Geografie dopravy Zkladn pojmy a koncepty geografie dopravy

  • Slides: 14
Download presentation
Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy Teorie grafů → kvantitativní metody analýzy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy Teorie grafů → kvantitativní metody analýzy sítí: • předpoklad – efektivita sítě je daná její dispozici • reálná síť → graf: – planární graf – neplanární graf – termíny: vrchol, hrana, cyklus, podgraf, … • indikátory, indexy a ukazatele: – indexy α, β, γ, cyklické číslo, … – odlišné vzorce k měření konektivity v případě planárního / neplanárního grafu !!! • nutná znalost kontextu

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy Real Network Graph Representation

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy Real Network Graph Representation

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy příklad neplanárního grafu

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy příklad neplanárního grafu

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • užitečnost analýz prostorové struktury dopravní

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • užitečnost analýz prostorové struktury dopravní sítě k/ke: – srovnání dopravních sítí v různých územích (srovnatelná velikost, lidnatost, …) – srovnání dopravních sítí různých druhů dopravy v tomtéž území – hodnocení vývoje dopravní sítě v čase • použitelné ukazatele: – akcesibilita („accessibility“) – konektivita („connectivity“) – deviatilita („circuity“)

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • akcesibilita: – ukazatel snadnosti pohybu

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • akcesibilita: – ukazatel snadnosti pohybu mezi body / uzly v dopravní síti – „prostupnost“ / „průchodnost“ dopravní sítě – základní míra → vzdálenost

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy – nalezení nejlépe dostupného bodu /

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy – nalezení nejlépe dostupného bodu / uzlu – hierarchie vrcholů podle úrovně dostupnosti – zvýhodnění centrálně položených bodů / uzlů – jiné způsoby měření akcesibility: • čas • frekvence (spoje hromadné dopravy)

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • konektivita: – ukazatel stupně propojenosti

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy • konektivita: – ukazatel stupně propojenosti bodů / uzlů v dopravní síti – přístupy hodnocení: • určení tzv. „stupně“ uzlu • konektivita – ukazatele: • gama index (počet hran ku max. možnému počtu hran) planární graf: γ = Sd / Smax → Smax = 3(v – 2) neplanární graf: γ = 2 e / v (v – 1) • alfa index (počet cyklů ku max. možnému počtu cyklů) planární graf: α = u / (2 v – 5) → u=e–v+p neplanární graf: α = 2 (e – v + p) / (v – 1) (v – 2) • beta index (počet hran ku počtu vrcholů): planární i neplanární graf: β = e / v

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy 2 A 2 1 B Order

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy 2 A 2 1 B Order (o) 1 2 4 3 2 3 Perfect spoke 5 C 3 1 1 Perfect hub D 2 2 1 1 1 3 Stupeň uzlu 2

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Geografie dopravy Základní pojmy a koncepty geografie dopravy

Zadání cv. 4: teorie grafů • Vývoj železniční sítě v krajích ČR • Vytvořit

Zadání cv. 4: teorie grafů • Vývoj železniční sítě v krajích ČR • Vytvořit grafy dopravní sítě v kraji za roky 1850, 1875, 1900, 1950 a 2011 – to znamená mapy s železniční sítí za daný rok • Okomentovat tendence rozšiřování/omezování tratí • Vypočítat alfa, beta a gama index • Pracovat se sítí jako s planárním grafem • 13 krajů – skupinky po čtyřech studentech • Odevzdání za 14 dní ve formě prezentací • 9. 4. každá skupinka bude prezentovat na 5 minut • Zdrojová databáze: http: //historie-trati. wz. cz/ Přehled železničních tratí v ČR – rozlišit podle kraje