FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20

  • Slides: 9
Download presentation
FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 • Partnerschap bouwen •

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 • Partnerschap bouwen • Samengesteld lokaal bestuur: solidariteit & subsidiariteit

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 • Agenderen en plannen

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 • Agenderen en plannen van nieuwe praktijken • Kiezen voor kwaliteit

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Reproductie van legitimiteit Betrouwbaarheid

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Reproductie van legitimiteit Betrouwbaarheid (institutionele legitimiteit) Vertrouwen (representatieve legitimiteit) Tevredenheid (goede publieke dienstverlening)

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Solidariteit: Þsamen sterker Þkrachten

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Solidariteit: Þsamen sterker Þkrachten verdelen • sociaal: verken elkaars problemen • inhoudelijk: erken elkaars potenties • bestuurlijk: herken je partners

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Subsidiariteit: Þdecentraal wat kan,

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Subsidiariteit: Þdecentraal wat kan, centraal wat moet • eigen kracht bepalen • complementaire perspectieven • verantwoorden in duplo

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Kwaliteit: Þwat werkt op

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Kwaliteit: Þwat werkt op welk niveau • risico in beeld • beheersing in kaart • kennis gebundeld

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Agenda: ÞTijd en actie

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Agenda: ÞTijd en actie • Tijdspanne 1 -1 -2008 31 -12 -2009 • Actie programmeren • Voorbereiden Grof Fijn • Geld, Mensen, Kennis Veiligheidsketen versterken door effectief partnerschap

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Tijdsplanning • Clustervorming •

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007 Tijdsplanning • Clustervorming • Uitlijnen Wet Veiligheidsregio’s • Kwaliteit in kaart • Financiële kaders

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007

FUNDAMENTEN VOOR PARTNERSCHAP VEILIGHEIDSREGIO Noord Oost Gelderland 20 september 2007