Geografia KONTINENTY SVETADIELY OCENY Povrch Zeme tvor pevnina

  • Slides: 15
Download presentation
Geografia

Geografia

KONTINENTY, SVETADIELY, OCEÁNY • Povrch Zeme tvorí pevnina ( 1/3) a vodné plochy (2/3)

KONTINENTY, SVETADIELY, OCEÁNY • Povrch Zeme tvorí pevnina ( 1/3) a vodné plochy (2/3) • Pevninu Zeme tvoria kontinenty a svetadiely • Kontinent - je veľká súvislá pevnina - sú oddelené oceánmi a moriami - https: //www. mojevideo. sk/video/10374/vyvoj_kontinentov_na_zemi. html • Svetadiel - vznikli v procese kultúrneho a historického vývoja - sú umelo ohraničené

 • Svetadiely

• Svetadiely

 • Vodnú plochu Zeme tvorí Svetový oceán • Tichý oceán • Atlantický oceán

• Vodnú plochu Zeme tvorí Svetový oceán • Tichý oceán • Atlantický oceán • Indický oceán • Severný ľadový oceán

ÁZIA • • • najväčší svetadiel najviac obyvateľov (Čína, India) najvyššie pohorie sveta Himaláje

ÁZIA • • • najväčší svetadiel najviac obyvateľov (Čína, India) najvyššie pohorie sveta Himaláje najvyšší vrch sveta Mount Everest 8 848 m n. m. https: //www. youtube. com/watch? v=a. Rh. Q 6 q. DXQg 8 je tu najnižšie položené miesto na svete Mŕtve more

AMERIKA • rozprestiera sa takmer od severného pólu po južný • celou západnou časťou

AMERIKA • rozprestiera sa takmer od severného pólu po južný • celou západnou časťou svetadielu postupuje pás velhôr • Severná Amerika – Kordillery • Južná Amerika – Andy • pôvodní obyvatelia boli Indiáni • je tu najdlhšia rieka sveta Amazonka

 • • AFRIKA druhý najväčší kontinent na svete malý počet ostrovov – najväčší

• • AFRIKA druhý najväčší kontinent na svete malý počet ostrovov – najväčší je Madagaskar najväčšia púšť na svete Sahara najdlhšia rieka Níl svetadiel s najteplejším podnebím Výskyt domorodých kmeňov https: //www. youtube. com/watch? v=E 82 l. ERQ 0 Dug Chudobní žijú v chatrčiach okraji miest (slumy) https: //www. youtube. com/watch? v=o. IGF 8 YXj. Gw. A Najväčšie problémy: chudoba, nedostatok vody, jedla, liekov (vysoká chorobnosť)

EURÓPA • druhý najmenší svetadiel • rozprestiera sa na severnej pologule • zo všetkých

EURÓPA • druhý najmenší svetadiel • rozprestiera sa na severnej pologule • zo všetkých svetadielov má najčlenitejšie pobrežie • Najväčší ostrov- Veľká Británia • Najväčší polostrov- Škandinávsky polostrov • Má najnižšiu priemernú nadmorskú výšku - tvoria ju prevažne nížiny • Najvyššie pohorie sú Alpy – najvyššia európska hora Mont Blanc (4 810 m n. m. ) • Najdlhšie pohorie je Ural (hranica medzi Európou a Áziou)

AUSTRÁLIA • • najmenší svetadiel rozkladá sa na južnej pologuli málo členité pobrežie -

AUSTRÁLIA • • najmenší svetadiel rozkladá sa na južnej pologuli málo členité pobrežie - najväčší ostrov je Tasmánia povrch je prevažne rovinatý - na východe sa rozkladajú Veľké predelové vrchy je to najsuchší kontinent – púšte zaberajú asi 70% územia viac než polovica územia je bezodtokovou oblasťou Veľký bariérový útes – najväčší koralový útes na svete https: //www. youtube. com/watch? v=GAy. RBq. Kk 3 hk významný je chov ovcí

ANTARKTÍDA • • • rozprestiera sa okolo južného pólu približne 99% povrchu sa skrýva

ANTARKTÍDA • • • rozprestiera sa okolo južného pólu približne 99% povrchu sa skrýva pod mocnou vrstvou ľadu najvyšší kontinent a najveternejšia pevnina rozsiahla mrazivá púšť nepriaznivé podmienky na život nepatrí žiadnemu štátu, je to medzinárodné územie

 • https: //www. youtube. com/watch? v=a 0 ia 2_8 PHRg&index=21&list=PLs 8 T-WHZWg. DVSFv

• https: //www. youtube. com/watch? v=a 0 ia 2_8 PHRg&index=21&list=PLs 8 T-WHZWg. DVSFv 3 l. Alufa. Ys 4 f. Ezt. RMy. U • https: //www. youtube. com/watch? v=bj-c 2 IUNMVQ&index=15&list=PLs 8 T-WHZWg. DVSFv 3 l. Alufa. Ys 4 f. Ezt. RMy. U • https: //www. youtube. com/watch? v=ZBKZpk 29 bts&list=PLs 8 T-WHZWg. DVSFv 3 l. Alufa. Ys 4 f. Ezt. RMy. U&index=10 • https: //www. youtube. com/watch? v=WZd. KPMa. Q 7 l. U • https: //www. youtube. com/watch? v=EV-HEk 9 s. M 5 E&list=PLs 8 T-WHZWg. DVSFv 3 l. Alufa. Ys 4 f. Ezt. RMy. U&index=14