Geoinformatika Presentace diplomov prce Vyuit mapovho serveru Arc

  • Slides: 37
Download presentation
Geoinformatika Presentace diplomové práce Využití mapového serveru Arc. IMS pro dynamické generování statistických map

Geoinformatika Presentace diplomové práce Využití mapového serveru Arc. IMS pro dynamické generování statistických map v prostředí WWW Vedoucí práce : Ing. Tomáš Peňáz, Ph. D. Řešitel : Bc. Tomáš Urbančík

Úkoly diplomové práce n n Transformace aplikace do prostředí mapového serveru Arc. IMS Systém

Úkoly diplomové práce n n Transformace aplikace do prostředí mapového serveru Arc. IMS Systém doplnit o metodu kartodiagramu strukturního a kartogramu kvalifikačního, metody statistického zhodnocení vizualizovaných geodat Implementovat webovou službu Zdokumentování zdrojových kódů s ohledem na předpokládaný další vývoj aplikace

Postup práce Seznámení se s Arc. IMS n Vytvoření aplikace n Implementace webové služby

Postup práce Seznámení se s Arc. IMS n Vytvoření aplikace n Implementace webové služby n Testování aplikace n Vyhotovení dokumentace n

Statistická mapa § mapa znázorňující kvantitativní údaje v mapě. Metody: § Kartodiagramy § Kartogramy

Statistická mapa § mapa znázorňující kvantitativní údaje v mapě. Metody: § Kartodiagramy § Kartogramy § Dasymetrické § Izolinií § Teček

Kartodiagram § mapa s dílčími územními celky, do kterých jdou diagramy znázorněna statistická data

Kartodiagram § mapa s dílčími územními celky, do kterých jdou diagramy znázorněna statistická data (absolutní hodnoty) § jednoduchý § strukturní kompletní

Kartogram § mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická

Kartogram § mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická data (relativní hodnoty) § jednoduchý homogenní § jednoduchý kvalifikační

Statistické údaje n n Informace znázorněny pomocí: sloupcového diagramu histogramu doplňující informace

Statistické údaje n n Informace znázorněny pomocí: sloupcového diagramu histogramu doplňující informace

Webová služba umožňují jednoduchou komunikaci mezi aplikacemi v heterogenním prostředí n vytvořil Ing. Jan

Webová služba umožňují jednoduchou komunikaci mezi aplikacemi v heterogenním prostředí n vytvořil Ing. Jan Růžička, Ph. D. n implementuje klasifikační metody (stejné intervaly, jenksova optimalizace, kvantily) n

Datové zdroje § Digitální mapa územně správních jednotek (kraje, okresy) § Databáze statistického sledování

Datové zdroje § Digitální mapa územně správních jednotek (kraje, okresy) § Databáze statistického sledování událostí v požární ochraně (1997 – 2004)

Databáze SSU § Zaznamenány všechny události a zásahy jednotek hasičských záchranných sborů § Informace

Databáze SSU § Zaznamenány všechny události a zásahy jednotek hasičských záchranných sborů § Informace obsažené v databázi slouží k následnému statistickému zpracování umožňující sledovat vývoj jednotlivých událostí za určité časové období

Arc. IMS 9. 0 § Mapový server § Komerční produkt § Náročný na HW

Arc. IMS 9. 0 § Mapový server § Komerční produkt § Náročný na HW § Výborná dokumentace § Poměrně snadná instalace § Arc. XML – protokol pro komunikaci

Zvolené programové prostředky § WWW server – Apache 2. 0. 55 (Win 32), Apache

Zvolené programové prostředky § WWW server – Apache 2. 0. 55 (Win 32), Apache Tomcat 5. 0. 27 § Apache AXIS 1. 3 – web services § Mapový server – Arc. IMS 9. 0 § SŘBD – My. SQL 4. 1 (Win 32), Oracle § Skriptovací jazyk PHP – 5. 0. 4 § Webové technologie – HTML, Java. Script, CSS

Popis aplikace prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6. 0, Netscape 7. 0, Firefox 1. 0.

Popis aplikace prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6. 0, Netscape 7. 0, Firefox 1. 0. 7 n Rozlišení 1024 x 768 n

Dokumentace Volba správného stylu psaní kódu (dodrženy základní standardy a zvyklosti kódování) - Pokročilé

Dokumentace Volba správného stylu psaní kódu (dodrženy základní standardy a zvyklosti kódování) - Pokročilé programování v PHP 5 n n php. Documentor (www. phpdoc. org)

Pokračování projektu dynamické menu n expertní systém n optimalizace rychlosti zpracování SQL dotazů n

Pokračování projektu dynamické menu n expertní systém n optimalizace rychlosti zpracování SQL dotazů n

Použitá literatura Cartography Thematic Map Design; Borden D. Dent n Tématická kartografie; Jaromír Kaňok

Použitá literatura Cartography Thematic Map Design; Borden D. Dent n Tématická kartografie; Jaromír Kaňok n PHP 5 pokročilé programování; Zoner Press n Webdesign s webovými standardy; Zoner. Press n

Použitá literatura n n n n PHP – Tvorba internetových aplikací; Jiří Kosek Apache

Použitá literatura n n n n PHP – Tvorba internetových aplikací; Jiří Kosek Apache – příručka správce WWW serveru; Vladimír Pošmura Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site; Computer. Press Myslíme v jazyku SQL tvorba dotazů; Grada Publishing Pokročilé programování pro WWW; Soft. Press Java. Sctipt kompletní průvodce; Computer Press CSS pro webdesignéry; Marek Prokop

Děkuji Vám za pozornost

Děkuji Vám za pozornost