get Smart En innfring i spillet Lag En

  • Slides: 70
Download presentation
get. Smart En innføring i spillet: Lag En Setning Konsept, tekst og regler av

get. Smart En innføring i spillet: Lag En Setning Konsept, tekst og regler av Ruth K. Moe Power. Point laget av Bendik S. Søvegjarto

get. Smart Lag En Setning Spillet passer for: 5. til 10. trinn (10 til

get. Smart Lag En Setning Spillet passer for: 5. til 10. trinn (10 til 16 år). Avhengig av hvordan man velger å bruke kortene, kan kortstokken brukes til å tilpasse norskundervisningen på flere trinn og i forskjellige aldersgrupper. Vanskelighetsgrad: Middels Antall spillere: 1 -3 Utgangspunkt/oppstart: Hele kortstokken brukes. Hver spiller starter med sju kort på hånden. På bordet ligger resten av kortstokken (bunke a) med baksiden opp, og ett kort ved siden av (bunke b) med forsiden opp. Meningen med spillet: Å konstruere fullstendige setninger på minst tre ord (stikk) ved hjelp av kortene en har på hånden og kort en etter hvert trekker fra bunkene. Ekstrautstyr: Det er lurt å ha blyant og papir tilgjengelig når en til slutt skal summere poengene i stikkene en har laget.

Viktig å merke seg: • I spillet som er vist i denne animasjonen er

Viktig å merke seg: • I spillet som er vist i denne animasjonen er spillerne heldige og kan legge ut stikk hver gang. Dette for å illustrere en optimal omgang. I en vanlig omgang vil en nok oppleve at det kan ta lengre tid å få til en setning. Spillerne må da ved hvert trekk bare ta inn ett kort fra bunke a eller b, legge ut ett i bunke b, la turen gå over til motspiller og håpe at neste trekk vil åpne for bedre muligheter. • Kanskje vil en også oppleve at en av spillerne er heldig og får lagt ut mye, mens den andre er mindre heldig med sine kort og må vente lenger. Vær da tålmodig; lykken kan plutselig snu. Slik er det jo i spill og kjærlighet. . . • Å spille med åpne kort gir mulighet for spillerne til å hjelpe hverandre; kanskje ser spiller 1 en mulighet i spiller 2 sine kort som spiller 2 selv ikke ser? Da kan spiller 1 gi spiller 2 råd og hjelp, slik at spiller 1 får stikk. En kan på forhånd avtale å belønne slik hjelp med et ekstra poeng til hjelperen. • Spillet kan selvsagt også spilles med lukket hånd. Dette stiller større krav til indre visualisering av muligheter. Skal en da stjele kort fra motstander, må en trekke et kort fra motspillers lukkede hånd, og håpe at det åpner en mulighet for en selv, eller ødelegger en mulighet for motspiller. . . • Ambisjonen bak Lag En Setning er å stimulere spillerne til å se muligheter og løsninger med ord. Å lage lokale regler, eller finne nye måter å bruke kortene på, ser utvikler på som et vellykket ledd i å bli mer glad i og interessert i setningsbygging og språk generelt. Ta gjerne kontakt med Getting. Better dersom du vil komme med tilbakemeldinger vedrørende spillet.

get. Smart Lag En Setning Spillet starter med at de to spillerne får utdelt

get. Smart Lag En Setning Spillet starter med at de to spillerne får utdelt syv kort hver. På bordet ligger to bunker: Bunke a med baksiden opp, og bunke b med framsiden opp. Spillerne kan ved starten av hvert trekk velge om de vil trekke inn et kort fra bunke a eller fra bunke b (hvis spilleren ser at b-bunken har et kort hun trenger).

get. Smart Lag En Setning I dette tilfellet ser spiller 1 (øverst i bildet)

get. Smart Lag En Setning I dette tilfellet ser spiller 1 (øverst i bildet) at hun kan bruke kortet hoppe i bunke b for å lage en setning, og hun velger derfor å trekke inn dette fremfor å trekke inn et ukjent ord fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 kan nå ved hjelp av ordene på

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 kan nå ved hjelp av ordene på hånden konstruere en setning, nemlig Ahmed hopper høyt.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 har klart å lage en fullstendig setning,

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 har klart å lage en fullstendig setning, og kan legge de tre kortene som utgjør setningen til side som et stikk.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Nå skal spiller 1 trekke inn tilsvarende antall kort

get. Smart Lag En Setning Nå skal spiller 1 trekke inn tilsvarende antall kort fra bunke a som hun fikk i stikket sitt – altså tre. Det gjør at hun totalt får åtte kort på hånden.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Siste del av trekket er å velge ut et

get. Smart Lag En Setning Siste del av trekket er å velge ut et kort som skal legges på bordet i bunke b. Spiller 1 må prøve å være strategisk, og se hvilket kort hun tror hun ikke vil få bruk for med det første, og legge dette i bunken. Hun kan eventuelt også forsøke å unngå at det kortet hun legger på bordet er et kort som motspilleren vil få bruk for.

get. Smart Lag En Setning Hun velger å legge kortet bussen i bunke b.

get. Smart Lag En Setning Hun velger å legge kortet bussen i bunke b. Nå har spiller 1 igjen syv kort på hånden, og turen går til spiller 2.

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 ser at kortet i bunke b –

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 ser at kortet i bunke b – bussen - ikke vil være til noen nytte for henne, og velger derfor å trekke inn et ukjent kort fra bunke a i håp om å få et kort som kan hjelpe henne til å konstruere en setning

get. Smart Lag En Setning Det ukjente kortet fra bunke a viser seg å

get. Smart Lag En Setning Det ukjente kortet fra bunke a viser seg å være verbet blir. Ved hjelp av dette kortet og de andre hun har på hånden, kan spiller 2 nå danne en setning.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 lager setningen Han blir syk. Dette er

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 lager setningen Han blir syk. Dette er en fullstendig setning, og spiller 2 kan legge disse kortene til side som et stikk.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Nå må spiller 2 trekke inn tilsvarende antall kort

get. Smart Lag En Setning Nå må spiller 2 trekke inn tilsvarende antall kort fra bunke a som det hun fikk i stikket sitt; altså tre.

get. Smart Lag En Setning Hun trekker kortene de, til og et spesialkort. Nå

get. Smart Lag En Setning Hun trekker kortene de, til og et spesialkort. Nå har hun åtte kort på hånden, og må velge ut ett hun ikke tror hun får bruk for, og legge dette i bunke b.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Hun velger å legge kortet den på bordet, og

get. Smart Lag En Setning Hun velger å legge kortet den på bordet, og har nå igjen korrekt antall kort på hånden; nemlig syv. Nå er det spiller 1 sin tur igjen.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trenger ikke kortet den, og velger å

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trenger ikke kortet den, og velger å trekke et ukjent kort fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker preposisjonskortet i. Nå gjelder det å

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker preposisjonskortet i. Nå gjelder det å se om dette kortet åpner mulighet for å danne en setning.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 ser at hun ved hjelp av kortet

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 ser at hun ved hjelp av kortet hun trakk og kortene hun har på hånden kan danne en ny setning, nemlig; Hun er i Italia. Dette er en fullstendig setning, og spiller 1 har fått et nytt stikk.

get. Smart Lag En Setning .

get. Smart Lag En Setning .

get. Smart Lag En Setning Nå må spiller 1 igjen trekke det antallet kort

get. Smart Lag En Setning Nå må spiller 1 igjen trekke det antallet kort hun fikk lagt ut i stikket sitt fra bunke a – denne gangen fire kort.

get. Smart Lag En Setning Nå har hun åtte kort på hånden, og må

get. Smart Lag En Setning Nå har hun åtte kort på hånden, og må velge ut ett hun tror hun ikke får bruk for, og legge dette på bunke b.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 velger å legge ut kortet utenfor, og

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 velger å legge ut kortet utenfor, og turen går over til spiller 2.

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 velger igjen om hun vil trekke kort

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 velger igjen om hun vil trekke kort fra bunke a eller b. Hun velger å trekke ukjent kort fra bunke a, og får kortet kommer

get. Smart Lag En Setning . Kan spiller 2 nå lage en setning?

get. Smart Lag En Setning . Kan spiller 2 nå lage en setning?

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Ja, hun kan lage en lang setning. Det firedelte

get. Smart Lag En Setning Ja, hun kan lage en lang setning. Det firedelte spesialkortet gir henne mulighet til å velge mellom fire bruksmåter (se spillereglene). Hun velger her å bruke spørretegnet, slik at hun kan lage en spørresetning, nemlig; Hvorfor kommer de til oss?

get. Smart Lag En Setning Dette utgjør et stikk på hele seks kort.

get. Smart Lag En Setning Dette utgjør et stikk på hele seks kort.

get. Smart Lag En Setning Nå må spiler 2 igjen trekke kort tilsvarende det

get. Smart Lag En Setning Nå må spiler 2 igjen trekke kort tilsvarende det antallet hun la ut i stikket sitt fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning Så er det på tide å velge hvilket kort

get. Smart Lag En Setning Så er det på tide å velge hvilket kort hun ikke vil beholde på hånden, og legge dette på bordet i bunke b. Når det er gjort går turen til spiller 1 igjen.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 legger ut kortet og. Spiller 1 velger

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 legger ut kortet og. Spiller 1 velger å trekke inn ukjent kort fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker kortet av.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker kortet av.

get. Smart Lag En Setning Kan det bli en setning av ordene spiller 1

get. Smart Lag En Setning Kan det bli en setning av ordene spiller 1 har på hånden? Nei, spiller 1 ser at det ikke går. Men hun er heldig og har spesialkortet Stjel et ord tilgjengelig på hånden. Hvis hun stjeler kortet går fra sin motspiller, kan hun få til en fullstendig setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 legger spesialkortet på bordet, og stjeler kortet

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 legger spesialkortet på bordet, og stjeler kortet hun ønsker fra spiller 2.

get. Smart Lag En Setning Takket være det stjålne kortet går kan spiller 1

get. Smart Lag En Setning Takket være det stjålne kortet går kan spiller 1 nå lage en setning.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 lager setningen Toget går ofte

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 lager setningen Toget går ofte

get. Smart Lag En Setning Når spesialkortet er brukt, går det ut av spillet.

get. Smart Lag En Setning Når spesialkortet er brukt, går det ut av spillet. Spiller 1 legger setningen Toget går ofte til side som et stikk.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 må igjen trekke inn nye kort fra

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 må igjen trekke inn nye kort fra bunke a. Spiller 2 vil ha ett kort for lite på hånden helt til hun får lagt ut en setning igjen.

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker inn nye kort fra bunke a,

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 trekker inn nye kort fra bunke a, og legger til slutt ett på bordet i bunke b, slik at hun igjen har rett antall kort på hånden.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Turen går til spiller 2 , som nå spiller

get. Smart Lag En Setning Turen går til spiller 2 , som nå spiller med ett kort for lite fordi spiller 1 i forrige trekk stjal et kort fra henne.

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 trekker kortet leser fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 trekker kortet leser fra bunke a.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 lager setningen Kaja leser avisen. Hun kunne

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 lager setningen Kaja leser avisen. Hun kunne også laget setningen Jeg leser avisen, men siden pronomenet jeg gir færre poeng (4 p) enn substantivet Kaja (7 p), velger spiller 2 å bruke kortet Kaja.

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 legger setningen til side som et stikk,

get. Smart Lag En Setning Spiller 2 legger setningen til side som et stikk, og skal igjen trekke nye kort.

get. Smart Lag En Setning Nå kan hun trekke ett kort mer enn det

get. Smart Lag En Setning Nå kan hun trekke ett kort mer enn det hun la ut, fordi hun har spilt med ett kort for lite siden spiller 1 stjal kort fra henne i forrige trekk.

get. Smart Lag En Setning Hun trekker altså fire kort fra bunke a, selv

get. Smart Lag En Setning Hun trekker altså fire kort fra bunke a, selv om stikket hun la ut bare var på tre kort.

get. Smart Lag En Setning Til slutt i trekket velger spiller 2 hvilket kort

get. Smart Lag En Setning Til slutt i trekket velger spiller 2 hvilket kort hun skal legge på bordet i bunke b. Hun velger å legge ut kortet skriver.

get. Smart Lag En Setning Nå er det spiller 1 sin tur igjen, og

get. Smart Lag En Setning Nå er det spiller 1 sin tur igjen, og hun trekker kortet bok. Kan det nå bli en setning av noen av ordene spiller 1 har på hånden?

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Ja, ved hjelp av det firedelte spesialkortet kan spiller

get. Smart Lag En Setning Ja, ved hjelp av det firedelte spesialkortet kan spiller 1 lage en setning. Hun velger nemlig å benytte seg av symbolet ordbok, som betyr at hun kan plukke ut et hvilket som helst ord hun kommer på, og bruke dette til hjelp setningskonstruksjonen.

get. Smart Lag En Setning Hun velger her å la spesialkortet bety Jeg, slik

get. Smart Lag En Setning Hun velger her å la spesialkortet bety Jeg, slik at hun kan lage setningen Jeg har katt. Dette er en fullstendig setning, og spiller 1 har igjen fått et stikk. Man får for øvrig ingen poeng for selve spesialkortet når man summerer sammen stikkene til slutt.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 må igjen trekke inn kort fra bunke

get. Smart Lag En Setning Spiller 1 må igjen trekke inn kort fra bunke a, og legge ut det hun tror hun ikke trenger i bunke b.

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning

get. Smart Lag En Setning Hun legger ut kortet bok, og turen går over

get. Smart Lag En Setning Hun legger ut kortet bok, og turen går over til spiller 2. Spillet fortsetter slik til alle kortene i bunke a er brukt opp. Da summerer spillerne sammen stikkene sine ved hjelp av poengsummen på hvert enkelt kort de har fått lagt ut i stikk, og ser hvem som har fått flest poeng totalt. Alternativt kan bunken snus, og spillet fortsette. Kortene i bunke b kan jo ha fått ny bruksverdi i løpet av spillets gang.