get Smart En innfring i spillet Match it

  • Slides: 27
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Match it Kids – Opp til 10 Power.

get. Smart En innføring i spillet: Match it Kids – Opp til 10 Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

get. Smart Match it Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: 6 år og oppover. Kan brukes ned til

get. Smart Match it Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: 6 år og oppover. Kan brukes ned til 4 år dersom man tar vekk kort med tallsymboler og kort med stor mengde. Flere varianter. Vanskelighetsgraden avhenger av hvilke farger man spiller med, i tillegg til hvilke kort innefor hver farge som man velger å spille med. Antall spillere: 2 -4 Antall kort: Hele kortstokken brukes. Hver spiller starter med fem kort og man trekker om hvem som skal begynne. Meningen med spillet: Ekstrautstyr: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. 2 stk. timeglass (1 min. ) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www. getsmart. no.

get. Smart Match it Hver spiller starter med fem kort. I tillegges ett kort

get. Smart Match it Hver spiller starter med fem kort. I tillegges ett kort (med forsiden opp) ved siden av bunken midt på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Dine kort befinner seg nederst på bildet. Motstanderen sitter på den andre siden av bordet. Ved flere enn to spillere setter man seg ved siden av hverandre slik at det for eksempel ved fire spillere sitter to på hver side av bordet. De første gangene man spiller Match it, er det hensiktsmessig å spille med åpne kort. Dette er fordi de andre spillerne kan hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan legge på kort eller ikke. Av pedagogiske hensyn har vi i denne presentasjonen valgt å ha kortene i samlehaugen stående. Når man spiller er det bedre at disse kortene er liggende (da kan verdiene sees fra begge sider).

get. Smart Match it På bordet ligger det nå et blått kort med bilde

get. Smart Match it På bordet ligger det nå et blått kort med bilde av fire dyr. Du har nå mulighet til å legge på kort med tilsvarende tallmengde. Dette kalles ”å vri”. Det er også muligheter for å legge på samme farge. Du velger å legge på det grønne kortet ditt som har bilde av fire ting. NB! Dersom du hadde hatt flere kort med antallet fire, kunne du ha lagt ut alle disse.

get. Smart Match it Det grønne kortet med bilde av fire ting er lagt

get. Smart Match it Det grønne kortet med bilde av fire ting er lagt ut på bordet.

get. Smart Match it Motstanderen ser nøye over kortene sine. Han finner ut at

get. Smart Match it Motstanderen ser nøye over kortene sine. Han finner ut at det røde kortet med bilde av en terning har fire prikker. Han legger derfor ut dette kortet.

get. Smart Match it På bordet ligger det nå et rødt kort med en

get. Smart Match it På bordet ligger det nå et rødt kort med en terning som har fire prikker.

get. Smart Match it Du ser over kortene dine og finner ut at du

get. Smart Match it Du ser over kortene dine og finner ut at du ikke har antallet fire. Men, du har et rødt kort! Dette kortet spiller du ut.

get. Smart Match it Et rødt kort med bilde av en terning som viser

get. Smart Match it Et rødt kort med bilde av en terning som viser antallet to ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Match it Motstanderen er svært fornøyd. Han ser med en gang at

get. Smart Match it Motstanderen er svært fornøyd. Han ser med en gang at det blå kortet med bilde av to fugler har tilsvarende verdi som kortet på bordet.

get. Smart Match it Et blått kort med to fugler ligger ute på bordet.

get. Smart Match it Et blått kort med to fugler ligger ute på bordet.

get. Smart Match it Du ser at du dessverre ikke har kort med ”riktig”

get. Smart Match it Du ser at du dessverre ikke har kort med ”riktig” tallmengde. Heldigvis har du et blått kort. Dette kortet spiller du ut.

get. Smart Match it Det blå kortet med bilde av sju dinosaurer ligger øverst

get. Smart Match it Det blå kortet med bilde av sju dinosaurer ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Match it Motstanderen har ikke kort med verdien sju. Han har helle

get. Smart Match it Motstanderen har ikke kort med verdien sju. Han har helle ikke ”riktig” farge. Han blir derfor nødt til å trekke kort fra bunken på bordet. Hvis man ikke kan (eller vil) spille ut et kort, må man trekke kort fra bunken helt til man legger ut et kort. Det er tillatt å trekke inntil to kort. Dersom man har trukket to ganger uten å kunne eller (ville) spille ut kort, er ens tur over, og man sier pass og lar neste spiller fortsette.

get. Smart Match it Motstanderen har flaks og trekker et spesialkort. med bilde av

get. Smart Match it Motstanderen har flaks og trekker et spesialkort. med bilde av Tiger Terje. I tillegg til at man kan vri med denne typen spesialkort, må man også følge instruksen på kortene. Instruksen gis i form av et spesielt tegn slik at man ikke trenger å kunne lese for å forstå kortet. På Motstanderens kort ser vi et ”snu-tegn” som betyr at spilleretning snus. Han legger ut spesialkortet og vrir til gul. Idet man spiller ut et spesialkort, må man spesifisere hvilken farge man vrir til, og neste spiller blir nødt til å spille ut kort av denne fargen (eller legge på kort med tilsvarende verdi). Det er totalt ti spesialkort i kortstokken hvorav fem av dem har tallmengder påført. .

get. Smart Match it Et spesialkort med bilde av Tiger Terje er lagt ut

get. Smart Match it Et spesialkort med bilde av Tiger Terje er lagt ut på bordet. Det er ”vridd” til gul.

get. Smart Match it Spilleretningen er snudd og det blir motstanderens tur på nytt.

get. Smart Match it Spilleretningen er snudd og det blir motstanderens tur på nytt. Han legger ut et av de gule kortene sine.

get. Smart Match it Et gult kort med tallsymbolet 3 er lagt ut.

get. Smart Match it Et gult kort med tallsymbolet 3 er lagt ut.

get. Smart Match it Endelig er det din tur igjen. Du har ingen kort

get. Smart Match it Endelig er det din tur igjen. Du har ingen kort med antallet tre, men heldigvis har du et gult kort som du spiller ut. Idet du legger ut kortet, sier du: ”ett kort igjen!” Dersom man glemmer dette , kan en av de andre spillerne slå i bordet og si: ”bank i bordet!” og spilleren med ett kort igjen må da trekke ytterligere to kort fra bunken på bordet. Når spillerne har få kort igjen er det vanlig at de gjemmer kortene sine for motstanderne. Dette gjør sluttfasen av spillet mer spennende og har stor betydning for motivasjonen til spillerne.

get. Smart Match it Et gult kort med tallsymbolet 0 ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Match it Et gult kort med tallsymbolet 0 ligger øverst i samlehaugen.

get. Smart Match it Motstanderen legger ut sitt gule kort og sier: ”ett kort

get. Smart Match it Motstanderen legger ut sitt gule kort og sier: ”ett kort igjen!”

get. Smart Match it Det gule kortet med tallsymbolet 1 er lagt ut på

get. Smart Match it Det gule kortet med tallsymbolet 1 er lagt ut på bordet.

get. Smart Match it Dessverre har du verken riktig farge eller tallmengde. Du blir

get. Smart Match it Dessverre har du verken riktig farge eller tallmengde. Du blir nødt til å trekke kort fra bunken på bordet. Heldigvis for deg har du flaks og trekker et spesialkort med bilde av et gjenvinningssymbol i hjørnet. Dette kortet kan du vri med. Det er totalt fem kort i kortstokken som har bilde av dette tegnet i hjørnet. Tegnet indikerer at du kan vri med kortet.

get. Smart Match it Du legger spesialkortet ut på bordet og sier: ”jeg vrir

get. Smart Match it Du legger spesialkortet ut på bordet og sier: ”jeg vrir til lilla!” I tillegg husker du å si: ”ett kort igjen!”

get. Smart Match it Det lilla spesialkortet med bilde av seks terninger som hver

get. Smart Match it Det lilla spesialkortet med bilde av seks terninger som hver viser en prikk er lagt ut på bordet.

get. Smart Match it Motstander er overlykkelig. Det siste kortet hans har bilde av

get. Smart Match it Motstander er overlykkelig. Det siste kortet hans har bilde av seks ting! Han spiller ut dette kortet og vinner spillet. Gratulerer!

get. Smart Match it Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man

get. Smart Match it Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. Alternativt kan de som er ferdige med spillet, hjelpe en medspiller inntil det er én spiller igjen.