FUNKN VYETRENIE PC FUNKN DIAGNOSTIKA Stanovenie diagnzy Monitorovanie

  • Slides: 39
Download presentation
FUNKČNÉ VYŠETRENIE PĽÚC

FUNKČNÉ VYŠETRENIE PĽÚC

FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA Stanovenie diagnózy Monitorovanie liečby Posudkové, preventívne, výskumné účely

FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA Stanovenie diagnózy Monitorovanie liečby Posudkové, preventívne, výskumné účely

TYPY METODÍK Spirometrické vyšetrenie Kompletné funkčné vyšetrenie – celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity, vyšetrenie

TYPY METODÍK Spirometrické vyšetrenie Kompletné funkčné vyšetrenie – celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity, vyšetrenie krvných plynov Bronchomotorické testy – bronchodilatačné, bronchoprovokačné Špeciálne funkčné vyšetrenia – ergometria, polysomnografia a iné

DYCHOVÉ OBJEMY Dynamické /vzťah k času/ Statické

DYCHOVÉ OBJEMY Dynamické /vzťah k času/ Statické

DYNAMICKÉ OBJEMY df – dychová frekvencia MV – minutová ventilácia MVV – maximálna minutová

DYNAMICKÉ OBJEMY df – dychová frekvencia MV – minutová ventilácia MVV – maximálna minutová ventilácia FVC – úsilná vitálna kapacita FEV 1 – usilný vydýchový objem za 1. sekundu FEV 1/VC, FEV 1/FVC -Tiffenaův index – pomer FEV 1/VC FEF 25 -75% - maximálny stredný výdychový prietok ve strednej polovici vydýchnutej FVC PEF – vrcholový výdychový prietok /rýchlosť/ MEF – maximálne výdychové prietoky /rýchlosti/ na rôznych úrovniach FVC Aex – plocha pod výdychovou časťou krivky prietok, objem 12 -16/min 6 - 10 l 120 -170 l > 4 l > 3. 5 l > 70

STATICKÉ DYCHOVÉ OBJEMY TLC – celková pľúcna kapacita VC – vitálna kapacita ( IVC,

STATICKÉ DYCHOVÉ OBJEMY TLC – celková pľúcna kapacita VC – vitálna kapacita ( IVC, EVC) VT – dychový objem IRV – inspiračný rezervný objem ERV – exspiračný rezervný objem RV – reziduální objem – nepriamo merateľný objem (dilučná He metóda, metoda vyplavovania dusíka, celotelová pletysmografia) FRC - funkčná reziduálna kapacita (RV+ERV) TGV- vnútrohrudníkový objem plynov

ORIENTAČNÁ SPIROMETRIA VT - dychový objem; objem vzduchu vdýchnutý alebo vydýchnutý jedným normálnym nádychom

ORIENTAČNÁ SPIROMETRIA VT - dychový objem; objem vzduchu vdýchnutý alebo vydýchnutý jedným normálnym nádychom alebo výdychom ERV - expiračný rezervný objem; množstvo vzduchu, ktoré sa dá ešte vydýchnuť po normálnom výdychu IRV - inspiračný rezervný objem; množstvo vzduchu, ktoré sa ešte dá nadýchnuť po normálnom nádychu VC - vitálna kapacita; maximálny objem vzduchu, ktorý sa dá po maximálnom nádychu vydýchnuť, alebo po maximálnom výdychu nadýchnuť (VT+IRV+ERV) IC - inspiračná kapacita; maximálny objem vzduchu, který sa dá nadýchnuť z pokojového výdychu (VT + IRV) df – dychová frekvencia; počet dychov za 1 minutu

SPIROMETRIA Spirometer otvoreného systému P PO P – prietokový snímač PO – pneumatický odpor

SPIROMETRIA Spirometer otvoreného systému P PO P – prietokový snímač PO – pneumatický odpor - Dôležitá aktívna spolupráca vyšetrovaného

 FEV 1 – úsilný expiračný objem vydýchnutý za 1. sekundu po maximálnom nádychu

FEV 1 – úsilný expiračný objem vydýchnutý za 1. sekundu po maximálnom nádychu

KRIVKA PRIETOK-OBJEM FVC – úsilná vitálna kapacita; maximálny objem vzduchu, ktorý sa dá po

KRIVKA PRIETOK-OBJEM FVC – úsilná vitálna kapacita; maximálny objem vzduchu, ktorý sa dá po maximálnom nádychu prudko vydýchnuť FEV 1/VC (%) – Tiffeneaův index PEF – vrcholový výdychový prietok; najvyššia rýchlosť na vrchole úsilného výdychu MEF – maximálne výdychové prietoky (rýchlosti) na rôznych úrovniach FVC, ktorú je ešte potrebné vydýchnuť (75%, 50% a 25% FVC) FEF – úsilné exspiračné prietoky na rôznych úrovniach už výdychnutej FVC (25%, 50% a 75%) PIF – maximálny prietok dosiahnutý na vrchole nádychu

NÁLEŽITÉ HODNOTY Závislé od: - veku - pohlavia - výšky - rasy - Stúpajú

NÁLEŽITÉ HODNOTY Závislé od: - veku - pohlavia - výšky - rasy - Stúpajú do cca 25 r. , potom postupný pokles

ZMENY KRIVKY

ZMENY KRIVKY

ZMENY KRIVKY Fixovaná Obštrukcia Variabilná Extratorak. Variabilná Intratorak. Tracheálna stenóza VCD, laryng. tumor Tracheálny

ZMENY KRIVKY Fixovaná Obštrukcia Variabilná Extratorak. Variabilná Intratorak. Tracheálna stenóza VCD, laryng. tumor Tracheálny Tumor

Spirometria: 1 -dostatočné úsilie, 2 -submaximálne úsilie 3 -nedostatočný úsilný nádych, 4 -exspírium prerušené

Spirometria: 1 -dostatočné úsilie, 2 -submaximálne úsilie 3 -nedostatočný úsilný nádych, 4 -exspírium prerušené kašľom, 5 -pomalý začiatok exspíria, 6 -predčasné ukončenie exspíria alebo zavretie glotickej štrbiny, 7 -submaximálne inspiračné úsilné, 8 - exspírium ovplyvnené oklúziou dýchacích ciest jazykom.

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA Vzduchotesná kabína Zmeny tlaku v kabíne následkom pohybu hrudného koša Boylov –

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA Vzduchotesná kabína Zmeny tlaku v kabíne následkom pohybu hrudného koša Boylov – Mariottov zákon – vzťah medzi tlakom a objemom plynu pri konštantnej teplote Stanovuje parametre priamo nemerateľné

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA FRC - funkčná reziduálna kapacita; objem plynu prítomný v pľúcach a v

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA FRC - funkčná reziduálna kapacita; objem plynu prítomný v pľúcach a v DC na konci pokojného výdychu, ERV + RV RV - reziduálny objem; objem vzduchu zostávajúci v pľúcach na konci maximálneho výdychu TLC - totálna pľúcna kapacita; objem plynu v pľúcach na vrchole maximálneho nádychu (VC+RV nebo FRC+IC) Raw – odpory dýchacích ciest

TYPY VENTILAČNÝCH PORÚCH Obštrukčná ventilačná porucha Reštrikčná ventilačná porucha Zmiešaná ventilačná porucha

TYPY VENTILAČNÝCH PORÚCH Obštrukčná ventilačná porucha Reštrikčná ventilačná porucha Zmiešaná ventilačná porucha

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /GOLD, ATS/ERS 2004/ FEV 1/VC < 0. 70 postbronchodilatačne Ľahká FEV

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /GOLD, ATS/ERS 2004/ FEV 1/VC < 0. 70 postbronchodilatačne Ľahká FEV 1 > 80 % NH Stredne ťažká FEV 1 50 - 79 % NH Ťažká FEV 1 30 - 49 % NH Veľmi ťažká FEV 1 < 30 % NH

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /ATS/ERS 2005/ FEV 1/VC < dolná hranica normálnej hodnoty Ľahká FEV

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /ATS/ERS 2005/ FEV 1/VC < dolná hranica normálnej hodnoty Ľahká FEV 1 > 70 % NH Stredná FEV 1 60 - 69 % NH Stredne ťažká FEV 1 50 - 59 % NH Ťažká FEV 1 35 - 49 % NH Veľmi ťažká FEV 1 < 35 % NH

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA Astma bronchiale, CHOCHP, cystická fibróza, bronchiektázie Tu dýchacích ciest, kompresia DC

OBŠTRUKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA Astma bronchiale, CHOCHP, cystická fibróza, bronchiektázie Tu dýchacích ciest, kompresia DC Cudzie teleso

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA FEV 1/VC > 75% Zníženie VC, TLC Ľahká VC 65 –

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA FEV 1/VC > 75% Zníženie VC, TLC Ľahká VC 65 – 80 % NH Stredne ťažká 50 – 65 % NH Ťažká < 50 % NH

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /ATS/ERS 2005/ FEV 1/VC ˃ dolná hranica normálnej hodnoty Znížené TLC

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA /ATS/ERS 2005/ FEV 1/VC ˃ dolná hranica normálnej hodnoty Znížené TLC Ľahká FEV 1 > 70 % NH Stredná FEV 1 60 - 69 % NH Stredne ťažká FEV 1 50 - 59 % NH Ťažká FEV 1 35 - 49 % NH Veľmi ťažká FEV 1 < 35 % NH

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA Choroby pľúc a pohrudnice s redukciou pľ. parenchýmu - difúzne intersticiálne

REŠTRIKČNÁ VENTILAČNÁ PORUCHA Choroby pľúc a pohrudnice s redukciou pľ. parenchýmu - difúzne intersticiálne choroby pľúc (intersticiálne pneumónie, fibrózy), edém pľúc, pneumónia, tumor, atelektáza, resekcia pľúc, PNO, pleurálny výpotok Ochorenia steny hrudníka - neuromuskulárne choroby, kyfoskolióza Extratorakálne príčiny– extrémna obezita, kyfoskolióza, tehotenstvo, bolesť

DIFÚZNA KAPACITA PĽÚC /DLCO/ Definícia: množstvo plynu (O 2 alebo CO), ktoré se za

DIFÚZNA KAPACITA PĽÚC /DLCO/ Definícia: množstvo plynu (O 2 alebo CO), ktoré se za jednotku času vymení mezi alveolárnym plynom a erytrocytami v pľúcnych kapilárach na jednotku tlaku daného plynu (mmol. min. -1. k. Pa-1) transfer faktor /TLCO/, posúdenie alveolokapilárnej bariéry (ATS 1981) % Ľahký stupeň 80 -60 Stredný 60 -40 Ťažký < 40

Postup vyšetrenia : vyšetrovaná osoba nadýchne pripravenú zmes hélia (He) a oxidu uhoľnatého (CO)

Postup vyšetrenia : vyšetrovaná osoba nadýchne pripravenú zmes hélia (He) a oxidu uhoľnatého (CO) v rozsahu vitálnej kapacity, na 10 s zadrží dych a potom rýchlo vydýchne do pripravených zberných vakov. Zo spotreby CO sa vypočíta difúzna kapacita pľúc (DLCO) a zo zriedenia He sú vypočítané RV a TLC. Okrem DLCO sa vypočíta aj tzv. Kroghov faktor (DLCO/VA).

DLCO SB - jednodychová metóda so zadržaním dychu vyšetrovaný se po výdychu nadýchne z

DLCO SB - jednodychová metóda so zadržaním dychu vyšetrovaný se po výdychu nadýchne z testovacej zmesi plynu (obsahuje hélium+ CO) – mal by dosiahnuť > 90% VC a zadrží dych /8 -10 s/ Transfer koeficient- koeficient difúze (KCO), DLCO/VA (TLCO/VA) alebo Kroghov faktor, negatívne koreluje s pľúcnym objemom Znížené hodnoty DLCO: intersticiálne pľúcne choroby, emfyzém, pľúcna resekcia, pľúcna embolizácia, anémia

HYPERINFLÁCIA PĽÚC RV alebo FRC Ľahký 125 -175 Stredný 176 -250 Ťažký ˃ 250

HYPERINFLÁCIA PĽÚC RV alebo FRC Ľahký 125 -175 Stredný 176 -250 Ťažký ˃ 250

Astma COPD DIPCH KS Obezita NMD Chron. PE´s FEV 1 ↓ ↓↓ ↓ ↓

Astma COPD DIPCH KS Obezita NMD Chron. PE´s FEV 1 ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ NL FVC NL/↓ ↓ ↓ ↓ ↓ NL FEV 1/F VC ↓ ↓ NL/↑ NL NL RV ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ NL TLC ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ NL DLCO NL/↑ ↓ ↓ DLCO/T LC NL ↓ ↓ NL NL ↓ ↓ NL NL ↓ NL ERV NIF/ MEF NL NL NL

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY Bronchodilatačné testy - Posúdenie reverzibility OVP dýchacích ciest 30 minút po podaní

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY Bronchodilatačné testy - Posúdenie reverzibility OVP dýchacích ciest 30 minút po podaní bronchodilatačnej látky (efekt terapie, diferenciálna diagnostika AB a CHOCHP) o Pozitívny nález – FEV 1 > 12% alebo > 200 ml

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY Bronchoprovokačné testy Inhalácia bronchokonstrikčnej látky – metacholín Diagnostika bronchiálnej hyperreaktivity (astma, sy.

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY Bronchoprovokačné testy Inhalácia bronchokonstrikčnej látky – metacholín Diagnostika bronchiálnej hyperreaktivity (astma, sy. dráždivého kašľa) o Pozitívny nález – FEV 1 < 20% oproti východiskovej hodnote

 PEAKFLOWMETRIA - VÝDYCHOMETRIA prenosný snímač rýchlosti výdychu – PEF (peak expiratory flow) Nevýhody:

PEAKFLOWMETRIA - VÝDYCHOMETRIA prenosný snímač rýchlosti výdychu – PEF (peak expiratory flow) Nevýhody: menej presný ako spiro Výhody: domáce monitorovanie astmy (záchvat), v zamestnaní (profesionálna astma) PEF max –PEF min ½ x PEF max+PEF min ˃ 15 % denná variabilita

1. 18 -ročné dievča s kašľom a piskotmi prevažne v noci. FEV 1 2.

1. 18 -ročné dievča s kašľom a piskotmi prevažne v noci. FEV 1 2. 1 66% (3. 2) FVC 4. 2 95% (4. 4) FEV 1/FVC 50% PEF 345 (550) a) Interpretácia? b) Pravdepodobná diagnóza? c) Ako potvrdíte diagnózu? a) Stredne ťažká obštrukčná ventilačná porucha b) Astma c) Bronchodilatačný test >12% Denná variabilita PEF >15% Eozinofily v spúte, eozinofília v krvi, zvýšené Ig. E

o 2. 64 ročný muž, fajčiar (60 balíčkorokov), má 2 roky produktívny kašeľ a

o 2. 64 ročný muž, fajčiar (60 balíčkorokov), má 2 roky produktívny kašeľ a progresívnu dýchavicu pri námahe. o FEV 1 1. 0 36% (2. 8) FVC 3. 6 90% (4. 0) FEV 1/FVC 28% PEF 260 (355) a) Interpretácia? b) Pravdepodobná diagnóza? c) Ako potvrdíte diagnózu? o o a) Obštrukčná ventilačná porucha ťažkého stupňa o b) CHOCHP o c) Žiadna odpoveď na kortikosteroidy, o na bronchodilatanciá <12% reverzibilita FEV 1, <15% denná PEF o

3. 60 ročný muž, fajčiar (30 balíčkorokov) má chronický produktívny kašeľ. FEV 1 2.

3. 60 ročný muž, fajčiar (30 balíčkorokov) má chronický produktívny kašeľ. FEV 1 2. 1 88% (2. 4) FVC 3. 0 83% (3. 6) FEV 1/FVC 75% PEF 340 (380) o o a) Interpretácia? b) Pravdepodobná diagnóza? a) V rámci referenčných hodnôt b) Chronická bronchitída, nie CHOCHP

4. 73 ROČNÝ MUŽ, NEFAJČIAR, UDÁVA PROGRESÍVNE NÁMAHOVÉ DYSPNOE POČAS 1 ROKA, SUCHÝ NEPRODUKTÍVNY

4. 73 ROČNÝ MUŽ, NEFAJČIAR, UDÁVA PROGRESÍVNE NÁMAHOVÉ DYSPNOE POČAS 1 ROKA, SUCHÝ NEPRODUKTÍVNY KAŠEĽ, NEMÁ PISKOTY, AFEBRILNÝ. Nameraná Predikt. % Predikt. FEV 1 (l) 1. 28 3. 39 38 FVC (l) 1. 57 4. 46 35 FEV 1/FVC (%) 82 76 FRC 1. 73 3. 8 45 RV (l) 1. 12 2. 59 43 TLC (l) 2. 7 6. 45 42 RV/TLC (%) 41 42 DLCO corr 5. 06 31. 64 16

4. Redukcia FEV 1, FVC, TLC, DLCO, zachovaný FEV 1/FVC index Ťažká reštrikčná ventilačná

4. Redukcia FEV 1, FVC, TLC, DLCO, zachovaný FEV 1/FVC index Ťažká reštrikčná ventilačná porucha Idiopatická pľúcna fibróza

5. 25 ročný muž, nefajčiar udáva dyspnoe a pískanie na hrudníku. Pred 2 rokmi

5. 25 ročný muž, nefajčiar udáva dyspnoe a pískanie na hrudníku. Pred 2 rokmi bol účastníkom autonehody, následne mal tracheostómiu a bol 7 týždňov na umelej pľúcnej ventilácii. Test FVC (L) FEV 1/FV C (%) Pre-Bronchodilator (BD) Actual Predicted 4. 73 4. 35 2. 56 3. 69 54 85 % Predicted 109 69

 ĎAK UJEM ZA POZORNOSŤ!

ĎAK UJEM ZA POZORNOSŤ!