Genetik tanm Canllardaki varyasyonlar ve karakterlerin kaltm zelliklerini

  • Slides: 18
Download presentation
Genetik tanımı Canlılardaki varyasyonları ve karakterlerin kalıtım özelliklerini, oluş biçimlerini, araştıran ve ortaya koyan

Genetik tanımı Canlılardaki varyasyonları ve karakterlerin kalıtım özelliklerini, oluş biçimlerini, araştıran ve ortaya koyan bir bilim dalıdır. Karakterlerin sonraki kuşaklara nasıl aktarıldığını ve hekimlikte ve yetiştiricilikte nasıl yararlanılabileceğinin araştırır.

GENETİK MENDEL MOLEKÜLER EKOLOJİK FONKSİYONEL POPULASYON HÜCRE İNSAN NİCEL

GENETİK MENDEL MOLEKÜLER EKOLOJİK FONKSİYONEL POPULASYON HÜCRE İNSAN NİCEL

Karakter Kalitatif (nitel özellikler) Kantitatif (nicel özellikler)

Karakter Kalitatif (nitel özellikler) Kantitatif (nicel özellikler)

Genotip, fenotip ve çevre Genotip: bir canlının oluşmasında görevli gametlerin taşıdığı ana ve babaya

Genotip, fenotip ve çevre Genotip: bir canlının oluşmasında görevli gametlerin taşıdığı ana ve babaya ait genetik yapının zigottaki toplamıdır ( 2 n=diploid). Fenotip: bireylerin morfolojik, fizyolojik, davranış ve zihinsel özelliklerinin renk, şekil, ölçü ve tartı olarak dışa yansımasıdır. Fenotip = genotip ve çevrenin ortaklaşa etkisiyle ortaya çıkar.

Bireyler arasındaki çeşitli özelliklerde meydana gelen varyasyonlar; Genotip + çevre etkisiyle oluşur. Varyasyonlar →

Bireyler arasındaki çeşitli özelliklerde meydana gelen varyasyonlar; Genotip + çevre etkisiyle oluşur. Varyasyonlar → genotipik → fenotipik

– Genopik varyasyon; tek yumurta haricinde tüm bireylerde görülen varyasyon – Her bireyin kendine

– Genopik varyasyon; tek yumurta haricinde tüm bireylerde görülen varyasyon – Her bireyin kendine has bir genotipi olduğundan birbirine benzemezler – Sadece tek yumurta ikizleri birbirine benzer. – Genotip çevre etkisi hemen yok gibidir. – Bakım, beslenme, iklim gibi faktörler genotipi etkilemez. – Bu nedenle genotip yaşam boyu hemen sabittir. – İşte bireyler arasındaki bu farklılık genotipik varyasyondur.

Fenotip varyasyon ise; fenotipin çevresel etkilerle değişmesiyle oluşan varyasyondur. Aynı veya benzer genotipli bireyler

Fenotip varyasyon ise; fenotipin çevresel etkilerle değişmesiyle oluşan varyasyondur. Aynı veya benzer genotipli bireyler farklı bakım, besleme ve iklim koşullarında yaşadıklarında fenotipi farklılık gösterir. İşte bu varyasyon fenotipik varyasyondur. Farklı bakım, besleme ve iklimsel özellikler ise çevresel varyasyonu oluşturur.

Varyasyon: Bir grup bireyin çeşitli özellikler bakımından gösterdiği farklılıklara veya ortak ataya sahip canlıların

Varyasyon: Bir grup bireyin çeşitli özellikler bakımından gösterdiği farklılıklara veya ortak ataya sahip canlıların gösterdikleri farklılıklara denir.

Her canlı sahip olduğu karakterleri kendisini meydana getiren ebeveyinlerden alır. Ve yavrularına geçirir. Her

Her canlı sahip olduğu karakterleri kendisini meydana getiren ebeveyinlerden alır. Ve yavrularına geçirir. Her canlı tek yumurta ikizleri hariç birbirine tam olarak benzemez. Sadece aynı ailedeki bireyler diğer ailelere göre daha çok birbirine benzer. İşte bireyler arasındaki bu farklılık varyasyon olarak tanımlanır. Bireyler arasındaki varyasyonun sebebi ise genetik yapı + çevre

Varyasyonlar nedenlerine göre; → paravaryasyon (modifikasyon) → idiovaryasyon (mutasyon) → mikrovaryasyon ( kombinasyon)

Varyasyonlar nedenlerine göre; → paravaryasyon (modifikasyon) → idiovaryasyon (mutasyon) → mikrovaryasyon ( kombinasyon)

Paravaryasyon (modifikasyon) Bireyin sahip olduğu karakterlerin çevre etkisi ile farklılaşmasıdır. Paravaryasyonda oluşan değişiklikler kalıtsal

Paravaryasyon (modifikasyon) Bireyin sahip olduğu karakterlerin çevre etkisi ile farklılaşmasıdır. Paravaryasyonda oluşan değişiklikler kalıtsal değildir. Yani oluşan değişiklik yavrularına aktarılmaz. Paravaryasyonlar; Sıcaklık, ışık, nem ve beslenme gibi çevresel etkiler ile oluşur. Genetik yapıda bir değişiklik olmaz.

Spor yapanlarda kasların gelişmesi Farelerde operasyon ile kuyrukların kesilmesi halinde kuyruksuz fareler oluşması Aynı

Spor yapanlarda kasların gelişmesi Farelerde operasyon ile kuyrukların kesilmesi halinde kuyruksuz fareler oluşması Aynı genetik yapıya sahip iki kediden iyi beslenin güçlenmesi, kötü beslenin zayıf kalması Himalaya tavşanlarında ayak, kulak ve kuyruk tüylerinin kışın siyah, yazın beyaz olması İnsanların bronzlaşması

İdiovaryasyon (Mutasyon) Bireylerin genotiplerinde değişiklikler bağlı olarak farklılıklardır. meydana fenotipte gelen oluşan Radyasyon, kimyasal

İdiovaryasyon (Mutasyon) Bireylerin genotiplerinde değişiklikler bağlı olarak farklılıklardır. meydana fenotipte gelen oluşan Radyasyon, kimyasal maddeler, asit-baz derecesi, besinlerdeki katkı maddeleri, ateşli hastalıklar, uzun süren seleksiyon ve melezleme gibi sebeplerden meydana gelir. Mutasyon ile oluşan değişikler genetik yapıda olduğundan yavrulara da geçer.

İnsanlardaki albino, çok parmaklılık, down sendromu, kanser ve hemofili Tavuklarda kısa bacaklılık, Keçilerde dört

İnsanlardaki albino, çok parmaklılık, down sendromu, kanser ve hemofili Tavuklarda kısa bacaklılık, Keçilerde dört boynuzluluk, Yağsız uzun kuyruklu X yağlı kuyruklu koyun ↓ Melezleme + seleksiyon ↓ Yağsız kuyruklu koyun

Albino (melanin pigmenti eksikliği yada yokluğu)

Albino (melanin pigmenti eksikliği yada yokluğu)

Down, 21. koromozomun 1 fazla olması ile insanın 47 kromozomunun olması

Down, 21. koromozomun 1 fazla olması ile insanın 47 kromozomunun olması