GENLER SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 SAYFA

  • Slides: 27
Download presentation
ÜÇGENLER • • • • SAYFA: 1 SAYFA: 2 SAYFA: 3 SAYFA: 4 SAYFA:

ÜÇGENLER • • • • SAYFA: 1 SAYFA: 2 SAYFA: 3 SAYFA: 4 SAYFA: 5 SAYFA: 6 SAYFA: 7 SAYFA: 8 SAYFA: 9 SAYFA: 10 SAYFA: 11 SAYFA: 12 SAYFA: 13 • • • • SAYFA: 14 SAYFA: 15 SAYFA: 16 SAYFA: 17 SAYFA: 18 SAYFA: 19 SAYFA: 20 SAYFA: 21 SAYFA: 22 SAYFA: 23 SAYFA: 24 SAYFA: 25 SAYFA: 26

İÇİNDEKİLER ÜÇGEN İLE İLGİLİ TANIMLAR � ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ Açılarına göre üçgenler Kenarlarına göre üçgenler

İÇİNDEKİLER ÜÇGEN İLE İLGİLİ TANIMLAR � ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ Açılarına göre üçgenler Kenarlarına göre üçgenler ÜÇGENDE ÇEVRE HESABI ÜÇGENDE ALAN HESABI ÖRNEKLER � ANA SAYFA

C Üç doğru parçasının, uç uça gelecek biçimde birleştirdiğimizde, oluşan kapalı şekle üçgen denir.

C Üç doğru parçasının, uç uça gelecek biçimde birleştirdiğimizde, oluşan kapalı şekle üçgen denir. Üçgenler kenarlarındaki isimlerle adlandırılır A B (ABC) üçgeni ANA SAYFA

A (köşe) na r Ke r (köşe) B Üçgen; üç köşesine konulan harflerle adlandırılır.

A (köşe) na r Ke r (köşe) B Üçgen; üç köşesine konulan harflerle adlandırılır. na Ke Bir üçgende 3 tane köşe ve 3 tane kenar vardır. Kenar C (köşe) (ABC üçgeni diye okunur. ) ANA SAYFA

D Üçgen ile üçgenin içbölgesinin oluşturduğu noktalar kümesine üçgensel bölge denir. D İÇ BÖLGE

D Üçgen ile üçgenin içbölgesinin oluşturduğu noktalar kümesine üçgensel bölge denir. D İÇ BÖLGE E ÜÇGEN F E ÜÇGENSEL BÖLGE ANA SAYFA F

Üçgen Çeşitleri Açılarına Göre Üçgenler ANA SAYFA

Üçgen Çeşitleri Açılarına Göre Üçgenler ANA SAYFA

Dar Açılı Üçgen : Bütün açıları dar açı olan (90° den küçük) üçgenler dar

Dar Açılı Üçgen : Bütün açıları dar açı olan (90° den küçük) üçgenler dar açılı üçgen’dir. A C B • Yukarıdaki ABC üçgeninde ; < 90° olduğundan < 90° ABC üçgeni dar açılı üçgendir. ANA SAYFA

A = 90° C B dik kenar C = 90° r ke na di

A = 90° C B dik kenar C = 90° r ke na di k r na dik kenar ke s nü B h k di ot p i e ot dik kenar p hi s ü en A dik kenar A Dik Açılı Üçgen : Yalnız bir açısı dik açı olan (90°) üçgenler dik açılı üçgen’dir. B hipotenüs = 90° • Bir dik üçgende dik açı karşısındaki kenara hipotenüs denir. • Dik üçgende, dik açıyı oluşturan kenarlara dik kenarlar denir. • Bir üçgende birden çok dik açı bulunmaz. • Dik üçgende en uzun kenar hipotenüstür. ANA SAYFA C

Geniş Açılı Üçgen : Bir açısı geniş açı olan (90°den büyük ) üçgenler geniş

Geniş Açılı Üçgen : Bir açısı geniş açı olan (90°den büyük ) üçgenler geniş açılı üçgen’dir. A A A C B > 90° B C > 90° ANA SAYFA

Üçgen çeşitleri Kenarlarına göre üçgenler ANA SAYFA

Üçgen çeşitleri Kenarlarına göre üçgenler ANA SAYFA

Çeşitkenar Üçgen : Bütün kenarlarının uzunluğu farklı olan üçgen çeşitkenar üçgen’ dir. A B

Çeşitkenar Üçgen : Bütün kenarlarının uzunluğu farklı olan üçgen çeşitkenar üçgen’ dir. A B C • Çeşitkenar üçgenin açılarının ölçüleri de farklıdır. ANA SAYFA

İkizkenar Üçgen : İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgen ikizkenar üçgen’dir. A tepe ikiz

İkizkenar Üçgen : İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgen ikizkenar üçgen’dir. A tepe ikiz kenarlar = 70° B = 70° taban C • Uzunlukları eşit olan kenarların kesiştiği köşeye üçgenin tepesi, tepenin karşısındaki kenara üçgenin tabanı denir. • Tabanın köşelerindeki açılar taban açılarıdır. • Bir ikizkenar üçgende taban kenarlarının ölçüleri eşittir. = = 70° ANA SAYFA

Eşkenar Üçgen : Bütün kenarlarının uzunluğu eşit olan üçgen eşkenar üçgen’dir. A c =

Eşkenar Üçgen : Bütün kenarlarının uzunluğu eşit olan üçgen eşkenar üçgen’dir. A c = 6 cm 60° = = 60° = B b = 6 cm C a = 6 cm a = b = c = 6 cm’dir. Eşkenar üçgenin bütün açılarının ölçüleri eşit ve her biri 60°dir. = = = 60° ANA SAYFA

B Üçgende kenar toplamları çevreyi verir cm m 2 c Çevre = Ç Ç

B Üçgende kenar toplamları çevreyi verir cm m 2 c Çevre = Ç Ç = 5 + 4 + 2 = 11 cm 5 Ç = AB + AC + BC A 4 cm C ANA SAYFA

ANA SAYFA M Üçgende alan hesaplamak için gereken bir kenar ve bu kenara ait

ANA SAYFA M Üçgende alan hesaplamak için gereken bir kenar ve bu kenara ait yüksekliktir. Yükseklik şekilde olduğu gibi üçgenin dış kısmında da kalabilir. Alan = A C K L N A = KL x MN A = AB x CD D A B

ÖRNEKLER � � � ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 ÖRNEK 3 ANA SAYFA

ÖRNEKLER � � � ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 ÖRNEK 3 ANA SAYFA

C Şekilde görünen üçgenin çevresini ve alanını bulunuz cm 5 cm 6 c m

C Şekilde görünen üçgenin çevresini ve alanını bulunuz cm 5 cm 6 c m 8 A D 9 cm B Ç = AB + AC + BC Ç = 9 + 6 + 8 = 23 cm A = AB x CD ANA SAYFA A = 9 x 5 = 45 cm 2

Şekilde görünen üçgenin çevresini ve alanını bulunuz 6 c m cm D 4 3

Şekilde görünen üçgenin çevresini ve alanını bulunuz 6 c m cm D 4 3 cm C A 3. 5 cm B Ç = AB + AC + BC Ç = 3. 5 + 4 + 6 = 13. 5 cm A = AB x CD ANA SAYFA A = 3. 5 x 3 = 10. 5 cm 2

C (ABC) üçgeni bir eşkenar üçgen ise çevresi nedir A 7 cm B Eşkenar

C (ABC) üçgeni bir eşkenar üçgen ise çevresi nedir A 7 cm B Eşkenar üçgenin özelliği her kenarın uzunluğunun aynı olmasıdır. Buna göre Ç = AB x 3 ANA SAYFA Ç = 7 x 3 = 21 cm

Değerlendirme Soruları 1. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? A) 90 B) 60 C)

Değerlendirme Soruları 1. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? A) 90 B) 60 C) 120 D) 180 2. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? A) 60 B) 90 C) 120 D) 180 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İkiz kenar üçgenin iki açısı eşittir. B) Eşkenar üçgenin bütün açıları eşittir. C) Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. D) Üçgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. ANA SAYFA

4. İki açısı eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeşit kenar üçgen. B) Eşkenar

4. İki açısı eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeşit kenar üçgen. B) Eşkenar üçgen. C) İkiz kenar üçgen. D) Dik üçgen. ANA SAYFA 5. Açılarından biri 90 derce olan üçgen hangisidir? A) Çeşit kenar üçgen. B) Eşkenar üçgen. C) İkiz kenar üçgen. D) Dik üçgen. 6. Bütün açıları birbirine eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeşit kenar üçgen. B) Eşkenar üçgen. C) İkiz kenar üçgen. D) Dik üçgen.

7. Açı ve kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ANA A)

7. Açı ve kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ANA A) Çeşit kenar üçgen. B) Eşkenar üçgen. C) İkiz kenar üçgen. D) Dik üçgen. SAYFA 8. Verilen iki açısı 50 ve 70 derece olan üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir? A) 120 B) 60 C) 80 D) 90 9. Farklı açısı 70 derece olan ikizkenar üçgenin eşit açılarından birisi kaç derecedir? A) 55 B) 65 C) 45 D) 75

10. Eşit olan açılarından birisi 80 derece olan üçgenin farklı açısı kaç derecedir? ANA

10. Eşit olan açılarından birisi 80 derece olan üçgenin farklı açısı kaç derecedir? ANA SAYFA A) 40 B) 20 C) 80 D) 60 11. Eşit açılarının toplamı 110 derece olan ikizkenar üçgenin farklı açısı kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 70 D) 75 12. Verilen açıları 60 ve 55 derece olan çeşitkenar üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 60 D) 65

13. Dar açılarından biri 50 derece olan dik üçgenin diğer dar açısı kaç derecedir?

13. Dar açılarından biri 50 derece olan dik üçgenin diğer dar açısı kaç derecedir? A) 35 ANA SAYFA B) 45 C) 50 D) 40 14. Aşağıdakilerden hangisi dik üçgenin açılarından birisi olamaz? A) 100 B) 80 C) 60 D) 45 15. Bir açısı geniş olan üçgenin aşağıdakilerden hangisi diğer açılarından birisi olamaz? A) 40 B) 90 C) 60 D) 45

Cevaplar q q q q Örnek 1 : D Örnek 2 : A Örnek

Cevaplar q q q q Örnek 1 : D Örnek 2 : A Örnek 3 : D Örnek 4 : C Örnek 5 : D Örnek 6 : B Örnek 7 : A q q q q Örnek 8 : B Örnek 9 : A Örnek 10 : B Örnek 11 : C Örnek 12 : D Örnek 13 : D Örnek 14 : A Örnek 15 : B ANA SAYFA

KAZANIMLAR � � � Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen

KAZANIMLAR � � � Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir. Ölçüleri verilen üç açıyla üçgen oluşturup oluşturulamayacağına karar vermeye yönelik çalışmalara yer verilir. ANA SAYFA

Mat 2 -B ELMAS NUR EKİCİ Teşekkürler. .

Mat 2 -B ELMAS NUR EKİCİ Teşekkürler. .