Fzorov diagramy v obvodech stdavho proudu VY32INOVACETomalova02 3

  • Slides: 13
Download presentation
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu VY_32_INOVACE_Tomalova_02 -3 -19 odpory_a_vodivosti Autor: Ing. Milada Tomalová

Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu VY_32_INOVACE_Tomalova_02 -3 -19 odpory_a_vodivosti Autor: Ing. Milada Tomalová Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1. 5. CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0195 – Individualizace a inovace výuky

Anotace DUM slouží ke shrnutí látky, podává přehled všech odporů a vodivostí ve střídavém

Anotace DUM slouží ke shrnutí látky, podává přehled všech odporů a vodivostí ve střídavém obvodě. Může sloužit k opakování tématu a po vytištění mohou mít přehled nalepený v sešitě jako shrnutí látky.

Odpor a vodivost ve střídavém obvodě přehled „…tanců“

Odpor a vodivost ve střídavém obvodě přehled „…tanců“

rezistor ideální civka odpor vodivost činný odpor činná vodivost indukční reaktance indukční susceptance ideální

rezistor ideální civka odpor vodivost činný odpor činná vodivost indukční reaktance indukční susceptance ideální kondenzátor kapacitní reaktance kapacitní susceptance reálná součástka impedance admitance

Činný odpor R • činný odpor má spotřebič, který se chová stejně v obvodu

Činný odpor R • činný odpor má spotřebič, který se chová stejně v obvodu stejnosměrného i střídavého proudu • jednotka Ohm [Ω] • v obvodu s činným odporem platí Ohmův zákon pro všechny hodnoty • výkon je kladný, činný odpor je pouze spotřebičem elektrické energie Zpět na přehled

Činná vodivost G • Je převrácená hodnota činného odporu. • Jednotka: simens [S] Zpět

Činná vodivost G • Je převrácená hodnota činného odporu. • Jednotka: simens [S] Zpět na přehled

Indukční reaktance XL • je zdánlivý odpor ideální cívky v obvodu střídavého proudu •

Indukční reaktance XL • je zdánlivý odpor ideální cívky v obvodu střídavého proudu • jednotka Ohm [Ω] • jiné názvy: induktance, zdánlivý odpor cívky, indukční odpor • ohmův zákon pro ideální cívku: Zpět na přehled

Indukční susceptance BL • Je převrácená hodnota indukční reaktance I U ~ L •

Indukční susceptance BL • Je převrácená hodnota indukční reaktance I U ~ L • Jednotka: siemens [S] Zpět na přehled

Kapacitní reaktance • je zdánlivý odpor ideálního kondenzátoru v obvodu střídavého proudu • jednotka

Kapacitní reaktance • je zdánlivý odpor ideálního kondenzátoru v obvodu střídavého proudu • jednotka Ohm [Ω] • jiné názvy: kapacitance, zdánlivý odpor kondenzátoru, kapacitní odpor • ohmův zákon pro ideální kondenzátor: Zpět na přehled

Kapacitní susceptance BC • Je převrácená hodnota indukční reaktance I • Jednotka: siemens [S]

Kapacitní susceptance BC • Je převrácená hodnota indukční reaktance I • Jednotka: siemens [S] U ~ C Zpět na přehled

Impedance Z • Je zdánlivý odpor ve střídavém obvodě • Vzniká složením činných indukčních

Impedance Z • Je zdánlivý odpor ve střídavém obvodě • Vzniká složením činných indukčních a kapacitních vlastností obvodu UL=I*XL • Má velikost a fázový posun • Jednotka Ohm [Ω] U=I*Z φ U=I*R I Zpět na přehled

Admitance • Je převrácená hodnota impedance • Jednotka: siemens [S] Zpět na přehled

Admitance • Je převrácená hodnota impedance • Jednotka: siemens [S] Zpět na přehled

POUŽITÁ LITERATURA 1. Zpracováno podle dostupných učebnic Základů elektrotechniky 2. Použité obrázky: vlastní tvorba

POUŽITÁ LITERATURA 1. Zpracováno podle dostupných učebnic Základů elektrotechniky 2. Použité obrázky: vlastní tvorba autorky v programu Power. Point