Gekleurd asfalt meten is weten Katleen Denolf Opzoekingscentrum

  • Slides: 21
Download presentation
Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Gekleurde asfaltverhardingen worden steeds vaker toegepast: § Veiligheid § Leesbaarheid § Esthetische overwegingen

Gekleurde asfaltverhardingen worden steeds vaker toegepast: § Veiligheid § Leesbaarheid § Esthetische overwegingen

Project: Ontwikkeling van prestatieproeven voor gekleurde bitumineuze verhardingen en bepaling van hun prestaties gefinancieerd

Project: Ontwikkeling van prestatieproeven voor gekleurde bitumineuze verhardingen en bepaling van hun prestaties gefinancieerd door het Belgisch Normalisatiebureau (NBN): ü Ontwikkeling van een proefmethode voor de objectieve bepaling van kleur ü Duurzaamheid van kleur: Ontwikkeling van laboratoriumprestatie-proef: ü Bepaling van mechanische prestaties ü Mengselontwerp (bvb. invloed pigmenten)

Gekleurde asfaltverhardingen: § Juiste kleur § Homogene en duurzame kleur § Mechanische prestaties gelijkaardig

Gekleurde asfaltverhardingen: § Juiste kleur § Homogene en duurzame kleur § Mechanische prestaties gelijkaardig aan deze van de ‘klassieke’ asfaltverhardingen www. brrc. be OCW mededelingen en dossiers nr. 97 http: //www. brrc. be/pdf/mededelingen/med 97 t. pdf Praktische aanbevelingen: § Bestanddelen § Mengselontwerp § Bereiding in de centrale § Verwerking op werf

Perceptie van kleur is afhankelijk van: § Observator § Lichtbron § Afstand van de

Perceptie van kleur is afhankelijk van: § Observator § Lichtbron § Afstand van de observator tot het object § Toestand van het object § …

Perceptie van kleur is afhankelijk van: § Observator § Lichtbron e d o h

Perceptie van kleur is afhankelijk van: § Observator § Lichtbron e d o h tmet § Afstand van de observator tot het e object e m e v e jecti b object Ohet § Toestand van § …

Spectrofotometer: Observator 45° Asfaltverharding

Spectrofotometer: Observator 45° Asfaltverharding

http: //www. thyon. com/lab. html

http: //www. thyon. com/lab. html

I II III IV Meetmethode: § Kern opdelen in vier kwadranten § 1 meting

I II III IV Meetmethode: § Kern opdelen in vier kwadranten § 1 meting per kwadrant § Gemiddelde van deze 4 metingen = kleurcoördinaten van de kern Inter-laboratoriumproef: reproduceerbaarheid – herhaalbaarheid § 7 deelnemers – 11 spectrofotometers § Asfaltstalen + referentiekaarten § Herhaalbaarheid ≤ 3 % § Reproduceerbaarheid ≤ 9 % § Meetvenster ≥ 8 mm nodig

Oprichting van de OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’: § § Aannemers Vlaamse en

Oprichting van de OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’: § § Aannemers Vlaamse en Waalse besturen Belgische Vereniging van Asfaltproducenten Verbond van Ontginningsbedrijven § Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de standaardbestekken implementeren § Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study) § Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet § Oproep aan de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten

Bordeaux/bruin Rood Beig e Oker

Bordeaux/bruin Rood Beig e Oker

Bordeaux/bruin Rood

Bordeaux/bruin Rood

Bordeaux/bruin Rood

Bordeaux/bruin Rood

Bordeaux/bruin Beig e Rood Oker

Bordeaux/bruin Beig e Rood Oker

Rood Bordeaux/br uin Beige Oker

Rood Bordeaux/br uin Beige Oker

Rood Bordeaux/brui n Beige Oker

Rood Bordeaux/brui n Beige Oker

Visuele aanvaardbaarheid van kleur: § Niet op basis van rechthoeken § Wel op basis

Visuele aanvaardbaarheid van kleur: § Niet op basis van rechthoeken § Wel op basis van ellipsen Kleurverschilformule: http: //www. byk. com/en/support/instruments/technical-information/color-information. html ± b* ± a*

Rood Bordeaux/Bruin Beige � ECMC max aanvaardbaar 5, 1 3, 6 7, 3 �

Rood Bordeaux/Bruin Beige � ECMC max aanvaardbaar 5, 1 3, 6 7, 3 � ECMC min niet aanvaardbaar 6, 4 6, 9 9, 3

OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’: Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze

OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’: Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de standaardbestekken implementeren § Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study) § Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet § Oproep aan de Belgisch Vereniging van Asfaltproducenten § Stap 2: Eisen voor de kleur van een werf direct na aanleg § Stap 3: Eisen voor de kleur van een werf bij de definitieve oplevering

Dank u! § § § Het Belgisch Normalisatiebureau (NBN) (overeenkomst CC-CCN PN/NBN-707 -757 -907)

Dank u! § § § Het Belgisch Normalisatiebureau (NBN) (overeenkomst CC-CCN PN/NBN-707 -757 -907) Leden van de OCW werkgroep ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’ Belgische Vereniging van Asfaltproducenten Technische staff van het OCW U, voor uw aandacht Contact Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Afdeling asfaltwegen, bitumineuze toepassingen en chemie k. denolf@brrc. be