FYZICK GEOGRAFIE Co je fyzick geografie FYZICK GEOGRAFIE

  • Slides: 12
Download presentation
FYZICKÁ GEOGRAFIE Co je fyzická geografie?

FYZICKÁ GEOGRAFIE Co je fyzická geografie?

FYZICKÁ GEOGRAFIE = přírodní věda – zkoumání fyzickogeografické sféry hydrosféra kryosféra atmosféra litosféra biosféra

FYZICKÁ GEOGRAFIE = přírodní věda – zkoumání fyzickogeografické sféry hydrosféra kryosféra atmosféra litosféra biosféra pedosféra

ATMOSFÉRA - k zemskému povrchu přiléhá ozonosféra TROPOSFÉRA ( max ve 25 km) (do

ATMOSFÉRA - k zemskému povrchu přiléhá ozonosféra TROPOSFÉRA ( max ve 25 km) (do 14 km) mocnost - 300 Dobsonových j. stratosféra ( do 50 km) mezosféra (do 80 km) termosféra (do 300 km) exosféra (nad 300 km)

OZONOSFÉRA A JEJÍ FUNKCE 50 km stratosféra ozonosféra 14 km troposféra

OZONOSFÉRA A JEJÍ FUNKCE 50 km stratosféra ozonosféra 14 km troposféra

Globální oteplování Země n rostoucí obsah CO 2, metanu (CH 4) a vodních par

Globální oteplování Země n rostoucí obsah CO 2, metanu (CH 4) a vodních par v atmosféře n znečištění atmosféry – oxid siřičitý (SO 2) vulkanická činnost troposféra nepropouští zpět do vesmíru teplo zemského povrchu OTEPLOVÁNÍ ZEMSKÉHO POVRCHU –

Atmosféra v pohybu atmosféra = hmota určitým tlakem působí na povrch studený vzduch –

Atmosféra v pohybu atmosféra = hmota určitým tlakem působí na povrch studený vzduch – klesá dolů - je těžší = vyšší tlak na povrch teplý vzduch – stoupá nahoru - je lehčí = nižší tlak na povrch n rozložení vysokého a nízkého tlaku – přemisťování objemů vzduchu = proudění = vítr

Atmosféra v pohybu n základní příčinou proudění vzduchu na Zemi jsou velké teplotní rozdíly

Atmosféra v pohybu n základní příčinou proudění vzduchu na Zemi jsou velké teplotní rozdíly mezi polárními a rovníkovými oblastmi n všeobecná cirkulace atmosféry = přemisťování vzduchu na Zemi PŮSOBÍ: otáčení Země n nerovnoměrné rozložení pevnin a oceánů působení Coriolisovy síly – stáčení vzduchu na SP vpravo od směru pohybu, na JP vlevo od směru pohybu

Atmosféra v pohybu Podívej se na zajímavé animace k učivu: Observe an animation of

Atmosféra v pohybu Podívej se na zajímavé animace k učivu: Observe an animation of the Coriolis effect over Earth's surface. http: //www. schoolportal. co. uk/Group. Download. File. asp? Group. Id =12426&Resource. ID=40448

Atmosféra v pohybu VZDUCHOVÉ HMOTY SE POHYBUJÍ VŽDY Z OBLASTI VYŠŠÍHO TLAKU DO OBLASTI

Atmosféra v pohybu VZDUCHOVÉ HMOTY SE POHYBUJÍ VŽDY Z OBLASTI VYŠŠÍHO TLAKU DO OBLASTI NIŽŠÍHO TLAKU TEDY Z MÍST CHLADNĚJŠÍCH DO MÍST TEPLEJŠÍCH

Přechody front v Evropě

Přechody front v Evropě

Pohyb oblačnosti v Evropě

Pohyb oblačnosti v Evropě

Pohyb oblačnosti na Zemi

Pohyb oblačnosti na Zemi