gadael Delweddau o wikimedia commons Adeilad y Senedd

  • Slides: 6
Download presentation
gadael Delweddau o wikimedia. commons Adeilad y Senedd, Machynlleth Tywysog Cymru Clicio am gliwiau

gadael Delweddau o wikimedia. commons Adeilad y Senedd, Machynlleth Tywysog Cymru Clicio am gliwiau Ateb Milwr o Ffrainc Castell Caernarfon yw’r lle y methodd Owain Glyndŵr. Cynhaliodd Senedd ym Machynlleth, cafodd ei gydnabod yn Dywysog Cymru a bu milwyr o Ffrainc yn ei helpu.

gadael Sut mae gweithredoedd Owain Glyndŵr wedi cael eu dehongli? Beth ydych chi’n ei

gadael Sut mae gweithredoedd Owain Glyndŵr wedi cael eu dehongli? Beth ydych chi’n ei wybod am Owain Glyndŵr? Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn ystyried yr hyn rydych yn ei wybod am y testun a pha wybodaeth sydd angen i chi ei ddarganfod.

gadael Beth ydych chi’n gwybod am y testun dan sylw? Mae gofyn bod gennych

gadael Beth ydych chi’n gwybod am y testun dan sylw? Mae gofyn bod gennych ddealltwriaeth o weithredoedd Owain Glyndŵr i gyflawni’r dasg hon. Meddyliwch am yr hyn rydych yn ei wybod eisoes ac yna mewn parau rhannwch eich syniadau. Mae gennych 5 munud i gofnodi’r hyn rydych yn ei wybod. Meddwl Clicio i ddechrau’r amserydd CYCHWYN Rhannu Nawr, parwch a rhannu 5 mun.

gadael Pwy oedd Owain Glyndŵr? Gwyliwch y fideo hwn i geisio cael gwybod ychydig

gadael Pwy oedd Owain Glyndŵr? Gwyliwch y fideo hwn i geisio cael gwybod ychydig am Glynd ŵr. Cliciwch ar yr uchod i agor y fideo

gadael Rhowch y datganiadau yn y drefn gywir i gael gwybod am Owain Glyndŵr

gadael Rhowch y datganiadau yn y drefn gywir i gael gwybod am Owain Glyndŵr Astudiodd Owain y âgyfraith Llundain cyn ymuno benbaladr. â byddin Lloegr. Daeth gwrthdaro Grey ynynwrthryfel drwy Gymru Daeth Am wythymlynedd roedd Glyndŵr a’r Cymry’n llwyddiannus. Fe drechon nhw Cafodd Owain Glyndŵr ei eni tua 1355, er nad oes neb yn sicr o’r union ddyddiad. mynachod o Gymru yncipio ôl oanrhydedd Rydychen hydyryn oed yn icyn ymuno âi’w Glynd r. Roedd Gwasanaethodd gydag yn Alban cilio ystadau yng y fyddinoedd Lloegr, cestyll y Saeson a hyd oed gwneud dêlŵgyda’r Ei dad oedd Gruffydd Fychan II, Arglwydd Glyndyfrdwy a disgynnydd o Ffrancwyr. bynnag erbynmodd 1410, roedd a’i luoedd wedi eu trechu ngogledd-ddwyrain Cymru. Dyma lle y Glyndŵr gwrthdarodd â Reginald Grey. Cymry yn. Fodd anfodlon gyda’r roeddent wedi cael eu trin gancael yde Saeson. deulu brenhinol Powys, tra roedd ei fam yn perthyn i d ŷ brenhinol y Deheubarth. a gorfodwyd Owain i ymguddio. Bu farw Glyndŵr pob tebyg Dyma’r gwrthdaro ai fynd arweiniodd atei wrthryfel Glynd ŵr yn ynôl erbyn Grey yn yn 1416. 1400. Roedd Cymru wedi cael goresgyn a’i choncro yn 1282. Astudiodd Owain yyâgyfraith Llundain cyn ymunoâbenbaladr. âbyddin Lloegr. Daeth gwrthdaro Grey ynyn drwy Gymru Daeth Am wythymlynedd roedd Glyndŵr a’r Cymry’n llwyddiannus. Fe drechon nhw Astudiodd Owain gyfraith ynwrthryfel Llundain cyn ymuno Lloegr. Cafodd Owain Glyndŵr ei eni tua 1355, er nad oes neb yn sicr o’r union ddyddiad. Gwasanaethodd gydag yn yryn Alban cilio ystadau yng y mynachod o Gymru yn ôl oanrhydedd Rydychen hyd oedcyn icyn ymuno âi’w Glynd r. yng Roedd fyddinoedd Lloegr, cipio cestyll y Saeson a hyd yn oed gwneud dêlŵgyda’r Gwasanaethodd gydag anrhydedd yn yr Alban cilio i’w ystadau Ei dad oedd Gruffydd Fychan II, Arglwydd Glyndyfrdwy a disgynnydd o ngogledd-ddwyrain Cymru. Dyma lle âeu Grey. Ffrancwyr. bynnag erbynmodd 1410, roedd Glyndŵr a’i luoedd wedi cael eu trechu ngogledd-ddwyrain Cymru. Dyma lle yygwrthdarodd âReginald Grey. Cymry yn. Fodd anfodlon gyda’r roeddent wedi cael trin gande yde Saeson. deulu brenhinol Powys, tra roedd ei fam yn perthyn i d ŷ brenhinol y Deheubarth. Dyma’rgwrthdaro arweiniodd at wrthryfel r ryn ynyn 1400. a gorfodwyd Owain i ymguddio. Bu farw. Glyndŵr yn ôl pob tebyg 1416. Dyma’r ai afynd arweiniodd atei wrthryfel Glynd ŵ ynerbyn Grey yn 1400. Roedd Cymru wedi cael goresgyn a’i ŵ choncro yn. Grey 1282. Astudiodd Owain y âgyfraith Llundain cyn ymuno benbaladr. â byddin Lloegr. Daeth gwrthdaro Grey ynynwrthryfel drwy Gymru Daeth Am wythymlynedd roedd Glyndŵr a’r Cymry’n llwyddiannus. Fe drechon nhw Cafodd Owain Glyndŵr ei eni tua 1355, er nad oes neb yn sicr o’r union ddyddiad. mynachod o Gymru yncipio ôl oanrhydedd Rydychen hydyryn oed yn icyn ymuno âi’w Glynd r. Roedd Gwasanaethodd gydag yn Alban cilio ystadau yng y fyddinoedd Lloegr, cestyll y Saeson a hyd oed gwneud dêlŵgyda’r Ei dad oedd Gruffydd Fychan II, Arglwydd Glyndyfrdwy a disgynnydd o Ffrancwyr. bynnag erbynmodd 1410, roedd a’i luoedd wedi eu trechu ngogledd-ddwyrain Cymru. Dyma lle y Glyndŵr gwrthdarodd â Reginald Grey. Cymry yn. Fodd anfodlon gyda’r roeddent wedi cael eu trin gancael yde Saeson. deulu brenhinol Powys, tra roedd ei fam yn perthyn i d ŷ brenhinol y Deheubarth. a gorfodwyd Owain i ymguddio. Bu farw Glyndŵr pob tebyg Dyma’r gwrthdaro ai fynd arweiniodd atei wrthryfel Glynd ŵr yn ynôl erbyn Grey yn yn 1416. 1400. Roedd Cymru wedi cael goresgyn a’i choncro yn 1282. Am wythymlynedd roedd Glyndŵr a’r Cymry’n llwyddiannus. Fe drechon nhw Astudiodd Owain y âgyfraith Llundain cyn ymuno benbaladr. â byddin Lloegr. Daeth gwrthdaro Grey ynynwrthryfel drwy Gymru Daeth Am wyth roedd Glyndŵr a’r Cymry’n llwyddiannus. Fe nhw Cafodd Owain Glyndŵr ei eni tua 1355, er nad oes neb yn sicr o’r union ddyddiad. fyddinoedd Lloegr, cipio cestyll yy Saeson a hyd yn yn oed gwneud dêl gyda’r mynachod o Gymru yncipio ôl oanrhydedd Rydychen hydyryn oed icyn ymuno âi’w Glynd ŵgyda’r r. Roedd Gwasanaethodd gydag yn Alban cilio ystadau yng y fyddinoedd Lloegr, cestyll a oed gwneud dêl Ei dad oedd Gruffydd Fychan II, Arglwydd Glyndyfrdwy a disgynnydd otrechu Ffrancwyr. Fodd bynnag erbyn 1410, roedd Glyndŵr a’i luoedd wedi cael eu Ffrancwyr. bynnag erbyn 1410, roedd a’i wedi eu trechu ngogledd-ddwyrain Cymru. Dyma lle y Glyndŵr gwrthdarodd â Reginald Grey. Cymry yn. Fodd anfodlon gyda’r modd roeddent wedi cael eu trin gancael yde Saeson. deulu brenhinol Powys, tra roedd ei fam yn perthyn i d ŷ brenhinol y Deheubarth. gorfodwyd Owain fynd ymguddio. Bu farw Glyndŵr yn ôl pob tebyg yn 1416. aa gorfodwyd Owain ii ymguddio. Bu pob tebyg Dyma’r gwrthdaro aii fynd arweiniodd atei wrthryfel Glynd ŵr yn ynôl erbyn Grey yn yn 1400. Roedd Cymru wedi cael goresgyn a’i choncro yn 1282. ATEB

gadael Beth ydych chi wedi ei ddysgu? Meddyliwch am yr hyn rydych wedi ei

gadael Beth ydych chi wedi ei ddysgu? Meddyliwch am yr hyn rydych wedi ei ddysgu am Owain Glyndŵr ac yna mewn parau rhannwch eich syniadau. Mae gennych 5 munud i gofnodi’r hyn rydych yn ei wybod. Meddwl Clicio i ddechrau’r amserydd CYCHWYN Rhannu Nawr, parwch a rhannu 5 mun.