Funktsiooni uurimine Heldena Taperson www welovemath ee Seda

  • Slides: 19
Download presentation
Funktsiooni uurimine Heldena Taperson www. welovemath. ee

Funktsiooni uurimine Heldena Taperson www. welovemath. ee

Seda, et arvule x vastab funktsiooniga f arv y, märgitakse tavaliselt võrdusena Argumendi x

Seda, et arvule x vastab funktsiooniga f arv y, märgitakse tavaliselt võrdusena Argumendi x kõigi selliste väärtuste hulka, mille korral funktsiooni väärtus on määratud, nimetatakse funktsiooni määramispiirkonnaks ja tähistatakse tähega X. Muutuja y kõigi väärtuste hulka nimetatakse funktsiooni muutumispiirkonnaks ja tähistatakse tähega Y

X=R Y=R

X=R Y=R

X=R {0} Y=R {0}

X=R {0} Y=R {0}

Leia antud funktsiooni määramis- ja muutumispiirkonnad.

Leia antud funktsiooni määramis- ja muutumispiirkonnad.

Leia antud funktsiooni määramis - ja muutumispiirkonnad.

Leia antud funktsiooni määramis - ja muutumispiirkonnad.

Leia antud funktsiooni määramis - ja muutumispiirkonnad.

Leia antud funktsiooni määramis - ja muutumispiirkonnad.

Leia funktsioonide määramispiirkonnad 1) 2) 3) 4) 5) y =-3 x-5 f(x) = 2

Leia funktsioonide määramispiirkonnad 1) 2) 3) 4) 5) y =-3 x-5 f(x) = 2 x²-3 x+4

FUNKTSIOONI NULLKOHAD. POSITIIVSUS- JA NEGATIIVSUSPIIRKOND

FUNKTSIOONI NULLKOHAD. POSITIIVSUS- JA NEGATIIVSUSPIIRKOND

Argumendi väärtust, mille korral funktsiooni väärtus on 0, nimetatakse funktsiooni nullkohaks. Funktsiooni nullkohtade hulka

Argumendi väärtust, mille korral funktsiooni väärtus on 0, nimetatakse funktsiooni nullkohaks. Funktsiooni nullkohtade hulka tähistatakse sümboliga Funktsiooni y = f(x) nullkohtade leidmiseks tuleb lahendada võrrand f(x)=0. Selle võrrandi kõik reaalarvulised lahendid moodustavad funktsiooni y = f(x) nullkohtade hulga. Funktsioonidel, millel on lõplik arv nullkohti, võivad esineda ka nn. kordsed nullkohad. Näiteks funktsioonil y = x 2 on kahekordne nullkoht ja funktsioonil y = x 3 on kolmekordne nullkoht.

Argumendi kõigi selliste väärtuste hulka, mille korral funktsiooni väärtused on positiivsed (negatiivsed) nimetatakse vastavalt

Argumendi kõigi selliste väärtuste hulka, mille korral funktsiooni väärtused on positiivsed (negatiivsed) nimetatakse vastavalt funktsiooni positiivsuspiirkonnaks (negatiivsuspiirkonnaks). Positiivsuspiirkonda tähistatakse tavaliselt sümboliga ning negatiivsuspiirkonda Funktsiooni y = f(x) positiivsuspiirkonna leidmiseks tuleb lahendada võrratus y>0 ning negatiivsuspiirkonna leidmiseks lahendada võrratus y<0.

Skitseeri järgmiste funktsioonide graafikud ning leia X, Y, X 0, X+, X-.

Skitseeri järgmiste funktsioonide graafikud ning leia X, Y, X 0, X+, X-.

KASVAVAD JA KAHANEVAD FUNKTSIOONID. EKSTREEMUMID.

KASVAVAD JA KAHANEVAD FUNKTSIOONID. EKSTREEMUMID.

Funktsiooni y = f(x) nimetatakse vahemikus kasvavaks, kui x 2 > x 1 f(x

Funktsiooni y = f(x) nimetatakse vahemikus kasvavaks, kui x 2 > x 1 f(x 2) > f(x 1). Arvtelje piirkonda (maksimaalse pikkusega vahemikku), milles eelnev seos kehtib, nimetatakse funktsiooni kasvamispiirkonnaks ja seda tähistatakse sümboliga Funktsiooni y = f(x) nimetatakse vahemikus kahanevaks, kui x 2 > x 1 f(x 2) < f(x 1). Arvtelje piirkonda (maksimaalse pikkusega vahemikku), milles eelnev seos kehtib, nimetatakse funktsiooni kahanemispiirkonnaks ja seda tähistatakse sümboliga Pea meeles, et , kui X on funktsiooni määramispiirkond, siis

Funktsiooni suurimat (vähimat) väärtust antud vahemikus nimetatakse funktsiooni ekstreemumiks. Funktsioonil f(x) on kohal a

Funktsiooni suurimat (vähimat) väärtust antud vahemikus nimetatakse funktsiooni ekstreemumiks. Funktsioonil f(x) on kohal a miinimum. Funktsioonil f(x) on kohal a maksimum. y = f(x) a a y = f(x)

EKSTREEMUMPUNKT Emax(min)(x; y) Ekstreemumkoht ehk argumendi väärtus, mille korral on funktsioonil xmax – suurim

EKSTREEMUMPUNKT Emax(min)(x; y) Ekstreemumkoht ehk argumendi väärtus, mille korral on funktsioonil xmax – suurim väärtus xmin – vähim väärtus Ekstreemum ehk funktsiooni väärtus ymax - suurim väärtus ymin – vähim väärtus

Leia funktsioonide kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumkoht ja ekstreemumpunkt. Skitseeri graafik.

Leia funktsioonide kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumkoht ja ekstreemumpunkt. Skitseeri graafik.