FUNKCE 6 Graf funkce kvadratick funkce Autorem materilu

  • Slides: 17
Download presentation
FUNKCE 6. Graf funkce – kvadratická funkce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li

FUNKCE 6. Graf funkce – kvadratická funkce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Kusendová. Dostupné z http: //www. oazmoodle. cz/moodle/. Provozuje OA a SZeŠ Bruntál.

Zopakujeme něco z minulé hodiny: 1) a) b) c) Sestrojte grafy funkcí f: y

Zopakujeme něco z minulé hodiny: 1) a) b) c) Sestrojte grafy funkcí f: y = 3, x R g: y = 2 + 3 x, x R h: y = |2 x + 1|, x R

a) f: y = 3, x R

a) f: y = 3, x R

b) g: y = 2 + 3 x, x R

b) g: y = 2 + 3 x, x R

c) h: y = |2 x + 1|, x R

c) h: y = |2 x + 1|, x R

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x R

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x R. Řešení I. Určíme souřadnice vrcholu paraboly a její průsečíky s osou x.

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x R. Řešení I. Vrchol paraboly a = 1 > 0 , b = 2, c = 3 Souřadnice V [ 1; 4]

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x R. Řešení I. Průsečíky s osou x (jedná se o normovanou kvadratickou rovnici, řešíme Viétovými vzorci).

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x

2) Sestrojte graf funkce k: y = x 2 + 2 x 3, x R. Řešení II. Upravíme výraz na druhou mocninu dvojčlenu. Odtud V [ 1; 4] Průsečíky s osou x zjistíme opět řešením kvadratické rovnice.

3) Sestrojte grafy funkcí pro x R:

3) Sestrojte grafy funkcí pro x R:

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona číslo: III/2/1/MAT/46 Předmět: Matematika

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona číslo: III/2/1/MAT/46 Předmět: Matematika Anotace: Prezentace je zaměřena na sestrojení grafu kvadratické funkce Autor: Mgr. Jitka Kusendová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: sestrojí graf kvadratické funkce Klíčová slova: graf, kvadratická funkce Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: střední odborná škola Typická věková skupina: 16 – 18 let Celková velikost: 635 k. B