GESCHFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 1 leto uenja 1 LEKTION

  • Slides: 29
Download presentation

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 1. leto učenja

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 1. leto učenja

1. LEKTION

1. LEKTION

 • • • V prvi lekciji učenci spoznajo Silvijo in njeno sestro Karin

• • • V prvi lekciji učenci spoznajo Silvijo in njeno sestro Karin in se učijo, kako pozdraviti in se predstaviti. Učili se bodo tudi vprašati po imenu in kraju bivanja tudi druge osebe. Spoznali bodo nekaj držav v EU, njihove prebivalce in jezike. Kljub preprostemu besedišču bodo znali predstaviti družinske člane in svoje prijatelje. Pri slovnici spoznajo trdilno, vprašalno in nikalno poved ter se naučijo spregati pravilne glagole v sedanjem času.

DIJAK BO ZNAL: pozdraviti in se predstaviti vprašati po imenu, naslovu in kraju bivanja

DIJAK BO ZNAL: pozdraviti in se predstaviti vprašati po imenu, naslovu in kraju bivanja opisati družino izpolniti formular za jezikovni tečaj poimenovati države, prebivalce in jezike določiti geografski položaj

2.

2.

 • • • Ob prvem srečanju z nemško govorečim partnerjem se učijo vzpostaviti

• • • Ob prvem srečanju z nemško govorečim partnerjem se učijo vzpostaviti preprost dialog v pisarni in restavraciji. Prav tako bodo opisovali svoj dom, učilnico in pisarno. Pri slovnici bodo spoznali uporabo prvega in četrtega sklona ter svojilne zaimke. Preteklo dejanje bodo znali ponazoriti z glagolom SEIN v nesestavljenem pretekliku.

DIJAK BO ZNAL: vzpostaviti prve kontakte našteti nekaj osnovnih predmetov: - v učilnici -

DIJAK BO ZNAL: vzpostaviti prve kontakte našteti nekaj osnovnih predmetov: - v učilnici - v pisarni - v stanovanju razumeti intervju uporabljati glagolsko obliko za tikanje in vikanje uporabljati člene in svojilne zaimke v 1. in 4. sklonu

3. LEKTION

3. LEKTION

 • • • Ker brez telefona ne gre, je ta lekcija namenjena učenju

• • • Ker brez telefona ne gre, je ta lekcija namenjena učenju preprostih osebnih in poslovnih pogovorov. Ob njih pa tudi štetju in črkovanju. Pri slovnici se bodo srečali z modalnimi glagoli in velelnikom, ki se v poslovnem jeziku uporablja zlasti za vikalno obliko.

DIJAK BO ZNAL: črkovati zapisati številke in računati opraviti zasebni telefonski razgovor opraviti telefonski

DIJAK BO ZNAL: črkovati zapisati številke in računati opraviti zasebni telefonski razgovor opraviti telefonski razgovor s poslovnimi partnerji vprašati po uradnem in neuradnem času uporabljati modalne glagole ter velelnik

4. LEKTION

4. LEKTION

 • • V peti lekciji bodo spoznali, kako poteka Silvijin delovni dan. Ob

• • V peti lekciji bodo spoznali, kako poteka Silvijin delovni dan. Ob tem tudi hobije in športe, ki popestrijo konec tedna. Ker Silvija pričakuje obisk, bodo spoznali, kako naročati v restavraciji in nakupovati v trgovini. Pri slovnici pa bodo spoznali nepravilne, ločljive in neločljive glagole ter 3. sklon na vprašanje » komu ali čemu «.

DIJAK BO ZNAL: opisati svoj delovni dan našteti živila nakupovati živila povabiti v restavracijo

DIJAK BO ZNAL: opisati svoj delovni dan našteti živila nakupovati živila povabiti v restavracijo naročiti hrano in pijačo uporabljati nepravilne in ločljive glagole uporabljati tretji sklon na vprašanje "komu ali čemu"

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 2. leto učenja

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 2. leto učenja

5. LEKTION

5. LEKTION

 • Lekcija je namenjena pripovedovanju doživetij s počitnic. Tako poletnih kot zimskih, tako

• Lekcija je namenjena pripovedovanju doživetij s počitnic. Tako poletnih kot zimskih, tako doma kot v tujini. In o poslovnih dogodkih, kot je sejem. Spoznali bodo, kako vprašati za pot in kako odgovoriti na to vprašanje. Pri slovnici bodo spoznali, kako stopnjevati oziroma primerjati pridevnike.

DIJAK BO ZNAL: pripovedovati o počitnicah napisati razglednico s počitnic voditi dialog s poslovnim

DIJAK BO ZNAL: pripovedovati o počitnicah napisati razglednico s počitnic voditi dialog s poslovnim partnerjem na sejmu opisati pot do želenega kraja opisati dogodke v preteklem času

6. LEKTION

6. LEKTION

 • • Obisk poslovnega partnerja je potrebno načrtovati, zato se bodo v tej

• • Obisk poslovnega partnerja je potrebno načrtovati, zato se bodo v tej učni enoti naučili, rezervirati sobo, sestaviti program obiska, predstaviti podjetje in » orisati « svoj kraj. Zelo pomembna tema te enote pa so bolezni in skrb za zdravje. Pri slovnici bodo obravnavali 3. sklon in predloge s 4. sklonom.

DIJAK BO ZNAL: rezervirati sobo napisati kratko e-mail povabilo razumeti bistvene informacije pri pogajanjih

DIJAK BO ZNAL: rezervirati sobo napisati kratko e-mail povabilo razumeti bistvene informacije pri pogajanjih predstaviti svoje podjetje našteti različne poklice vprašati po počutju opisati simptome bolezni se pogovarjati pri zdravniku

7. LEKTION

7. LEKTION

 • • • Praznovanja so lepa in dragocena. Najprej bodo spoznali, kako napisati

• • • Praznovanja so lepa in dragocena. Najprej bodo spoznali, kako napisati voščilnico za različne priložnosti. Nato pa, kako pripraviti zabavo ter nakupovati darila za različne priložnosti. Pri slovnici bodo samostalnike nadomeščali z osebnimi zaimki v 3. in 4. sklonu ter se naučili vrstilne števnike.

DIJAK BO ZNAL: čestitati ob različnih priložnostih napisati preprosto povabilo na zabavo zahvaliti se

DIJAK BO ZNAL: čestitati ob različnih priložnostih napisati preprosto povabilo na zabavo zahvaliti se za povabilo prijazno odkloniti povabilo poimenovati praznike opisati praznovanje v podjetju razumeti preprosto biografijo

8. LEKTION

8. LEKTION

 • • S poslovnim potovanjem v Berlin bodo spoznali znamenitosti glavnega mesta v

• • S poslovnim potovanjem v Berlin bodo spoznali znamenitosti glavnega mesta v Nemčiji ter se bo tem naučili kako napisati razglednico prijateljem. Pri slovnici bodo ponovno uporabili 3. in 4. sklon z glagoli liegen-legen, stchen-skllen, hången…, ki na različna vprašanja zahtevajo določene sklone.

DIJAK BO ZNAL: vprašati za pot vprašati po izdelkih pogovarjati se v trgovini našteti

DIJAK BO ZNAL: vprašati za pot vprašati po izdelkih pogovarjati se v trgovini našteti najpomembnejše znamenitosti Berlina napisati razglednico

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 GRAMMATIK 1. leto učenja 1. LEKTION: Präsens: Regelmäßige Verben Satz 2.

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 GRAMMATIK 1. leto učenja 1. LEKTION: Präsens: Regelmäßige Verben Satz 2. LEKTION: Substantiv: Nominativ und Akkusativ Possessivpronomen 3. LEKTION: Modalverben Imperativ 4. LEKTION: Präsens: Unregelmäßige Verbe Trennbare Verben

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 GRAMMATIK 2. leto učenja 5. LEKTION: Perfekt Steigerung der Adjektive 6.

GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1 GRAMMATIK 2. leto učenja 5. LEKTION: Perfekt Steigerung der Adjektive 6. LEKTION: Dativ Akkusativ Genitiv 7. LEKTION: Ordnungszahlen Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 8. LEKTION: Wechselpräpositionen