GATEWAY I INTERFACE RADILI Milan Paunovi i Nikola

  • Slides: 13
Download presentation
GATEWAY I INTERFACE RADILI: Milan Paunović i Nikola Stanišić

GATEWAY I INTERFACE RADILI: Milan Paunović i Nikola Stanišić

GATEWAY (MREŽNI PROLAZ)

GATEWAY (MREŽNI PROLAZ)

Ø Gateway je prevodilac protokola i nalazi se u čvoru mreže. Ø Kada smo

Ø Gateway je prevodilac protokola i nalazi se u čvoru mreže. Ø Kada smo govorili o lokalnoj i spoljnoj mreži, rekli smo da računari u lokalnoj mreži mogu direktno da komuniciraju, a da sa računarima koji nisu u lokalnoj mreži, mogu da komuniciraju samo posredno. Uloga mrežnog prolaza (gateway) je da omogući komunikaciju između računara koji se nalaze u različitim mrežama.

Ø Gateway je povezan u mreže između kojih posreduje i njegov zadatak je da

Ø Gateway je povezan u mreže između kojih posreduje i njegov zadatak je da paket iz jedne mreže prosledi u drugu mrežu i obrnuto. Ø Možemo imati dve vrste mrežnih prolaza, jedna ima namenu da vrši posredovanje prema poznatoj mreži ili poznatim mrežama ako je povezan na više njih, a druga da vrši posredovanje prema nepoznatim mrežama.

Ø Poznata mreža je ona čiji adresni opseg znamo unapred i znamo koji je

Ø Poznata mreža je ona čiji adresni opseg znamo unapred i znamo koji je mrežni prolaz povezan sa tom mrežom. Primer za to mogu biti recimo dve lokalne mreže u okviru jednog preduzeća, postavljene u dve zgrade. To su dakle mreže koje su unapred definisane i namenski je postavljen mrežni prolaz koji ih povezuje. Taj mrežni prolaz tačno zna koja je koja mreža i kako da prosleđuje pakete između njih.

Ø Nepoznata mreža je ona za koju ne znamo, a to je po pravilu

Ø Nepoznata mreža je ona za koju ne znamo, a to je po pravilu Internet. Kada ostvarujemo vezu sa nekim serverom na Internetu, mi ne znamo kojoj on zaista mreži pripada, već znamo samo njegovu adresu. Zbog toga kažemo da šaljemo paket nepoznatoj mreži. Podrazumevani mrežni prolaz, pošto ne zna kojoj mreži treba da prosledi paket, proslediće ga nekom drugom mrežnom prolazu koji je u hijerarhiji iznad njega, a taj će se dalje pobrinuti da paket ode na odredište. Kada nekom računaru podesite podrazumevani mrežni prolaz, to znači da ako treba da pošalje paket nekoj adresi koja nije u njegovoj mreži, da taj paket pošalje navedenom mrežnom prolazu, a ovaj će znati šta dalje da sa njim uradi. Tako računar u lokalnoj mreži ne mora da zna ništa van svoje lokalne mreže. O svemu ostalom brine se podrazumevani prolaz.

INTERFACE (INTERFEJS)

INTERFACE (INTERFEJS)

Ø Interfejs je opšti naziv kojim se označava neko rešenje, hardversko ili softversko, koje

Ø Interfejs je opšti naziv kojim se označava neko rešenje, hardversko ili softversko, koje omogućava spajanje dva sistema različitih karakteristika radi njihovog spregnutog funkcionisanja.

Ø U kompjuterskoj tehnologiji postoji nekoliko tipova interfejsa: Ø 1) Korisnički interfejs Ø 2)

Ø U kompjuterskoj tehnologiji postoji nekoliko tipova interfejsa: Ø 1) Korisnički interfejs Ø 2) Hardverski interfejs Ø 3) Softverski interfejs

Ø Korisnički interfejs: Ø Tastatura, miš, meni kompjuterskog sistema. . . Korisnički interfejs dozvoljava

Ø Korisnički interfejs: Ø Tastatura, miš, meni kompjuterskog sistema. . . Korisnički interfejs dozvoljava korisniku da komunicira sa operativnim sistemom.

Ø Hardverski interfejs: Ø Žice, utičnice i sve one hardverske komponente koje se koriste

Ø Hardverski interfejs: Ø Žice, utičnice i sve one hardverske komponente koje se koriste da bi hardverski uređaji mogli da komuniciraju između sebe.

Ø Softverski interfejs: Jezik i kodovi koji aplikacije koriste za međusobnu komunikaciju i komunikaciju

Ø Softverski interfejs: Jezik i kodovi koji aplikacije koriste za međusobnu komunikaciju i komunikaciju sa hardverom.