Gemensam skolunderskning Gteborgsregionen Skolrapport Frntorpsskolan K 2 Gemensam

  • Slides: 7
Download presentation
Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Örgryte-Härlanda Medel Vet ej ÅK 2 2013 % (Andel 4) 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Örgryte-Härlanda Medel Vet ej ÅK 2 2013 % (Andel 4) 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Örgryte-Härlanda Medel Vet ej ÅK 2 2013 % (Andel 4) 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 8 -10 6

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 2013 8 -10 6 -7 4 -5 1 -3 Örgryte-Härlanda Medel Vet ej ÅK 2 2013 % (Andel 8 -10) 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ” 8 -10” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Skolrapport Fräntorpsskolan ÅK 2 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Örgryte-Härlanda Medel Vet ej ÅK 2 2013 % (Andel 4) 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013.