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www. getsmart. no

get. Smart Multi. Match Hver spiller starter med seks kort. I tillegges ett kort

get. Smart Multi. Match Hver spiller starter med seks kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter overfor deg. Ved flere enn to spillere, brukes flere sider av bordet. De første gangene man spiller Multi. Match, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. For illustreringens skyld, er kortene i samlehaugen lagt på høykant. Når man spiller, er det best å la kortene her ligge på langs. (Motstanderen ville selvfølgelig også hatt kortene sine vendt motsatt vei).

get. Smart Multi. Match På bordet ligger det et rødt kort med verdiene 16,

get. Smart Multi. Match På bordet ligger det et rødt kort med verdiene 16, 18, 24 og 36. (Vi ser bort fra det store sjutallet øverst på kortet). Du skal nå forsøke å kombinere to kort ved hjelp a av multiplikasjon for å få en av de fire verdiene over. NB! Når man kombinerer, bruker man de store tallene øverst på kortene. Dersom du ikke får til å kombinere kort, kan du legge på kort av samme farge som kortet øverst i samlehaugen. Du sjekker kortene dine nøye og ser at du får svaret 16 ved å multiplisere 2 med 8. Du sier: ”To ganger åtte er 16”og legger på kortene som er utringet under. Det er opp til deg hvilket kort som skal ligge øverst. Mot slutten av spillet er det svært viktig å være taktisk m. h. p hvilket kort som bør ligge øverst.

get. Smart Multi. Match De to kortene er spilt ut og det røde kortet

get. Smart Multi. Match De to kortene er spilt ut og det røde kortet med verdiene 21, 2, 3 og 54 ligger øverst.

get. Smart Multi. Match Det er motstanderens tur og han finner ut at han

get. Smart Multi. Match Det er motstanderens tur og han finner ut at han kan få en av de fire verdiene kombinere to kort som vist over. Han sier: ” Tre ganger sju er lik 21”. PS. Dersom medspillere er uenige i utregningen, diskuteres det til man blir enige. Derfor er det viktig at gruppesammensetningen er slik at minst en spiller har en viss kontroll på multiplikasjon. Således har han/hun en uformell kontrollfunksjon. Motstanderen hadde flere andre muligheter. Han kunne lagt på sitt røde kort, eller kortet nest bortest til høyre. Sistnevnte kort er et spesialkort (det finnes fem slike i kortstokken). Spesialkort kan alltid spilles ut og man kan da ”vri” til en bestemt farge som neste spiller må forholde seg til. Kort med en bananklase øverst i venstre hjørne kan også brukes som spesialkort (dersom man ønsker en litt enklere variant av spillet). Bananklasen erstatter da åtterens funksjon i Vri åtter.

get. Smart Multi. Match Motstanderen valgte å legge ut det lilla kortet med verdiene

get. Smart Multi. Match Motstanderen valgte å legge ut det lilla kortet med verdiene 18, 25, 24 og 1 øverst.

get. Smart Multi. Match Du begynner å bli dreven i spillet og ser raskt

get. Smart Multi. Match Du begynner å bli dreven i spillet og ser raskt at fire multiplisert med seks er lik 24. Du legger derfor på kortene utringet under.

get. Smart Multi. Match Et gult kort med verdiene 48, 25, 45 og 21

get. Smart Multi. Match Et gult kort med verdiene 48, 25, 45 og 21 er ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Multi. Match Motstanderen forsøker å se om det er mulig å få

get. Smart Multi. Match Motstanderen forsøker å se om det er mulig å få en av de fire verdiene ved multiplikasjon. Han forsøker seg med 5 x 1 = 5, 5 x 4 = 20 Og 4 x 1 = 4. Det er 3 muligheter til, men fordi faktorenes orden er likegyldig, får vi ingen nye verdier ved å se på disse mulighetene. Motstanderen har heller ikke et gult kort å legge på. Heldigvis har han et spesialkort med teksten: ”Alle motstandere må trekke to kort. Han legger på dette kortet og ”vrir” til blå.

get. Smart Multi. Match Spesialkortet med verdiene 36, 16, 56 og 45 er lagt

get. Smart Multi. Match Spesialkortet med verdiene 36, 16, 56 og 45 er lagt ut på bordet. Motstanderen har ”vridd” til blå.

get. Smart Multi. Match Du må trekke to kort fra bunken på bordet fordi

get. Smart Multi. Match Du må trekke to kort fra bunken på bordet fordi motstanderen spilte ut sitt spesialkort.

get. Smart Multi. Match Ved å gå igjennom kombinasjonsmulighetene får du følgende muligheter (viser

get. Smart Multi. Match Ved å gå igjennom kombinasjonsmulighetene får du følgende muligheter (viser kun halvparten av mulighetene fordi faktorenes orden er likegyldig): 9 x 5 = 45, 9 x 3 = 27, 9 x 6 = 54, 5 x 3 = 15, 5 x 6 =3 og 3 x 6 =18. Du fikk 45 ved å kombinere” lilla 9” med ”grønn 5” og du legger derfor på disse kortene.

get. Smart Multi. Match Kortene er blitt lagt ut og du valgte å legge

get. Smart Multi. Match Kortene er blitt lagt ut og du valgte å legge det grønne kortet med verdiene 54, 18, 42 og 72 øverst.

get. Smart Multi. Match Motstanderen får ikke til å kombinere to kort og på

get. Smart Multi. Match Motstanderen får ikke til å kombinere to kort og på denne måten oppnå ”riktig” verdi. Han legger derfor på det grønne kortet sitt.

get. Smart Multi. Match Det grønne kortet med verdiene 35, 8, 36 og 14

get. Smart Multi. Match Det grønne kortet med verdiene 35, 8, 36 og 14 er lagt ut på bordet.

get. Smart Multi. Match Du ser med en gang at det ikke er mulig

get. Smart Multi. Match Du ser med en gang at det ikke er mulig å kombinere de to kortene dine og legger derfor på det grønne kortet ditt. I det du legger ut kortet, sier du: ”Ett kort igjen!” Dersom du glemmer og si dette og andre spillere merker det, er du nødt til å trekke to kort fra bunken på bordet. PS. Ikke glem at det er mulig å gå rett fra to kort og vinne spillet hvis man er heldig med verdiene øverst på kortene sine (og er god i multiplikasjon).

get. Smart Multi. Match Et grønt kort med verdiene 40, 28, 7 og 32

get. Smart Multi. Match Et grønt kort med verdiene 40, 28, 7 og 32 er lagt ut.

get. Smart Multi. Match Motstanderen får ikke til å få noen av disse fire

get. Smart Multi. Match Motstanderen får ikke til å få noen av disse fire verdiene. Han kan bare få verdien 20. Han må derfor trekke et kort fra bunken på bordet.

get. Smart Multi. Match Motstanderen begynner å bli en dreven spiller og ser med

get. Smart Multi. Match Motstanderen begynner å bli en dreven spiller og ser med en gang at han har mulighet til å få verdien 40 ved å kombinere kortene over. Han sier: ” 8 x 5 er lik 40” og legger på kortene. Samtidig med at han gjør dette, sier han: ”Ett kort igjen!”.

get. Smart Multi. Match Det lilla kortet med verdiene 2, 9 , 21 og

get. Smart Multi. Match Det lilla kortet med verdiene 2, 9 , 21 og 56 ble lagt øverst i samlehaugen.

get. Smart Multi. Match Du trekker et gult kort med verdien 5. Den eneste

get. Smart Multi. Match Du trekker et gult kort med verdien 5. Den eneste verdien du kan få ved kombinasjon av kort er 15 (5 x 3 eller 3 x 5). Du har fortsatt ikke ”riktig” farge og må derfor trekke kort enda en gang.

get. Smart Multi. Match Du trakk inn et grønt kort med verdien 9. Ved

get. Smart Multi. Match Du trakk inn et grønt kort med verdien 9. Ved å kombinere to kort, får du fortsatt ikke en av de fire verdiene til kortet på bordet. Du sier; ”pass” og det er motstanderens tur. PS. Husk at det ikke er tillatt å trekke mer en to kort per omgang.

get. Smart Multi. Match Motstanderen har kun ett rødt kort igjen og fordi han

get. Smart Multi. Match Motstanderen har kun ett rødt kort igjen og fordi han ikke har ”riktig” farge, blir han også nødt til å trekke inn kort fra bunken på bordet.

get. Smart Multi. Match Han er heldig og trekker et lilla kort som han

get. Smart Multi. Match Han er heldig og trekker et lilla kort som han legger ut i det han sier: ”Ett kort igjen!”.

get. Smart Multi. Match Det lilla kortet med verdiene 27, 14, 20 og 3

get. Smart Multi. Match Det lilla kortet med verdiene 27, 14, 20 og 3 er lagt ut på bordet.

get. Smart Multi. Match Endelig ser du at du har mulighet for å legge

get. Smart Multi. Match Endelig ser du at du har mulighet for å legge på to kort igjen. Ved å kombinere kortene utringet under får du verdien 27 (9 x 3 eller 3 x 9). Du legger derfor på disse kortene og lar det grønne ligge øverst (du mener å huske at motstanderen har ett rødt kort på hånden). Det er nemlig vanlig at spillerne gjemmer kortene for motstanderen når de har to eller færre kort igjen. Dette gjør at spenningen øker! PS. Du må ikke glemme å si : ”Ett kort igjen!”

get. Smart Multi. Match Et grønt kort med verdiene 4, 42, 5 og 24

get. Smart Multi. Match Et grønt kort med verdiene 4, 42, 5 og 24 ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Multi. Match Motstanderen har ikke ”riktig” farge og må derfor trekke et

get. Smart Multi. Match Motstanderen har ikke ”riktig” farge og må derfor trekke et kort fra bunken på bordet.

get. Smart Multi. Match Motstanderen har flaks og trekker en ”firer”. Han sier: ”seks

get. Smart Multi. Match Motstanderen har flaks og trekker en ”firer”. Han sier: ”seks ganger fire er lik 24” og legger på begge kortene sine. Dermed vinner han spillet! Gratulerer!

get. Smart Multi. Match Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man

get. Smart Multi. Match Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. (Alternativt kan vinneren av spillet hjelpe en medspiller osv. inntil det er én spiller igjen).