Genealogiska Samfundets tjnster samt andra nyttiga informationskllor p

  • Slides: 51
Download presentation
Genealogiska Samfundets tjänster – samt andra nyttiga informationskällor – på internet 29. 02. 2008

Genealogiska Samfundets tjänster – samt andra nyttiga informationskällor – på internet 29. 02. 2008 18: 30 BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF Grand, Borgå Aki Pitkäkoski [email protected] fi 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

INTERNET - I ETT NÖTSKAL INTERAKTION SÖKA INFORMATION 07. 03. 2007 PRODUCERA INFORMATION Sukututkimusilta

INTERNET - I ETT NÖTSKAL INTERAKTION SÖKA INFORMATION 07. 03. 2007 PRODUCERA INFORMATION Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Genealogiska Samfundets tjänster på nätet 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki

Genealogiska Samfundets tjänster på nätet 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Genealogiska Samfundet i Finland (GSF) Suomen Sukututkimusseura (SSS) The Genealogical Society of Finland Ø

Genealogiska Samfundet i Finland (GSF) Suomen Sukututkimusseura (SSS) The Genealogical Society of Finland Ø grundad 1917 Ø ca. 5 500 medlemmar; tvåspråkigt Ø åtnjuter statsunderstöd för sin verksamhet ØÄNDAMÅL ” att främja genealogisk och personhistoriskforskning samt att sprida kännedom om dess resultat”. Ø Medlemsavgiften för år 2008 är 39 € 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski - ständig medlem - enengångsavgift 780 €.

. . . GSF Ø Publikationer Ø tidskriften Genos => Ø Sukutieto => Ø

. . . GSF Ø Publikationer Ø tidskriften Genos => Ø Sukutieto => Ø Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift (SSV – GSÅ) => - utkommit sedan år 1917 Ø Genealogiska Samfundets i Finland Skrifter (skriftserie) => 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF BYRÅN, BOKHANDELN JA BIBLIOTEKET Elisabetsgatan 16 A, Helsingfors www 07.

. . . GSF BYRÅN, BOKHANDELN JA BIBLIOTEKET Elisabetsgatan 16 A, Helsingfors www 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF BIBLIOTEKET Ø över 45 000 alster – ca. 655 hyllmeter

. . . GSF BIBLIOTEKET Ø över 45 000 alster – ca. 655 hyllmeter Ø till största delen har erhållits som donationer eller byten Ø det största släkt- och personhistoriska biblioteket i Norden; fokus på släktforskning Ø även lokalhistoriker, källpublikationer, matriklar och biografier samt inhemska och utländska seriepublikationer. . FJÄRRLÅNING GENOM LOKALBILBIOTEK (finns några alster som inte fjärrlånas) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET Ø Sökning i GSFs biblioteksförteckning (www) ØSläktforskarna

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET Ø Sökning i GSFs biblioteksförteckning (www) ØSläktforskarna har berömligt skänkt sina publikationer till biblioteket, men mången utredning förblir endast i författarens eller släktingarnas hyllor Ø Kanske Du har t. ex. några dubbelexemplar, som kunde tjäna andra släktforskare i biblioteket? 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET (www) Ø I biblioteket kan du använda

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET (www) Ø I biblioteket kan du använda gratis sådan databaser, som är avgiftsbelagda för enskilda personer T. ex Ø Ancestry. com (www) Ø Migrationsinstitutets databaser Ø Genline (www) OBS! Du kan reservera din tid (rekommenderad) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET (www) Ø Utländska serier (www) Ø Beställning

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET (www) Ø Utländska serier (www) Ø Beställning av papperskopior (www) Ø Fjärrlånebeställning för bibliotek (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET Ø Sveriges Släktforskarförbunds publikationer på CD-skivor (www)

. . . GSF. . . BIBLIOTEKET Ø Sveriges Släktforskarförbunds publikationer på CD-skivor (www) - kan användas i biblioteket 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF INTERESSEBEVAKNING 1) GSFs medlemmar 2) Andra släktforskare 3) Juridisk intressebevakning

. . . GSF INTERESSEBEVAKNING 1) GSFs medlemmar 2) Andra släktforskare 3) Juridisk intressebevakning fr. o. m år 1999 - att påverka lagstiftningen - uppförandekodarbete - rättshjälp (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

GSF på Internet I. Material på webbsidor II. Suku Forum III. His. Ki 07.

GSF på Internet I. Material på webbsidor II. Suku Forum III. His. Ki 07. 03. 2007 (His. Ki-projektet) Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF på Internet IT-service (som frivilligt föreningsarbete) Nästan allting behöver IT-service

. . . GSF på Internet IT-service (som frivilligt föreningsarbete) Nästan allting behöver IT-service (byrå, biblioteket, bokhandelt, service på nätet, His. Ki, Suku Forum, . . . ) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . GSF på Internet . . . IT-service behöver alltså 1) frivilligt

. . . GSF på Internet . . . IT-service behöver alltså 1) frivilligt föreningsarbete 2) pengar – flera tusen euro / år 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

SSS – webbsidor att uppdateras Ø En del av annonser redan => Suku Forum

SSS – webbsidor att uppdateras Ø En del av annonser redan => Suku Forum Ø Publiceringssystemet Joomla! - test (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

genealogia. fi –just nu Ø på startsidan (www) Ø länk till Suku Forumille (www)

genealogia. fi –just nu Ø på startsidan (www) Ø länk till Suku Forumille (www) Ø 2 händelsekalender (www) Ø uppdateringsinformation av webbsidor, t. ex. His. Ki uppdaterinar Ø annars informerar GSF på Suku Forum 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

genealogia. fi - websidor Släktforskarens bokhandel (www) Ø Systematisk förteckning Ø över 1000 böcker,

genealogia. fi - websidor Släktforskarens bokhandel (www) Ø Systematisk förteckning Ø över 1000 böcker, ca 20 CD-skivor Ø beställning: på en internetblankett för varje enskilda bok/CD Ø Bokhandelns nyheter Antikvariat Ø Boktips blankett, berätta vad som fattas i vår bokhandel! (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

genealogia. fi Församlingar Uppgifter om Finlands församlingar samt lite annat (www) [ aven genom

genealogia. fi Församlingar Uppgifter om Finlands församlingar samt lite annat (www) [ aven genom His. Ki ] Släktforskningsprogram Info om GSF rekommenderade program (www) Släktprogrammet 2004, Juuret, Suku. Jutut Litteratur (www) - länkar till litteratur och andra alster 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

genealogia. fi Sändlistor (www) • Finngen Genealogy related to Finland Suku –sändlista, 1997 –

genealogia. fi Sändlistor (www) • Finngen Genealogy related to Finland Suku –sändlista, 1997 – 2007, tvåspråkig, samt andra sändlistor: His. Ki, Sukuohjelmisto - ersattes sommaren 2007 av Suku Forum Arkiv för gamla sändlistor är inte i bruk tillsvidare. . . 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

genealogia. fi Skeppsdagbok Förteckningar och index Släktforskningsservice Emigrationen Släktforska i Finland Kontakter och länkar

genealogia. fi Skeppsdagbok Förteckningar och index Släktforskningsservice Emigrationen Släktforska i Finland Kontakter och länkar Släktforskarföreningar. . Sukututkimusyhdistykset Släktföreningar. . Sukuseurat Hjälp med sökning Förkortningslista 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Personnamn Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

His. Ki – Församlingarnas historieböcker I projektet har man till databasen matat in -

His. Ki – Församlingarnas historieböcker I projektet har man till databasen matat in - döpta (födda) - vigda - begravda (döda) -Inflyttade o. utflyttade => ett register för historieböcker ! (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

His. Ki – Församlingarnas historieböcker -Databasens uppgifter är ej ännu kontrollerade och databasen innehåller

His. Ki – Församlingarnas historieböcker -Databasens uppgifter är ej ännu kontrollerade och databasen innehåller därför många fel. - Även uppgifternas normalisering är bristfällig och en del uppgifter kan vara svåra att hitta. Uppgifterna bör alltid kontrolleras i de ursprungliga källorna. 07. 03. 2007 som referens? Sukututkimusilta - Tarvasjoen His. Ki Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki - Först Svarta böckerna, eller de av GSF för

. . . His. Ki - Först Svarta böckerna, eller de av GSF för hand kopierade böckerna till => databasen med GSF: s mikrofilmer • projektet går över till att använda endast orginal böckerna vid inmatningen <=> läsning av dessa är mer krävande än dom Svarta Böckerna • största delen av inmatningen sker på frivillig basis, och endast en del via korttids anställda arbetslösa personer • man försöker taga ifatt arbetets förseningar så fort som möjligt. • Den del som berör Karelenkoordineras av Karjalatietokantasäätiö i St. Mickels Har du varit His. Ki inmatare? 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki • Inmatningsläge per område och per kommun (inte riktigt

. . . His. Ki • Inmatningsläge per område och per kommun (inte riktigt ’Up To Date’) • Katalog över fria för inmatning • Katalog över vilka som är under inmatning • Inmatningen sker mestadels till Excel filer - anvisningar finns på His. Ki-sidorna 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki För tillfället håller man på att byta inmatare där

. . . His. Ki För tillfället håller man på att byta inmatare där tillställt material bara blivit liggande, materialet tillställs nya entuastiska inmatare för att snabba upp processen. Orginalmaterial har använts sedan hösten 2006 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki

. . . His. Ki 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki 14. 10. 2007 512 Församlingar 4 797 960 Döpta

. . . His. Ki 14. 10. 2007 512 Församlingar 4 797 960 Döpta 1 061 563 Vigda 3 084 499 Begravda 201 037 Inflyttade 169 252 Utflyttade --------------- 9 314 311 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki Samarbete med Finlands släkthistoriska förenings (FSHF) Digiarkisto/Digiarkiv Länken från

. . . His. Ki Samarbete med Finlands släkthistoriska förenings (FSHF) Digiarkisto/Digiarkiv Länken från sidan ” Uppgifter om församlingen” 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . His. Ki Vad betyder His. Ki för Din släktforskning e. lokalhistorisk/personhistorisk

. . . His. Ki Vad betyder His. Ki för Din släktforskning e. lokalhistorisk/personhistorisk forskning? Att söka i His. Kistä ? - frågor - erfarenheter 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Suku Forum suku. genealogia. fi Bakgrund Struktur Statistik Registrering - Reglerna Använding 07. 03.

Suku Forum suku. genealogia. fi Bakgrund Struktur Statistik Registrering - Reglerna Använding 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Bakgrund Mellan 1997 och juli 2007 underhöll GSF Sukusändlistan även några andra sändlistor, som

Bakgrund Mellan 1997 och juli 2007 underhöll GSF Sukusändlistan även några andra sändlistor, som ersattes sommaren 2007 av Suku Forum. (Finngen-listan blev kvar) För att förnya diskussionkultur och ICT-system ur GSFs Internet-service i helhet. 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Stuktur => Suku Forum (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki

Stuktur => Suku Forum (www) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Statistik Registrade medlemmar ca. 2500 Icke registrade användare (läsare) 3. . 5 x 2500

Statistik Registrade medlemmar ca. 2500 Icke registrade användare (läsare) 3. . 5 x 2500 = n. 7500 - 12 500 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . statistik Sedan Juni 2007 På Suku Forum har det skrivits ca.

. . . statistik Sedan Juni 2007 På Suku Forum har det skrivits ca. 12 000 inlägg, varav ca. 1/5 av moderatorteamet => => ca. 9690 inlägg => omkr. 1100 inlägg /månad, omkr. 150 inlägg/ dag 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Registrering • Användarvilkor ”Registreringen är gratis! Bekanta dig med forumet regler först. Om du

Registrering • Användarvilkor ”Registreringen är gratis! Bekanta dig med forumet regler först. Om du godkänner vilkoren, kryssa rutan, och tryck på ”Rekisteröidy”. Om du vill avbryta, tryck här för att komma tillbaka till Forumets början. ” 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Säännöistä 1. Miksi? Järjestystä ja viihtyisyyttä keskusteluun keskustelunaiheiden tulee liittyä tavalla tai toisella sukututkimukseen

Säännöistä 1. Miksi? Järjestystä ja viihtyisyyttä keskusteluun keskustelunaiheiden tulee liittyä tavalla tai toisella sukututkimukseen tai sitä läheisesti sivuaviin aloihin. keskustelu oltava asiallista ja toisia kunnioittavaa - lämmin huumori on sallittu. kiellettyjä ovat lainvastaiset, loukkaavat, uhkaavat 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä 1. Aihepiirien ulkopuolelle rajattua elossa olevat henkilöt (pois lukien lähdeviitteet

. . . Säännöistä 1. Aihepiirien ulkopuolelle rajattua elossa olevat henkilöt (pois lukien lähdeviitteet tms). ”julkisuuslainsäädännössä mainittuja arkaluontoisia tietoja ei ole syytä käsitellä sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 100 vuotta. ” ”Toisten henkilöiden yhteystietoja ei saa julkistaa ilman nimenomaista lupaa. ” 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Kaupalliset tiedotteet on mahdollista julkaista kaupallisia tiedotteita, mutta niistä on

. . . Säännöistä Kaupalliset tiedotteet on mahdollista julkaista kaupallisia tiedotteita, mutta niistä on etukäteen sovittava SSS: n toiminnanjohtajan kanssa. julkaiseminen on pääsääntöisesti maksullista. sukututkimusyhdistykset ja sukuseurat voivat omilla alafoorumeillaan julkaista maksutta omaan toimintaansa välittömästi liittyviä kaupallisia tiedotteita. 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Rekisteröityminen kuka tahansa voi lukea julkaistuja viestejä vapaasti, kirjoittaminen edellyttää

. . . Säännöistä Rekisteröityminen kuka tahansa voi lukea julkaistuja viestejä vapaasti, kirjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä foorumin jäseneksi 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Rekisteröityminen Rekisteröitymisessä annettavat tiedot 1) oikea nimi (etunimi ja sukunimi)

. . . Säännöistä Rekisteröityminen Rekisteröitymisessä annettavat tiedot 1) oikea nimi (etunimi ja sukunimi) 2) sähköpostiosoite, josta henkilö on foorumin ylläpidon tavoitettavissa ja joka jää ainoastaan foorumin ylläpidon tietoon. Vertaa nimellä omalla kirjoittamista ja nimetöntä kirjoittamista? Etuja/ongelmia? 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Keskustelijoidentiteetti Kaikki keskustelu oikeilla nimillä. Käyttäjätunnukseksi voi määritellä oman nimensä

. . . Säännöistä Keskustelijoidentiteetti Kaikki keskustelu oikeilla nimillä. Käyttäjätunnukseksi voi määritellä oman nimensä tai nimimerkin – tulee julkisesti näkyville jokaiseen viestiin. Oikea nimi tulee aina ns. profiilitietoihin Suku Forumin jäsenten nähtäväksi, mutta ei forumia lukevien vieraiden nähtäväksi. Nimi ei tule hakukoneisiin (esim. Googleen), jos nimi on vain profiilissa. Viestiarkisto 07. 03. 2007 tulee hakukoneisiin. Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Administrointi ja moderointi Administraattori - valta ja vastuu valvoa foorumilla

. . . Säännöistä Administrointi ja moderointi Administraattori - valta ja vastuu valvoa foorumilla tapahtuvaa keskustelua. Moderaattoreita - avustavat administraattoria. - moderaattorit ovat vastuussa toimistaan ainoastaan administraattorille 07. 03. 2007 - Tarvasjoen Moderoinnin etuja ja. Sukututkimusilta ongelmia? Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat eri tavoin puuttua rikkomuksiin. viestin poisto

. . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat eri tavoin puuttua rikkomuksiin. viestin poisto varoituksetta: lainvastaiset sekä muuten räikeät viestit voidaan muistuttaa kielenkäytöstä. - epäasialliset viestit voidaan siirtää omaan osastoonsa, ”Jäähyaitioon” - ääritapauksessa sääntöjä räikeästi ja toistuvasti rikkova voidaan poistaa Suku Forumilta. 07. 03. 2007 - Tarvasjoen Ylin ”valitusaste” on Sukututkimusilta SSS: n toiminnanjohtaja Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat korjata viestin ulkomuodon tai luettavuuden kannalta

. . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat korjata viestin ulkomuodon tai luettavuuden kannalta viestissä havaitsemiaan ongelmia, esim. liiallinen tekstien korostukset, lihavoinnit, hankala tekstikoko jne. eivät saa korjata viestin asiasisältöä. Mikäli viestissä on sääntöjenvastaisuutta viestin voi poistaa tai laittaa ns. moderointijonoon kunnes viestinkirjoittajalta on saanut korjausluvan. Käytännön syistä tällöin postaminen on helpoin asia. 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Jäsenet voivat raportoida epäasiallisista viesteistä suoraan administraattorille (tai moderaattoreille) a)

. . . Säännöistä Jäsenet voivat raportoida epäasiallisista viesteistä suoraan administraattorille (tai moderaattoreille) a) Ilmoita asiattomasta viestistä -toiminnolla b) Henkilökohtaisella viestillä Suku Forumin kautta c) Sähköpostitse (Suku Forumin kautta tai normaalisti) … 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Säännöistä Julkaisu- ja tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä Julkaistun viestin tekijänoikeus samoin

. . . Säännöistä Julkaisu- ja tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä Julkaistun viestin tekijänoikeus samoin kuin juridinen vastuu sen sisällöstä säilyvät viestin allekirjoittajalla Kirjoittaja luovuttaa tekstinsä julkaisuoikeuden Suomen Sukututkimusseuralle. => ei voi omatoimisesti poistaa viestiään foorumilta. => voi osoittaa perustellun poistopyynnön Suku Forumin administraattorille, joka harkitsee onko poistoon aihetta Kirjoittajan suoja/oikeudet? Kirjoittajan riski? Sukututkimusilta - Tarvasjoen 07. 03. 2007 Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Rekisteröityminen käytännössä 1. Sääntöjen ja käyttäjäehtojen hyväksyminen 2. 1. Käyttäjänimen valitseminen (nimi tai nimimerkki)

Rekisteröityminen käytännössä 1. Sääntöjen ja käyttäjäehtojen hyväksyminen 2. 1. Käyttäjänimen valitseminen (nimi tai nimimerkki) 2. 2. Salasanan valitseminen (huolella!) 2. 3. Toimiva sähköpostiosoite 2. 4. Kuvan tunnistus (estää automaattiset ”kirjautujat”) 2. 5. Aikavyöhyke 2. 6. Sähköpostin vastaanottaminen [ ] Haluan vastaanottaa sähköpostia ylläpitäjiltä. [ ] Haluan vastaanottaa sähköpostia muilta jäseniltä. 2. 7. Rekisteröidy 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

. . . Rekisteröityminen käytännössä 3. Antamaasi osoitteeseen lähetetään vahvistusviesti, joka tulee kuitata painamalla

. . . Rekisteröityminen käytännössä 3. Antamaasi osoitteeseen lähetetään vahvistusviesti, joka tulee kuitata painamalla siinä olevaa linkkiä Tarkoituksena on varmistaa, että se joka rekisteröityy, todellakin rekisteröi omalla tiedoillaan. 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

Andra nyttiga informationskällor på internet det finns flera. . . Litet om nånting. .

Andra nyttiga informationskällor på internet det finns flera. . . Litet om nånting. . . aki_del 2. ppt (länk till andra diaserien) 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski

MAAILMA ON AVOIN Ollaan mekin KIITOS! aki @ iki. fi 07. 03. 2007 Sukututkimusilta

MAAILMA ON AVOIN Ollaan mekin KIITOS! aki @ iki. fi 07. 03. 2007 Sukututkimusilta - Tarvasjoen Kotiseutuyhdistys - Aki Pitkäkoski