Geen hafta farmakoloji dersinde Sempatomimetik Adrenerjik lalar Vazokonstrksiyon

  • Slides: 54
Download presentation
Geçen hafta farmakoloji dersinde…

Geçen hafta farmakoloji dersinde…

Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar • • • Vazokonstrüksiyon Bronkodilatasyon Kalp hızında artış Aritmi eğilimi Hepatik

Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar • • • Vazokonstrüksiyon Bronkodilatasyon Kalp hızında artış Aritmi eğilimi Hepatik glukojenoliz Yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin salınması İnsülin, renin ve hipofiz hormonlarını etkileme Santral sinir sisteminin uyarılması Hipopotasemi

Katekolaminler Sempatomimetik İlaçlar Katekolamin Olmayanlar

Katekolaminler Sempatomimetik İlaçlar Katekolamin Olmayanlar

Katekolaminler Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Dobutamin ve İzprenalin, ketakolamin grubu ilaçlarıdır. Bu ilaçlar kan-beyin bariyerini

Katekolaminler Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Dobutamin ve İzprenalin, ketakolamin grubu ilaçlarıdır. Bu ilaçlar kan-beyin bariyerini geçemezler. Bazıları doğal, bazıları sentetik ketakolamindir.

Adrenalin Böbrek üstü bezlerinin medulla bölümünden sentezlenen, depolanan ve salgılanan bir maddedir. Yaygın olarak

Adrenalin Böbrek üstü bezlerinin medulla bölümünden sentezlenen, depolanan ve salgılanan bir maddedir. Yaygın olarak kullanılır. Günümüzde sentetik hali daha fazla kullanılmaktadır. • • • ETKİLERİ Yüksek dozlarda kalp hızını, kalpden kan çıkışını artırır. Metabolizmayı hızlandırır. İnsulün salınımını azaltarak hiperglisemiye neden olur. Kan laktat düzeyini artırır. Serum potasyumunu düşürür. Sindirim kanalı kaslarını gevşetir. • • • YAN ETKİLERİ Taşikardi Hipertansiyon Baş ağrısı Konjonktivada kanlanma Doku kanlanmasında azalma

Adrenalin • • • ENDİKASYONLARI Kardiyak arrest sırasında Anaflaktik şokta Glokom tedavisinde Bronkospazm tedavisinde

Adrenalin • • • ENDİKASYONLARI Kardiyak arrest sırasında Anaflaktik şokta Glokom tedavisinde Bronkospazm tedavisinde Lokal anesteziklerin etki süresini artırmada kullanılır. • • KONTRENDİKASYONLARI Myokard Enfarktüsü Angina Pektoris Hipertansiyon Hipertroidizm

Noradrenalin ETKİLERİ • Damar düz kaslarını kasar • Kan basıncını yükseltir • Kalbin atış

Noradrenalin ETKİLERİ • Damar düz kaslarını kasar • Kan basıncını yükseltir • Kalbin atış sayısını azaltır Yan etkileri ve kontrendikasyonları adrenaline benzer.

Dopamin • • ENDİKASYONLARI Kardiyojenik şok Septik şok Bazı kalp yetmezlilerinin tedavisinde kullanılır. Oligürik

Dopamin • • ENDİKASYONLARI Kardiyojenik şok Septik şok Bazı kalp yetmezlilerinin tedavisinde kullanılır. Oligürik böbrek yetmezliğinde veya şüphesinde koruyucu amaçla kullanılır YAN ETKİLERİ • Taşiaritmi • Ventriküler taşikardi • Bulantı

İzoproterenol ENDİKASYONLARI • IV yolla broknodilatasyonu sağlamak için • Kalp hızını artırmak • Pulmoner

İzoproterenol ENDİKASYONLARI • IV yolla broknodilatasyonu sağlamak için • Kalp hızını artırmak • Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda, hipertansiyonu düşürmek için kullanılır. İstenmeyen etkileri, adrenaline benzer.

Dobutamin Sentetik katekolamindir. Kalp yetmezliğinde tercih edilir. Tek başına kullanımı tercih edilmez. Doku oksijenlenmesini

Dobutamin Sentetik katekolamindir. Kalp yetmezliğinde tercih edilir. Tek başına kullanımı tercih edilmez. Doku oksijenlenmesini artırmak için kullanılır. Yüksek dozda taşikardi ve aritmi yapar.

Alfa Reseptörünü Etkileyenler Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Beta Reseptörünü Etkileyenler

Alfa Reseptörünü Etkileyenler Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar Beta Reseptörünü Etkileyenler

Alfa Reseptörlerini Etkileyen İlaçlar Efedrin: Alfa reseptörleri ile birlikte beta reseptörlerini de etkiler. Kalp

Alfa Reseptörlerini Etkileyen İlaçlar Efedrin: Alfa reseptörleri ile birlikte beta reseptörlerini de etkiler. Kalp kasılma gücünü ve kan basıncını artırır. Damarları daraltır. Fenilefrin: Alfa reseptörlerini etkiler. Beta reseptörüne etkisi azdır. Hipotansiyon tedavisinde kullanılır. Metoksamin: Etkileri fenilefrine benzer. Metaraminol: Alfa ve Beta reseptörlerini uyarır. Norepinofrin salımını artırır. Uzun süreli infüzyonda hipertansif hastalarda kan basıncını düşürür. İlaç birden kesilirse hipotansiyon oluşur.

Beta Reseptörlerini Etkileyen İlaçlar Salbutamol: Bronkospazmı gidermek için ve astım krizinde uygulanır. Ritodrin: Erken

Beta Reseptörlerini Etkileyen İlaçlar Salbutamol: Bronkospazmı gidermek için ve astım krizinde uygulanır. Ritodrin: Erken doğumu önlemek için kullanılır. Plesentaya geçtiği için bebek ve annede kardiovasküler ve metabolik yan etkilere neden olabilir. Nilidrin: Vazodilatör olarak kullanılır.

Sempatik sinir sisteminin uyarılması sonucu oluşan etkileri ortadan kaldıran veya engelleyen ilaçlardır. Alfa Reseptör

Sempatik sinir sisteminin uyarılması sonucu oluşan etkileri ortadan kaldıran veya engelleyen ilaçlardır. Alfa Reseptör Blokörleri Sempatolitik İlaçlar Beta Reseptör Blokörleri Adrenerjik Nöron Blokörleri

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Prozosin Damar düz kaslarında bulunan alfa reseptörlerini bloke eder ve

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Prozosin Damar düz kaslarında bulunan alfa reseptörlerini bloke eder ve damarları genişletir. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde ve antihipertansif tedavide diüretik ile birlikte kullanılır. • • YAN ETKİLERİ Kan basıncını ani düşebilir Baş ağrısı Ağız kuruluğu İshal veya kabızlık KONTRENDİKASYONLARI • Gebelik • Emzirme dönemi • Çocuklarda kullanılmaz

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergotamin Orta ve şiddetli baş ağrılarının tedavisinde ve migren krizinde

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergotamin Orta ve şiddetli baş ağrılarının tedavisinde ve migren krizinde kullanılır. • • YAN ETKİLERİ Bulantı, kusma, ishal Taşikardi Bilinç değişikliği Ekstremite uçlarında soğuma KONTRENDİKASYONLARI • Gebelik döneminde • Koroner kalp hastalığında • Periferik dolaşım yetmezliğinde

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergonovin Maleat Doğum sonrası kanamaları azaltmak için kullanılır. (Doğum eylemi

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergonovin Maleat Doğum sonrası kanamaları azaltmak için kullanılır. (Doğum eylemi tamamlandıktan sonra kullanılır. ) • • YAN ETKİLERİ Bulantı, kusma, karın ağrısı Hipertansiyon Kulak çınlaması Yorgunluk hissi KONTRENDİKASYONLARI • Hipertansiyon • Septisemi • Doğum tamamlanmadan kullanılmaz.

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergot Alkaloidleri: Damar düz kaslarını daraltır. Migren ve doğum sonrası

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Ergot Alkaloidleri: Damar düz kaslarını daraltır. Migren ve doğum sonrası uterus kanamalarının tedavisinde kullanılır. Fenoksibenzamin: Kan basıncını düşürür ayrıca böbrek üstü bezi tümörün tedavisinde kullanılır. Fentrolamin: Feokromasitoma teşhis ve tedavisinde ilaçların etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılır. Peptik ülserde kontrendikedir. Metizerjid: Migren profliaksisinde kullanılır.

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Beta reseptörleri bloke eden ilaçların bir bölümü hem beta 1

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Beta reseptörleri bloke eden ilaçların bir bölümü hem beta 1 hem de beta 2 reseptörlere bağlanarak bloke eder. Bu ilaçlar seçici olmayan blokörlerdir. Bazı ilaçlar sadece beta 1 reseptörlerini bloke ederek kardiak etki gösterir. Yüksek dozlarda beta 2 reseptörlerine bağlanarak bronş ve damarlarda daralmaya neden olur. Yan Etkileri • • • Bronkospazm Depresyon hali Alerjik reaksiyon Yorgunluk Hipoglisemi Kontrendikasyon • Konjestif Kalp Yetmezliği • Astım ve bronş hastalarında kontrendikedir.

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Propranolol: Heyecan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkan

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Propranolol: Heyecan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkan aritmilerde profilaktik amaçlı ve anestezi sırasında kalp hızını yavaşlatmak için kullanılır. Timolol: Glokom (göz tansiyonu) tedavisinde kullanılır. Esmolol: Kalp atım hızlı ve kısa etkili düşüş sağlamak için kullanılır. Labetolol: Hipertansiyon ve taşikardi kontrolünde kullanılır. Oksprenolol, Pindolol, Nadolol, Atenolol, Metoprolol, Asebutolol diğer beta blokör ilaçlardandır.

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Propranolol: Heyecan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkan

Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Propranolol: Heyecan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkan aritmilerde profilaktik amaçlı ve anestezi sırasında kalp hızını yavaşlatmak için kullanılır. Timolol: Glokom (göz tansiyonu) tedavisinde kullanılır. Esmolol: Kalp atım hızlı ve kısa etkili düşüş sağlamak için kullanılır. Labetolol: Hipertansiyon ve taşikardi kontrolünde kullanılır. Oksprenolol, Pindolol, Nadolol, Atenolol, Metoprolol, Asebutolol diğer beta blokör ilaçlardandır.

Adrenerjik Nöron Blokörleri Sempatik sinir sisteminin fonksiyonlarını azaltarak kan basıncını düşürür. Genellikle orta şiddetli

Adrenerjik Nöron Blokörleri Sempatik sinir sisteminin fonksiyonlarını azaltarak kan basıncını düşürür. Genellikle orta şiddetli hipertansiyonda bir diüretik ile birlikte kullanılır.

I- Vazokonstrüksiyon II- Kalp hızında yavaşlama III- Bronkodilatasyon Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sempatomimetik

I- Vazokonstrüksiyon II- Kalp hızında yavaşlama III- Bronkodilatasyon Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sempatomimetik etkidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III

Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Dobutamin ve İzprenalin ilaçları hangi grup ilaçtır? A) Katekolaminler B) Alfa

Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Dobutamin ve İzprenalin ilaçları hangi grup ilaçtır? A) Katekolaminler B) Alfa reseptörünü etkileyen ilaçlar C) Beta reseptörünü etkileyen ilaçlar D) Adrenerjik nöron blokörü E) Katekolamin olmayanlar

I - Yüksek dozlarda kalp hızını, kalpten kan çıkışını artırır. II - Metabolizmayı hızlandırır.

I - Yüksek dozlarda kalp hızını, kalpten kan çıkışını artırır. II - Metabolizmayı hızlandırır. III - İnsulün salınımını azaltarak hiperglisemiye neden olur. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri adrenalinin etkilerindenir ? A) B) C) D) E) Yalnız II Hepsi II ve III

Aşağıdakilerden hangisi sempatolitik ilaç grubudur? A) B) C) D) E) Antikolinesteraz ilaçlar Diüretik ilaçlar

Aşağıdakilerden hangisi sempatolitik ilaç grubudur? A) B) C) D) E) Antikolinesteraz ilaçlar Diüretik ilaçlar Alfa adrenarjik reseptör blokörü Beta reseptürünü etkileyenler Alfa reseptörünü etkileyenler

Aynı zamanda migren tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaç (Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör) hangisidir? A) B)

Aynı zamanda migren tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaç (Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör) hangisidir? A) B) C) D) E) Adrenalin Noradrenalin Atropin Timolol Ergotamin

Aşağıdakilerden hangisi Beta Adrenerjik Reseptör Blokörlerinin yan etkileri arasında yer almaz? A) B) C)

Aşağıdakilerden hangisi Beta Adrenerjik Reseptör Blokörlerinin yan etkileri arasında yer almaz? A) B) C) D) E) Alerjik reaksiyon Bronkodilatasyon Depresyon hali Yorgunluk Hipoglisemi

Aynı zamanda migren tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaç (Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör) hangisidir? A) B)

Aynı zamanda migren tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaç (Alfa Adrenerjik Reseptör Blokör) hangisidir? A) B) C) D) E) Adrenalin Noradrenalin Atropin Timolol Ergotamin

Aşağıdakilerden hangisi katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçtır? A) B) C) D) E) Adrenalin Noradrenalin Efedrin

Aşağıdakilerden hangisi katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçtır? A) B) C) D) E) Adrenalin Noradrenalin Efedrin İzoproterenol Dopamin

Antihipertansif İlaçlar Op. Dr. Fikret UÇAR

Antihipertansif İlaçlar Op. Dr. Fikret UÇAR

Terminoloji Esansiyel (Primer) YYY ZZZ

Terminoloji Esansiyel (Primer) YYY ZZZ

Tansiyon (Kan Basıncı) Kanın damar içinde yaptığı basınca tansiyon denir. Sistolik Basınç: Kalp kasıldığında

Tansiyon (Kan Basıncı) Kanın damar içinde yaptığı basınca tansiyon denir. Sistolik Basınç: Kalp kasıldığında kalpten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı basınçtır. Diyastolik Basınç: Kalp gevşediğinde halen damar duvarında mevcut olan basınçtır.

Hipertansiyon Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre kan basıncının 140 / 90 mm. HG’nin; Amerikan

Hipertansiyon Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre kan basıncının 140 / 90 mm. HG’nin; Amerikan Kardiyoloji Derneği (ACC) ’ne göre 130 / 90 mm. HG’inin üzerinde olması hipertansiyon olarak tamamlanır. Hipertansiyon tedavisinde, yüksek tansiyona sebep olan arka nedene, etiyolojiye, göre tedavi uygulanması önemlidir. Hipertansiyon zamanla kalp ve damarlarda geri dönüşü olmayan değişiklikler yapakar ciddi kardiyovasküler komplikasyonlara yol açar. Yaşlı hastalarda kardiyovasküler rahatsızlıklar sistolik basınçtaki yükselme ile daha yakından ilişkilidir. Genç hastalarda ise diyastolik basınçtaki yükselmesi ile ilişkilidir.

ESANSİYEL HİPERTANSİYON SEKONDER

ESANSİYEL HİPERTANSİYON SEKONDER

Esansiyel (Primer) Hipertansiyon Kan basıncının başka bir hastalığa bağlı olmadan, temel nedeni bilinmeden yükselmesidir.

Esansiyel (Primer) Hipertansiyon Kan basıncının başka bir hastalığa bağlı olmadan, temel nedeni bilinmeden yükselmesidir. Hipertansiyon olgularının %95’ini oluşturur. Uzun yıllar semptomsuz ve komplikasyonsuz olarak seyreder. Bu sırada hastalığın tek göstergesi sistolik ve/veya diyastolik kan basıncının yükselmiş olmasıdır. Daha sonra, uzun süren kan basıncı yüksekliğinin organların arterleri, diğer yapılar ve kalp kasları üzerinde zararlı etkisine bağlı olarak ciddi komplikasyonlar ortaya çıkmaya başlar.

Sekonder Hipertansiyon Başta bazı böbrek hastalıkları, renovasküler hastalıkları ve bazı endokrin hastalıkları olmak üzere

Sekonder Hipertansiyon Başta bazı böbrek hastalıkları, renovasküler hastalıkları ve bazı endokrin hastalıkları olmak üzere arteriyel kan basıncını yükselttiği bilinen primer patolojik bozukluklara bağlıdır. Ek olarak oral kontraseptifler, kortikosteroidler, siklosporin, MAO inhibitörleri, eritropoietin, efervesan haplar, aşırı sodyum alınması, sempatomimetik ilaçlara bağlı olarak geçici sekonder hipertansiyon da gelişebilir.

Hipertansiyon Sempatik Sinir Sistemi Kan basıncının hızlı kontrolünü sağlarlar. Kan basıncındaki düşüş sinir hücreleri

Hipertansiyon Sempatik Sinir Sistemi Kan basıncının hızlı kontrolünü sağlarlar. Kan basıncındaki düşüş sinir hücreleri aracılığı ile beyindek kardiovasküler merkezlere daha az uyarı gönderilmesine yol açar. Uyarı sonucunda kalp ve damarlardaki sempatik aktivite artar. Parasempatik aktivite azalarak vazokonstrüksiyon, kan basıncındaki artış ortaya çıkar. Hipertansiyon tedavisinde reseptörler üzerine etkili ilaçlar kullanılır. Renin Anjiotensin Aldesteron Sistemi Böbrekler kan hacmini değiştirerek kan basıncının kontrolünde rol oynar. Kan basıncı düştüğünde, böbreklerde renin enzimi salgılanmaya başlar. Güçlü bir vazokonstrüktör maddedir. Damarları daraltarak kan basıncını artırır. Aynı zamanda aldesteron hormonu salgılanmasını stimüle eder. Aldesteron, böbreklerden tuz ve su atılımını azaltır ve vücutta sıvı hacmi artar, damarlar daralır ve kan basıncı artar. Hipertansiyon tedavisinde ACE inhibitörleri kullanılır. (Renin enzimi; anjiyotensini, anjiyotensin I’e çevirir. Anjiyotensin I enzimi, ACE tarafından anjiyotensin II’ye çevrilir. )

Antihipertansif İlaçların Sınıflandırılması • • Diüretikler Adrenerjik Nöron Blokörleri Adrenerjik Reseptör Blokörleri Vazodilatörler Santral

Antihipertansif İlaçların Sınıflandırılması • • Diüretikler Adrenerjik Nöron Blokörleri Adrenerjik Reseptör Blokörleri Vazodilatörler Santral Etkili Adrenerjik İlaçlar Kalsiyum Kanal Blokörleri Renin Anjiyotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar Sadece Hipertansif Acil Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Diüretikler Böbrek tubuluslarını etkileyerek su ve tuz atılımını artırır. Antihipertansif olarak daha fazla tiazid

Diüretikler Böbrek tubuluslarını etkileyerek su ve tuz atılımını artırır. Antihipertansif olarak daha fazla tiazid grubu diüretikler kullanılır. Orta ve ağır hipertansiyon hastalarında başka bir gruptan antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılırlar. Furosemid, Etakrinik asit, bumetamid bu grup diüretikleridir. • • YAN ETKİLERİ LDL Kolesterolünde artış Önemli elektrolit kaybı Hipotansiyon Hiperürisemi

Adrenerjik Nöron Blokörleri Sempatik Sinir Sisteminin fonksiyonlarını seçici olarak azaltarak kan basıncını düşürür. Genellikle

Adrenerjik Nöron Blokörleri Sempatik Sinir Sisteminin fonksiyonlarını seçici olarak azaltarak kan basıncını düşürür. Genellikle orta şiddetli hipertansiyonda bir diüretik veya vazodilatörle birlikte kullanılır. Rezerpin (Serpasil – Regreton – Hiperal - Terbolon): Noradrenalin , kan basıncını artırır. Rezerpin ise noradrenalin depolarını boşaltarak, noradrenalin sentezini bloke eder. • • ETKİLERİ Kan basıncını düşürür Kalp atış hızını ve kalp debisini azaltır Periferik damarları gevşetir Sedatif etki yapar • • • YAN ETKİLERİ Psikolojik bozukluk Bradikardi Kilo artışı Peptik ülsere eğilim Burun tıkanıklığı Guanetidin (İsmelin): Etkisi rezerpine benzer. Etkisi yavaş başlar ve uzun sürer. Diüretik veya vazodilatörle kombine kullanılır. Yan etkileri de rezerpine benzer.

Adrenerjik Reseptör Blokörleri Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Periferik vazodilatasyon yaparak arter basıncını düşürür. Prazosin,

Adrenerjik Reseptör Blokörleri Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Periferik vazodilatasyon yaparak arter basıncını düşürür. Prazosin, Oksasozin ve Terazosin kullanılır. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Kardiyak debiyi azaltarak kan basıncını düşürür. Renin salgılanmasını ve aldesteron salgısını azaltır. Propranolol, pindolol, atenolol ve metoprolol bu grupta yer alır.

Vazodilatörler Arterioller üzerine direkt etki ile periferik direnci azaltarak etki gösterirler. Hidralazin (Adelphan): Damar

Vazodilatörler Arterioller üzerine direkt etki ile periferik direnci azaltarak etki gösterirler. Hidralazin (Adelphan): Damar düz kaslarını etkileyerek periferik damar direncini azaltır ve kan basıncını düzeltir. Diastolik kan basıncında etkindir. Rezerpin ile birlikte kullanılır. YAN ETKİLERİ • • • Baş ağrısı İştahsızlık, yorgunluk, terleme Kalpte aritmi Ciltte döküntü İlaca bağlı ateş Koroner arter hastalığında kötüleşme

Vazodilatörler Prazosin (Minipress) Alfa adrenerjik reseptör blokörüdür. Damar düz kaslarını gevşeterek etki gösterir. YAN

Vazodilatörler Prazosin (Minipress) Alfa adrenerjik reseptör blokörüdür. Damar düz kaslarını gevşeterek etki gösterir. YAN ETKİLERİ • • Bayılma Çarpıntı Baş ağrısı Uzun kullanımda ödem görülebilir. Minoksidil Arteriollerde dilatasyon yapar. Genellikle diüretiklerle birlikte kullanılır. Solüsyon formu saç dökülmesi tedavisinde kullanılır

Vazodilatörler Diazoksid (Hyperstat) Diüretik etkisi yoktur. Damar düz kasları üzerine dilatör etki gösterir. YAN

Vazodilatörler Diazoksid (Hyperstat) Diüretik etkisi yoktur. Damar düz kasları üzerine dilatör etki gösterir. YAN ETKİLERİ • • • Hipotansiyon Ödem Angina ve myokard iskemisinde kötüleşme Sodyum Nitroprusid Arter ve venlerde vazodilataör etkilidir. Cerrahi operasyonlarda kontrollü hipotansiyon sağlamak, kanamayı azaltmak amacıyla kullanılır. YAN ETKİLERİ • Bulantı, kusma • Hipotansiyon • Baş ağrısı • Çizgili kaslarda kasılma görülebilir.

Santral Etkili Adrenerjik İlaçlar Santral sinir sistemindeki alfa 2 adrenerjik reseptörlerini seçici olarak uyararak

Santral Etkili Adrenerjik İlaçlar Santral sinir sistemindeki alfa 2 adrenerjik reseptörlerini seçici olarak uyararak vazomotor merkezi inhibe eder ve santral kaynaklı sempatolitik etki yaparlar. Metildopa (Aldomet, Alfamet) Periferik damarları genişletir. Diüretik ile birlikte kullanılabilir. Böbrek kan akımını azaltmadığından, böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde tercih edilir. YAN ETKİLERİ • • Ağız kuruluğu Bradikardi Psişik bozukluk, yorgunluk, uyku hali, sedasyon Baş dönmesi görülebilir Sarılık geçiren, psikolojik tedavi gören, Rezerpin kullanılan hastalara verilmez. Klonidin (Catapress, Litansin) Diüretik ilaçlarla kombine kullanılır. Aniden kesilemez. İlaç değiştireleceği zaman yavaş kesilmelidir.

Kalsiyum Kanal Blokörleri Vazodilatör etkilerinden dolayı hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kalsiyumun hücre içine girişini engelleyerek

Kalsiyum Kanal Blokörleri Vazodilatör etkilerinden dolayı hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kalsiyumun hücre içine girişini engelleyerek etkisini gösterir. Damar düz kaslarını gevşetip özellikle arteriolleri genişletir. Nikardipin, Nifedipin, Nitrendipin ve diltiazem kullanılır. Verapamil ise kalbi deprese ettiğinden dolayı tercih edilmez.

Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar ACE inhibitörleri ve anjiotensin II antogonistleridir. ACE inhibitörleri, beta

Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar ACE inhibitörleri ve anjiotensin II antogonistleridir. ACE inhibitörleri, beta blokör ve diüretiklerin kontrendike ya da yararlı olmadığı durumlarda kulllanılır. ACE inhibitörleri kardiak debi, atım hızı ve kasılma gücünü artırmadan, periferik direnci etkileyerek kan basıncını düşürür. Bu ilaçlar anjiotensin I’i , Anjiyotensin II’ye çeviren enzimi bloke eder. Vazodilatasyon oluşturur. Aldesteron sekresyonunu ve sodyum-su tutulumunu azaltır. Ace inhibitörleri kronik konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılır. YAN ETKİLERİ • • • Kuru öksürük Tad duyusunda değişiklik Cilt döküntüsü Hipotansiyon Anjioödem Hiperkalemi görülebilir. Kapril ve Enalapril bu grup ilaçlardır.

Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar Anjiotensin II Antagonistleri: Vazodilatasyon yaparak aldesteron salgısını azaltır. Farmakolojik

Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar Anjiotensin II Antagonistleri: Vazodilatasyon yaparak aldesteron salgısını azaltır. Farmakolojik etkileri ACE inhibitörlerine benzer. Losartan, Valsartan, Irbesartan, Kondesartan, Telmisartan bu gruba ait ilaçlardır. *** 2018 Mayıs’da Avrupa İlaç Kurumu ve Amerika Gıda ve İlaç Kurumu, Çin kaynaklı hammade kullanılan Valsartan kullanımında kanser yapıcı etkisi olduğu gözlenmiş olup piyasadan bu hammaddeyi kullanan ürünleri çekmiştir. *** 21 Kasım 2018’de Amerika Gıda ve İlaç Kurumu yaptığı araştırmaları genişlettiğini ve Losartabesan ve Irbesartan’da da aynı durum yaşandığını ve risk grubuna koyduğu ilaçları piyasadan çektiğini ve çalışmaların devam ettiğini duyurdu. ***

Hipertansif Aciller Seyrek olarak gelişir ve hayatı tehdit eder. 180 / 110 mm. Hg’den

Hipertansif Aciller Seyrek olarak gelişir ve hayatı tehdit eder. 180 / 110 mm. Hg’den yüksek kan basınçlarıdır. Hipertansif Acile Yol Açan Durumlar • • • Serebral kanama Ensefalopati Sol ventrikül yetmezliği Aort stenozu gibi hastalıkları olan ve diastolik kan basıncı 130 mm. HG üzerinde olan Başka bir hastalık olmaksızın kan basıncının 180 / 110 mm. HG olması

Hipertansif Aciller Amaç yüksek kan basıncını düşürmek, normal sınırlara getirmek ve oluşabilecek komplikasyonları önlemektir.

Hipertansif Aciller Amaç yüksek kan basıncını düşürmek, normal sınırlara getirmek ve oluşabilecek komplikasyonları önlemektir. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastanın kan basıncı kontrolü belirli aralıklarla yapılmalıdır. • • • Hekim önerisine göre 25 mg Kaptopril verilir. Sodyum Nitroprussid IV infüzyon olarak uygulanır. Diazoksit, uygulanır. Labetolol uygulanır. Tedaviye diüretik ilaçlarda eklenebilir.

Malign Hipertansiyon Arteriyel kan basıncının aşırı yükseldiği; her zaman olmamakla birlikte; Diyastolik kan basıncının

Malign Hipertansiyon Arteriyel kan basıncının aşırı yükseldiği; her zaman olmamakla birlikte; Diyastolik kan basıncının genellikle 140 mm. Hg’ı geçtiği, retinada kanama, eksuda ve papilla ödemi (Keith Wegener, K-W, 4. derece retinopati) gibi vasküler hasarın eşlik ettiği bir sendromdur. Eskiden daha farklı tanımlanan ve retinada kanama ve eksudaların olduğu, ancak pupilla ödeminin olmadığı akselere hipertansiyon tanımının, malign hipertansiyondan patogenez, tedaviye yanıt ve prognoz açısından bir farkının olmaması nedeniyle artık iki durum ortak olarak malign hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Akselere-malign hipertansiyonda kan basıncında belirgin bir artışa olan bir yanıt vardır. Altta yatan hipertansiyon ister primer ister sekonder nedene bağlı olsun klinik ve patolojik özellikleri benzerdir. Akselere -malign hipertansiyon için tek gerekli neden ciddi ve genellikle hızlı bir kan basıncı artışı olmasıdır. Hafif ve orta dereceli hipertansiyonun akselere-malign hipertansiyona dönüşme riski çok düşüktür. Aktif tedavi alanlarda hemen hiç gelişmez. Hipertansiyon ciddi düzeylerde ise akselere-malign gelişme riski artmaktadır.

Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar • • • Hipertansiyon tedavisinde kullanılan

Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar • • • Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, hasta tarafından birdenbire bırakılmamalıdır. Hekim önerilerine uyulmalıdır. Bazı ilaçlar ortostatik hipotansiyon yaptığından dolayı oturur ve yatar durumda iken aniden ayağa kalkılmamalıdır. Hastalar yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınmalı ve önerilen diyete uymalıdır. Hastalar ilaç kullanırken dikkat gerektiren taşıt, iş makinası kullanımı vb. gibi işleri yapmamalıdır. Hastalar düzenli aralıklarla kan basıncı kontrolü yaptırmalıdır.