Galai 2008 Pentru fiecare persoan care dorete s

  • Slides: 21
Download presentation
Galaţi, 2008

Galaţi, 2008

„Pentru fiecare persoană care doreşte să predea există aproximativ treizeci care nu doresc să

„Pentru fiecare persoană care doreşte să predea există aproximativ treizeci care nu doresc să înveţe!” „Experienta este singura în stare să ne ofere informaţie reală despre viaţă. „ (Mircea Eliade)

Argument Reforma în curriculum a încercat să construiască o şcoală centrată pe elev ,

Argument Reforma în curriculum a încercat să construiască o şcoală centrată pe elev , care să -i asigure acestuia dobândirea unor instru mente de procesare înaltă a informaţiilor (gândire critică, luarea avizată a deciziilor, rezolvarea de probleme, etc. ), precum şi de accesare a informaţiei adecvate în dicţionare, biblioteci, internet etc. , care să faciliteze succesul inserţiei sociale şi profesionale a absolventului. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Din păcate, reforma educaţiei a rămas din nou la jumătatea drumului: între centralizare şi

Din păcate, reforma educaţiei a rămas din nou la jumătatea drumului: între centralizare şi descentralizare, între oferta deschisă şi controlul dirijat, între stagnare şi dezvoltare, între decizia unică şi responsabilizare. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Procesul didactic la noi se focalizează încă, pe transmiterea de informaţie factuală, densă şi

Procesul didactic la noi se focalizează încă, pe transmiterea de informaţie factuală, densă şi structurată de-a gata, în timp ce în ţările dezvoltate economic, se încearcă găsirea unor modalităţi reale de a implica elevul în căutarea, procesarea şi structurarea personală a informaţiilor (învăţare centrată pe necesităţile elevului). Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

În acest context trebuie să găsim răspunsuri la următoarele întrebări: „Sunt elevii noştri pregătiţi

În acest context trebuie să găsim răspunsuri la următoarele întrebări: „Sunt elevii noştri pregătiţi să înfrunte provocările viitoare? ”; „Pot ei să analizeze, să argumenteze şi să comunice efectiv? ”; „Au ei capacitatea să continue învăţarea pe tot parcursul vieţii? ” Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

 O rezolvare a problemei este aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare şi învăţare

O rezolvare a problemei este aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare şi învăţare efectivă! Profesorul care predă discipline tehnice trebuie să îi ajute pe elevi să înţeleagă conceptele tehnice şi să ajungă la un nivel de cunoştinţe şi de gândire cât mai înalt. Îi ajută să analizeze , să sintetizeze, să aplice noi cunoştinţe şi să rezolve probleme. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Pentru a-şi îndeplini sarcina profesorul foloseşte un set de instrumente. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Pentru a-şi îndeplini sarcina profesorul foloseşte un set de instrumente. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Este foarte important modul în care profesorul “mânuieşte” aceste instrumente, pentru că : “

Este foarte important modul în care profesorul “mânuieşte” aceste instrumente, pentru că : “ Primeşti ceea ce dai !” Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Un proverb chinezesc spune că: “Reţin: 10% din ceea ce citesc 20% din ceea

Un proverb chinezesc spune că: “Reţin: 10% din ceea ce citesc 20% din ceea ce aud 30% din ceea ce văd 50% din ceea ce aud şi văd 70% din ceea ce discut cu cineva 80 % din ceea ce experimentez 95% din ce-i învăţ pe alţii” Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

În lucrare sunt prezentate 5 metode şi tehnici de predare şi învăţare efectivă şi

În lucrare sunt prezentate 5 metode şi tehnici de predare şi învăţare efectivă şi forme sau modalităţi de realizare a acestora: 1. “Exemple practice - conexiunea dintre teorie şi practică “ 2. ”Arată şi spune- inversarea rolului elevului” 3. Laboratorul „open-ended” / „ cu soluţii multiple” 4. Tehnica diagramelor 5. Invăţarea prin experienţă Voi prezenta doar două exemple ! Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

1. “Exemple practice - conexiunea dintre teorie şi practică “ Tipuri: A. Cele care

1. “Exemple practice - conexiunea dintre teorie şi practică “ Tipuri: A. Cele care ajută la explicarea teoriei şi a noilor concepte B. Cele care ilustrează aplicaţii ale principiilor de bază. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

 Exemplele practice Sunt bazate pe: a. Analogie; b. Observare; c. Demonstraţie; d. Fenomene

Exemplele practice Sunt bazate pe: a. Analogie; b. Observare; c. Demonstraţie; d. Fenomene senzitive; e. Observarea fenomenelor secundare. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Analogia. Profesorul leagă noul concept de o idee pe care elevul şi-o poate forma

Analogia. Profesorul leagă noul concept de o idee pe care elevul şi-o poate forma în mintea sa. Un bun exemplu este analogia care poate fi făcută între conceptul de conservarea energiei şi operaţiunile bancare. Oricine îşi poate imagina banii depuşi într-un cont şi să facă analogia cu energia cinetică. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

 Similar se poate face analogie între economiile acumulate într-un cont cu presiunea sau

Similar se poate face analogie între economiile acumulate într-un cont cu presiunea sau potenţialul energetic. Aşa cum banii pot fi transferaţi între diferite conturi şi energia se poate transfera între cele trei forme. Conceptul de energie pierdută prin frecare poate fi uşor prezentat sub forma plăţilor dintrun cont, exemplu plata chiriei. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

2. Învăţarea prin experienţă Versus Învăţarea tradiţională. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

2. Învăţarea prin experienţă Versus Învăţarea tradiţională. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Învăţarea prin experienţă are la bază ciclul învăţării: Elevul: Execută- realizează experienţa; Reflectează -după

Învăţarea prin experienţă are la bază ciclul învăţării: Elevul: Execută- realizează experienţa; Reflectează -după efectuarea experienţei ; Învaţă-folosind rezultatele obţinute, pe baza cărora trage concluzii sau descoperă noi principii sau reguli; Aplică- pune noile sale cunoştinţe sau abilităţi în practică. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Teoria învăţării prin experienţă a fost dezvoltată de către David Kolb, profesor şi cercetător

Teoria învăţării prin experienţă a fost dezvoltată de către David Kolb, profesor şi cercetător la Universitatea Cleveland, Ohio , care a definit aşa numitul “ciclul lui Kolb”, un proces circular de învăţare: Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

David Kolb a definit, corelat cu acest ciclu al învăţării prin experienţă , următoarele

David Kolb a definit, corelat cu acest ciclu al învăţării prin experienţă , următoarele stilurile de învăţare Divergent=simţind+gândind-cei care sunt capabili să privească lucrurile din diferite perspective Asimilator=privind + gândind- cei care preferă abordarea concisă şi logică Convergent=executând+gândind-cei care pot rezolva şi găsi soluţii la probleme practice Cuprinzător=executând+simţind-cei care se bazează mai mult pe intuiţie decât pe logică. Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

Modalităţi de realizare a învăţării prin experienţă “Un concept câteva implementări” “Înţelegerea abstractizărilor” “Soluţie

Modalităţi de realizare a învăţării prin experienţă “Un concept câteva implementări” “Înţelegerea abstractizărilor” “Soluţie înaintea abstractizării” “Experimentare de la mic la mare” “Vede înainte de a auzi” “Construit în lipsă “ “Expune procesul” Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU “Misiune imposibilă”

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ ! Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ ! Prof. ing. NICOLETA ANASTASIU