FUNGSI MAHKAMAH DI MALAYSIA DAN PLAN PELAKSANAAN HUKUM

  • Slides: 20
Download presentation
FUNGSI MAHKAMAH DI MALAYSIA DAN PLAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA

FUNGSI MAHKAMAH DI MALAYSIA DAN PLAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA

Mahkamah Malaysia • Malaysia ialah sebuah persekutuan tiga belas negeri, dengan hampir semua kuasa

Mahkamah Malaysia • Malaysia ialah sebuah persekutuan tiga belas negeri, dengan hampir semua kuasa kehakiman terletak pada sistem mahkamah persekutuan.

Sejarah • Sistem mahkamah Malaysia berasal daripada piagam tahun 1807 yang dikenali sebagai Piagam

Sejarah • Sistem mahkamah Malaysia berasal daripada piagam tahun 1807 yang dikenali sebagai Piagam Keadilan Pertama yang memberikan Syarikat Hindia Timur Inggeris hak daripada Kerajaan Diraja British untuk mengadakan Mahkamah Keadilan di penempatan Pulau Pinang. • Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, terdapat tiga Mahkamah Agung di dalam Komanwel Asia Tenggara: 1. 2. 3. 4. Mahkamah Agung Persekutuan Tanah Melayu Mahkamah Agung Singapura Mahkamah Agung Sarawak, Borneo Utara dan Brunei Setiap Mahkamah Agung yang terdiri daripada sebuah Mahkamah Tinggi dan sebuah Mahkamah Rayuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara.

Pembentukan Malaysia • Dalam tahun 1963 wilayah-wilayah British yang masih tinggal, telah dikorporatkan menjadi

Pembentukan Malaysia • Dalam tahun 1963 wilayah-wilayah British yang masih tinggal, telah dikorporatkan menjadi Persekutuan Malaysia yang lebih besar. Perlembagaan 1963 telah diganti dengan pelbagai Mahkamah Rayuan dan satu Mahkamah Persekutuan Malaysia, yang diketuai oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, bersama tiga Mahkamah Tinggi, yang masing-masing diketuai oleh Ketua Hakim, seperti di bawah ini: 1. Mahkamah Tinggi Singapura 2. Mahkamah Tinggi Borneo 3. Satu Mahkamah Agong Keadilan telah diwujudkan di Brunei. • Mahkamah Tinggi Singapura telah berhenti menjadi sebahagian daripada sistem mahkamah Malaysia apabila Singapura meninggalkan persekutuan tersebut pada 9 Ogos 1965.

Rayuan Majlis Privi • • • Walaupun selepas kemerdekaan Malaya dan pembentukan Malaysia, menurut

Rayuan Majlis Privi • • • Walaupun selepas kemerdekaan Malaya dan pembentukan Malaysia, menurut perjanjian antara Her Majesty The Queen dan Baginda Yang di. Pertuan Agong, dan Artikel 131 daripada Perlembagaan Persekutuan, keputusan kehakiman daripada Mahkamah Persekutuan boleh diambil di atas rayuan ke Judicial Committee of the Privy Council di London. Rayuan Majlis Privi ke atas perkara jenayah dan perlembagaan telah di mansuhkan pada 1 Januari 1978 Rayuan sivil juga telah dimansuhkan pada 1 Januari 1985, di mana Mahkamah Persekutuan telah dinamakan semula sebagai "Mahkamah Agung Malaysia".

Reformasi 1994 • • Dalam tahun 1994, bagi mengekalkan tingkat kedua di dalam sistem

Reformasi 1994 • • Dalam tahun 1994, bagi mengekalkan tingkat kedua di dalam sistem rayuan yang telah hilang apabila rayuan-rayuan Majlis Privi telah dibatalkan, Perlembagaan telah diubah untuk menubuhkan Mahkamah Rayuan Malaysia (diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan) dibawah Mahkamah Agong, yang mana sekali lagi dinamakan semula "Mahkamah Persekutuan Malaysia. Sebagai sebahagian daripada Malaysia Barat, Mahkamah Tinggi Borneo telah dinamakan "Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak.

DIADILI OLEH JURI • • • Sehingga 1995, hak diberi untuk memohon perbicaraan diadili

DIADILI OLEH JURI • • • Sehingga 1995, hak diberi untuk memohon perbicaraan diadili juri - juri yang biasanya terdiri dari 7 orang lelaki dan wanita - dalam kesemua kes-kes berat. Perbicaraan diadili juri dibolehkan dalam kesemua kes pendakwaan di Pulau Pinang dan Melaka, yang merupakan bekas-bekas koloni British, sehinggalah ia dihadkan kepada kes-kes berat sahaja pada 1978. Di Negeri-Negeri Melayu, perbicaraan diadili juri tidak dibenarkan ketika pemerintahan kolonial dan kes-kes berat dikendalikan oleh seorang hakim bersama dua orang panaksir (assessor) tetapi kemudiannya di perkenalkan oleh Tunku Abdul Rahman selepas kemerdekaan pada 1957. Di Sabah dan Sarawak, perbicaraan kes-kes berat masih dibicara oleh hakim dan dua assessors, seperti sebelum kemerdekaan. Pada 1 Januari 1995, perbicaraan diadili juri dimansuhkan di seluruh Malaysia.

MAHKAMAH ATASAN Mahkamah Persekutuan • • • Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia.

MAHKAMAH ATASAN Mahkamah Persekutuan • • • Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan boleh membicarakan semua rayuan kes sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan jika Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk berbuat demikian. Mahkamah ini juga membicarakan rayuan-rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan yang berkait dengan kes yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasa aslinya, iaitu kes-kes yang bukan dirayu berdasarkan keputusan Mahkamah-mahkamah Bawahan.

Mahkamah Rayuan • Mahkamah Rayuan umumnya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah

Mahkamah Rayuan • Mahkamah Rayuan umumnya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi, kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Untuk kes-kes yang melibatkan: 1. tuntutan melebihi RM 10000 2. keputusan mahkamah atau perintah yang berkait dengan kos sahaja; 3. rayuan yang berkenaan dengan keputusan hakim dalam kamar bicara terhadap saman interplider tentang fakta-fakta yang tidak dipertikaikan; • kebenaran Mahkamah Rayuan harus diperoleh lebih dahulu. • Mahkamah Rayuan juga membicarakan rayuan-rayuan keputusan kes jenayah Mahkamah Tinggi.

Mahkamah Tinggi • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang

Mahkamah Tinggi • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan semua Mahkamah Bawahan, serta juga bidang kuasa untuk membicarakan semua rayuan daripada Mahkamah Bawahan, baik kes sivil mahupun kes jenayah. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa sivil yang tidak terhad, dan umumnya membicarakan kes-kes yang tuntutannya melebihi RM 1000, selain daripada kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan, dan pertikaian antara tuan rumah dan penyewa. Mahkamah ini juga membicarakan kes-kes yang berkait dengan: kesahan atau pembubaran perkahwinan (perceraian) dan perkara-perkara suami isteri; kemuflisan dan perkara-perkara berkait dengan penggulungan syarikat; penjagaan kanak-kanak; pemberian kenyataan sah wasiat, dan surat kuasa mentadbir estet; injunksi, pelaksanaan tertentu (specific performance), atau pembatalan kontrak; kesahan individu.

MAHKAMAH BAWAHAN Mahkamah Sesyen • • Agak serupa dengan Mahkamah Sesyen Suku di England,

MAHKAMAH BAWAHAN Mahkamah Sesyen • • Agak serupa dengan Mahkamah Sesyen Suku di England, Mahkamah Sesyen Malaysia mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan -kesalahan yang tidak melibatkan hukuman mati Mahkamah-mahkamah ini dipengerusikan oleh hakim-hakim Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret • • • Para majistret terbahagi kepada Majistret Kelas Pertama dan Kelas

Mahkamah Majistret • • • Para majistret terbahagi kepada Majistret Kelas Pertama dan Kelas Kedua, dengan Majistret Kelas Pertama mempunyai kelayakan yang sah serta kuasa yang lebih besar. Majistret Kelas Kedua kini biasanya tidak dilantik. Mahkamah Majistret juga membicarakan rayuan-rayuan daripada Mahkamah Penghulu.

Mahkamah lain • • • Mahkamah Penghulu mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kes

Mahkamah lain • • • Mahkamah Penghulu mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM 50, jika pihak-pihak yang berkenaan berbangsa Asia dan memahami bahasa Melayu. Mahkamah Penghulu tidak wujud di Sabah dan Sarawak, sebaliknya keduadua negeri ini mempunyai Mahkamah Orang Asli yang mempunyai bidang kuasa terhadap semua perkara-perkara awam yang berkenaan dengan adat dan undang-undang orang asli. Terdapat juga Mahkamah Juvenil untuk kes-kes yang melibatkan orang bawah umur.

Mahkamah Syariah • • Terdapat sebuah sistem selari Mahkamah Syariah negeri yang mempunyai bidang

Mahkamah Syariah • • Terdapat sebuah sistem selari Mahkamah Syariah negeri yang mempunyai bidang kuasa yang terhadap undang-undang Islam (syariah) negeri. Mahkamah-mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang melibatkan orang Islam, dan umumnya tidak boleh mengenakan hukuman melebihi tiga tahun pemenjaraan, denda melebihi RM 5, 000, dan/atau hukuman merotan melebihi enam kali.

Senarai Ketua Hakim Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tun Salleh

Senarai Ketua Hakim Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tun Salleh Abas (1984 -1988) Tun Abdul Hamid Omar (1988 -1994) Tun Mohd Eusoff Chin (1994 -2000) Tun Mohamed Dzaiddin Abdullah (2000 -2003) Tun Ahmad Fairuz Abdul Halim (2003 -2007) Tun Abdul Hamid Mohamad (2007 -2008) Tun Zaki Tun Azmi (2008 -2011) Tun Arifin bin Zakaria (2011 -Kini)

PELAKSANAAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA TANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM • • • Undang-undang Islam

PELAKSANAAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA TANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM • • • Undang-undang Islam merupakan norma-norma hukum Islam yang memerlukan kuasa pemerintahan bagi menjamin perlaksanaannya dan mengenakan hukuman keatas sesiapa saja yang tidak mematuhinya. setiap orang islam tidak boleh melepaskan diri daripada di pertanggungjawab dalam urusan dalam melaksanakan undang-undang Islam ini. Paling kedepan sekali dalam kewajipan memikul tanggungjawab ini ialah para ulama’.

HALANGAN DALAM MELAKSANAKAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA • • • Malaysia adalah sebuah negara

HALANGAN DALAM MELAKSANAKAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA • • • Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi berpelembagaan. Sistem hukum dan perundangan yang diterapkan oleh negara Malaysia masa ini adalah peninggalan imperialis barat, yang mana sistem ini bercanggah dengan tradisi keislaman ummah Malaysia sekarang biasanya bersikap pragmatis dalam melakukan sesuatu untuk masyarakat sesuai dengan arus masyarakat itu sendiri.

DESAKAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD • Desakkan untuk melaksanakan hukum hudud telah disuarakan oleh beberapa

DESAKAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD • Desakkan untuk melaksanakan hukum hudud telah disuarakan oleh beberapa pihak antaranya Parti Islam Semalaysia (PAS) yang mana desakkan untuk melaksanakan hukum hudud telah termaktub didalam dasar parti mereka.

HALANGAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD • Ummat islam di Malaysia kian terkeliru dan terpedaya dikalangan

HALANGAN PELAKSANAAN HUKUM HUDUD • Ummat islam di Malaysia kian terkeliru dan terpedaya dikalangan orang islam sendiri yang mendakwa dan menyuarakan hukuman hudud itu tidak adil dan zalim dan bermacam-macam lagi dakwaan dan andaian yang dibuat oleh mereka sebagai helah dan dalih untuk menolak hukum hudud dilaksanakan di negara ini. • Antaranya mereka mendakwa dan menyatakan: 1. Hukum hudud yang diluluskan oleh Kerajaan Kelantan bukan hudud allah tetapi adalah hudud PAS. 2. Di negara Malaysia tidak boleh dilaksanakan hukuman hudud kerana rakyatnya terdiri daripada masyarakat majmuk dan berbilang bangsa dan agama.

KESIMPULAN • Dalam realiti masyarakat Islam di Malaysia sekarang, persepsi akidah Islam tentang perlaksanaan

KESIMPULAN • Dalam realiti masyarakat Islam di Malaysia sekarang, persepsi akidah Islam tentang perlaksanaan undang-undang hudud dalam masyarakat dan bagaimana ia berbeza dengan persepsi yang ada dalam fahaman sekular perlu di perjelaskan dengan secara meluas. kerana masih ramai di kalangan penganut agama Islam di negara ini yang masih yang menganut atau sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh fahaman sekular mengenai perlaksanaan undang-undang. Oleh itu, perlaksanaan hukum hudud wajib keatas pemerintah (Malaysia). Semoga ALLAH S. W. T. memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka-mereka yang mengingkari perintah ALLAH. Oleh itu, bagi orang-orang yang beriman, kembalilah kepada peringatan ALLAH S. W. T. Wallahualam. . . SEKIAN. .