Fzorov diagramy v obvodech stdavho proudu 02 3

  • Slides: 10
Download presentation
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu 02 -3 -10_Rezonance Autor: Ing. Milada Tomalová Tento

Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu 02 -3 -10_Rezonance Autor: Ing. Milada Tomalová Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1. 5. CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0195 – Individualizace a inovace výuky

Anotace Materiál slouží k vysvětlení jednoho z pojmů elektroniky – rezonance. Rezonance navazuje na

Anotace Materiál slouží k vysvětlení jednoho z pojmů elektroniky – rezonance. Rezonance navazuje na fázorové diagramy a využívá je.

Rezonance, rezonanční kmitočet

Rezonance, rezonanční kmitočet

Rezonance • Obvod obsahuje indukčnosti i kapacity • Indukčnosti a kapacity jsou frekvenčně závislé

Rezonance • Obvod obsahuje indukčnosti i kapacity • Indukčnosti a kapacity jsou frekvenčně závislé součástky • Při určitém kmitočtu se indukční a kapacitní reaktance vzájemně rovnají • Zdroj napětí potom zatěžují pouze rezistory. Tomuto stavu říkáme rezonance.

Sériová rezonance • Máme sériové spojení rezistoru, cívky a kondenzátoru I UR UC U

Sériová rezonance • Máme sériové spojení rezistoru, cívky a kondenzátoru I UR UC U UL

Fázorový diagram • Fázorový diagram: UL=I*XL UR=I*R I UC=I*XC • Pro rezonanci platí: XL

Fázorový diagram • Fázorový diagram: UL=I*XL UR=I*R I UC=I*XC • Pro rezonanci platí: XL – XC = 0

Impedance • Při splnění podmínky sériové rezonance: • impedance obvodu je:

Impedance • Při splnění podmínky sériové rezonance: • impedance obvodu je:

Odvození rezonančního kmitočtu (Thomsonova vzorce)

Odvození rezonančního kmitočtu (Thomsonova vzorce)

Rezonance • Při sériové rezonanci se vzájemně ruší úbytek napětí na cívce a na

Rezonance • Při sériové rezonanci se vzájemně ruší úbytek napětí na cívce a na kondenzátoru • K sériové rezonanci dojde při rezonančním kmitočtu • Rezonanční obvody se využívají jako laděné obvody v rozhlasových přijímačích, televizorech, navigačních systémech…

POUŽITÁ LITERATURA 1. Zpracováno podle dostupných učebnic Základy elektrotechniky 2. Použité obrázky: vlastní tvorba

POUŽITÁ LITERATURA 1. Zpracováno podle dostupných učebnic Základy elektrotechniky 2. Použité obrázky: vlastní tvorba autorky v programu Power. Point