GATEWAY i INTERFEJS GATEWAY Gateway mreni prolaz je

  • Slides: 23
Download presentation
GATEWAY i INTERFEJS

GATEWAY i INTERFEJS

GATEWAY • Gateway (mrežni prolaz) je hardverski uredjaj ili softverski paket koji se nalazi

GATEWAY • Gateway (mrežni prolaz) je hardverski uredjaj ili softverski paket koji se nalazi u čvoru računarske mreže i komunicira sa nekom drugom mrežom. • Gateway povezuje dva mrežna okruženja i omogućava komunikaciju između različitih računarskih arhitektura.

 • On isto tako vrši prepakivanje i pretvaranje podataka koji se razmenjuju između

• On isto tako vrši prepakivanje i pretvaranje podataka koji se razmenjuju između potpuno drugačijih mreža, tako da svaka od njih može razumeti podatke iz one druge. • Mrežni prolaz je obično namenski računar, koji mora biti sposoban da podrži oba okruženja koja povezuje kao i proces prevođenja podataka iz jednog okruženja u format drugog. Svakom od povezanih mrežnih okruženja mrežni prolaz izgleda kao čvor u tom okruženju. • To zahteva značajne količina ram memorije za čuvanje i obradu podataka

 • Radi u sloju sesije i aplikativnom sloju. • Kako povezuje različite mreže,

• Radi u sloju sesije i aplikativnom sloju. • Kako povezuje različite mreže, mrežni prolaz menja format poruka da bi ih prilagodio krajnjim aplikacijama kojima su namenjene, vrši prevođenje podataka (iz ASCII u EBCDIC kod, na primer) kompresiju ili ekspanziju, šifrovanje ili dešifrovanje, i drugo.

 • Obično, obe mreže rade sa različitim protokolima, tako da gateway obavlja funkciju

• Obično, obe mreže rade sa različitim protokolima, tako da gateway obavlja funkciju konverzije protokola • Dakle, osnovna namena mrežnih prolaza je konverzija protokola.

 • On radi između transportnog i aplikativnog sloja OSI modela tako što se

• On radi između transportnog i aplikativnog sloja OSI modela tako što se podaci prenose po slojevima a osi model ima sedam sllojeva po kojima se prenose podaci.

 • . Gateway može da sadrži uređaje, kao što su protokol prevodilaca, impedansa

• . Gateway može da sadrži uređaje, kao što su protokol prevodilaca, impedansa Matching uređaja, stopa konvertora, greške izolatora ili signala prevodilaca • Potrebno je da se obezbedi interoperativnost sistema. To takođe zahteva uspostavljanje obostrano prihvatljivih administrativnih procedura između obe mreže.

 • U mreži za preduzec e , računar servera ponaša se kao kapija

• U mreži za preduzec e , računar servera ponaša se kao kapija čvor se takođe često ponaša kao proksi server i firevall- server. Gatevai je često povezan sa oba rutera , koji zna gde da usmeri dati paket podataka koji stigne na gateway , i prekidača koji dostavlja stvarni put iz gateway u zadati paket

Juniper SRX 210 service gateway

Juniper SRX 210 service gateway

INTERFEJS • Interfejs(Interface) je naziv kojim se označava neko rešenje(Hardversko ili Softversko) koje omogućuje

INTERFEJS • Interfejs(Interface) je naziv kojim se označava neko rešenje(Hardversko ili Softversko) koje omogućuje spajanje dva sistema različitih karakteristika radi njihovog spregnutog funkcionisanja. • Računarski jezik kojim kompjuterski programi mogu da komuniciraju jedni sa drugima, i jedan jezik može pozvati drugi u pomoc.

 • U oblasti informatike, interfejs je sredstvo i koncept koji se odnosi na

• U oblasti informatike, interfejs je sredstvo i koncept koji se odnosi na tačke interakcija između komponenti i primenjuje se na nivou hardvera i softvera. Ovo omoguc ava, da li komad hardvera, kao što su grafička kartica, ili komad softvera kao što je Internet pretraživač, da nezavisno funkcionišu dok se koristi interfejs za komunikaciju sa drugim komponentama preko ulazno izlaznih sistema i povezanih protokola. .

 • Pored hardvera i softvera interfejsa, računarski interfejs može da se odnosi na

• Pored hardvera i softvera interfejsa, računarski interfejs može da se odnosi na sredstva za komunikaciju između računara i korisnika putem perifernih uređaja na monitor ili tastaturu, interfejs sa Internetom preko Internet protokola, kao i bilo koje druge tačke komunikacija koje uključuje kompjuter

Postoje dve vrste interfejsa -Hardverski- modem(mrežna kartica)… -Softverski – drajver…

Postoje dve vrste interfejsa -Hardverski- modem(mrežna kartica)… -Softverski – drajver…

Hardverski interfejs • Hardverski interfejs postoji u računarskim sistemima između mnogih komponenti, kao što

Hardverski interfejs • Hardverski interfejs postoji u računarskim sistemima između mnogih komponenti, kao što su razni, uređaji za skladištenje. Hardverski interfejs je opisnik mehaničkih, električnih i logičkih signala na interfejsu i protokolu redosleda njih. • Uvođenjem druge komponente u računarski sistem, omoguc uje se korisnicima i proizvođaču velika fleksibilnost u primeni računarskih sistema.

Softverski interfejs • Softverski interfejs, može da se odnosi na niz različitih tipova interfejsa

Softverski interfejs • Softverski interfejs, može da se odnosi na niz različitih tipova interfejsa sa različitih "nivoa“.

Interfejs komandne linije • Interfejs komandne linije (. commandline interface, CLI) je mehanizam za

Interfejs komandne linije • Interfejs komandne linije (. commandline interface, CLI) je mehanizam za interakciju sa operativnim sistemom ili nekim drugim softverom računara, koji podrazumeva unošenje komandi za izvođenje specifičnih zadataka. Ovaj isključivo metod interakcije se razlikuje od korišćenja pokazivača miša kod grafičkih korisničkih interfejsa ili menija za izbor opcija kod tekstualnih korisničkih interfejsa.

 • Ovaj metod izdavanja naredbi računaru se naziva unošenjem komande: sistem čeka da

• Ovaj metod izdavanja naredbi računaru se naziva unošenjem komande: sistem čeka da korisnik završi unos tekstualne komande što označava pritisak na taster enter interpretator komandne linije tada prima, analizira, i izvršava zahtevanu komandu. Interpretator komandne linije može da bude dostupan i putem tekstualnog terminala ili prozora emulatora terminala koji prikazuje interfejs komandne linije nekog udaljenog računara. Nakon izvršavanja, naredba često vraća izlaz korisniku u vidu tekstualnih linija koje se ispisuju ispod unete naredbe. Ovaj izlaz može da bude odgovor na unetu naredbu ili neki drugi izveštaj o završetku izvršavanja naredbe.

Aplikacioni programski interfejs (API eng. Application programming interface, API) je računarski interfejs koji definiše

Aplikacioni programski interfejs (API eng. Application programming interface, API) je računarski interfejs koji definiše načine na koje aplikacioni program može da zahteva servise odbiblioteka i(li) operativni sistema. API određuje rečnik i konvencije pozivanja koje programer treba da primeni kako bi koristio servise. To može da uključuje specifikacije za rutine, strukture podataka, objektne klase i protokole koji se koriste za komunikaciju između softvera koji traži uslugu i biblioteke

API može da bude • Jezički zavisan; to jest, dostupan samo za dati programski

API može da bude • Jezički zavisan; to jest, dostupan samo za dati programski jezik, korišćenjem sintakse i elemenata tog jezika da bi se API učinio zgodnim za korišćenje u ovom kontekstu. • Jezički nezavisan; to jest, pisan na način koji omogućava da API bude pozvan iz različitih programskih jezika (obično asemblerski ili C interfejs).

 • Sam API je u velikoj meri apstarktan u smislu da specifikuje interfejs

• Sam API je u velikoj meri apstarktan u smislu da specifikuje interfejs i kontroliše ponašanje objekata specifikovanih interfejsom. Softver koji pruža funkcionalnost koju API opisuje se naziva implementacijom APIja. API se obično definiše u terminima programskog jezika koji se koristi za pravljenje aplikacije. Srodni termin aplikacioni binarni interfejs (ABI) je definicija nižeg nivoa koja se tiče detalja na nivou asemblera. Na primer Linuksova standardna baza je ABI, dok je POSIX API.

Uradio Avramović Aleksandar Srednja tehnička PTT škola Beograd Odeljenje: IV-4

Uradio Avramović Aleksandar Srednja tehnička PTT škola Beograd Odeljenje: IV-4